SuperFast


Last Update: 02/01/2018
Item# Model Variation Description Condition Price
(USD)
    010120 Ltd Ed Christmas Stocking 2-pk 12D24/30D9  MBP  30 
    010120 Ltd Ed Christmas Stocking 2-pk 56C,65B  MB  30 
    06-00-26 Classy Classics 71D/73C/69D/38E/??  MB  20 
    2-PK 28E1 Dodge Daytona /68E5 Dodge Caravan  MBP  15 
    DODGE 2-pk 28E1,68E5  MBP 
    GERMAN PS-1000 set w/29C3,37C15,49C5  MBP  135 
    M-01-A MATCHMATES Citroen 12D Marine,44E Blk  MBP  25 
    M-02-A MATCHMATES Ford 38E Pepsi 73C tan/brn  MBP 
    M-02-A MATCHMATES Ford 38E Pepsi, 73C tan/brn  MBP 
    M-02-A MATCHMATES Ford 38E Pepsi,73C tan/brn  MBP 
    M-03-A MATCHMATES Jaguar 47D Red, 22E Grn  MBP  14 
    M-04-A MATCHMATES Jeep 5D Brn 20C Blk  MBP  12 
    M-04-A MATCHMATES Jeep 5D Brn, 20C Blk  MBP  12 
    M-04-A MATCHMATES Jeep 5D Brn,20C Blk  MBP  12 
    M-05-A MATCHMATES Corvette 14D Red 21D P-Sil  MBP 
    M-05-A MATCHMATES Corvette 14D Red, 21D P-Sil  MBP 
    M-05-A MATCHMATES Corvette 14D Red,21D P-Sil  MBP 
    M-06-A MATCHMATES Kenworth 41D Blk,45C P-Sil  MBP 
    MP4 Tesco 14D,16B,7C  MB  40 
    MP4 Tesco 40C,51C,1D  MB  55 
    MP4 Tesco 40C,70E,51C  MB  25 
    SUPER GT 23/24A2,37/38A1,39/40A1  MBP  18 
    SUPER GT 7/8A5,11/12A1,29/30A2  MBP  22 
    TA5 Superfast Track 1970  MB  20 
    TESCO 29A/6B/22D sil base?  MB  50 
    TESCO 3-pk 13D4,50B2,52B1  MBP  30 
    TESCO 44D dk grn/69D/7D  MB  60 
    TESCO Value Pack 8D1,23B10,34C4 99p stamp  MB  50 
    TESCO Value Pack 8D1,23B10,34C4 99p stamp C8  MB  40 
  Chrysler Panel Cruiser 
10  Merc Trk Olive Drab USA 48350  45 
11  Merc Trk Olive Drab 4TS 702K  75 
Merc Trk Gold/org 4-spoke sm plastic brk  ENM 
Merc Trk Gold/yel 5-spk blk ax cov C9- G box  MB  28 
Merc Trk Gold/yel 5-spk red ax cov C9- G box  MB  28 
Merc Trk Gold/yel 4-spk red ax cov C9.5+ G box  MB  45 
Merc Trk Gold/yel 4-spoke blk ax covers  17 
Merc Trk Gold/yel 4-spoke blk ax covers  NMM  12 
Merc Trk Gold/yel 4-spoke C8.5 G box  MB  22 
Merc Trk Red/yel Transcon no 1978 on bas  12 
Merc Trk Red/yel Transcon w/1978 on bas 2 chips 
Merc Trk Red/yel Transcontinental 
Merc Trk Red/org-yel Transcon w/1978 on bas  20 
Merc Trk Olive 4TS702K 4-spoke 
RN I (3) Silver Streak Chrome  20 
RN I (3) Silver Streak Chrome C9- BP  MBP  25 
RN I (3) Silver Streak Chrome NO TAMPO  175 
Mod Rod yel Red Wheels (NMM) C9.5 H box  NMB  20 
Mod Rod yel Red Wheels 1sc C10 I box w/new  MB  40 
Mod Rod yel Red Wheels C9 opened Card  MBP  32 
Mod Rod yel Red Wheels C9+ H box w/new  MB  35 
Mod Rod yel Red Wheels dkr cat 3sc  18 
Mod Rod yel Red Wheels -lab 3 chips C9- H box  MB  15 
Mod Rod yel Red Wheels ltr cat  20 
Mod Rod yel Red Wheels NMM C9- I box  NMB  15 
12  Mod Rod CHROME Mod Rod bas  200 
Mod Rod yel BW Wildcat 1sc 
Mod Rod yel BW Wildcat 3 chips C10 H box  MB  18 
Mod Rod yel BW Wildcat C9.5+ I box  MB  22 
Mod Rod org int BW dkr spotted cat  NMM 
Mod Rod org int BW ltr spotted cat 2sc 
Mod Rod org int BW spotted cat C8.5 H 1 loose flp  MB  10 
Mod Rod org int BW spotted cat small Mod Rod 
org int BW dk spot cat lg Mod Rod 2sc C10 H no new  MB  22 
org int BW spot cat sm Mod Rod 2 chip C9.5+H w/new  MB  18 
Mod Rod Org int BW spotted cat sil-gry bas C9+ H  MB  125 
Mod Rod yel Scorpion  80 
Mod Rod yel Scorpion sm Mod Rod 1sc  75 
Challenger red sil int d-dash C9.5+ J box w/new  MB  60 
Challenger LT red sil int C9+ J box w/new  MB  20 
Challenger red sil int 5-A  12 
Challenger red white int C10 J box no new  MB  50 
Challenger red white int C9.5 J box no new  MB  45 
Challenger red white int SMOKE WIN C9+ J no new  MB  50 
Challenger org unp blu roof Revin Rebel  12 
Challorg unp blu roof Revin Rebel NO SIDE TAM  85 
Challenger org sil-gry bas Revin Rebel  35 
Challenger org sil-gry wht roof Revin Rebel  40 
Challenger org sil-gry wht roof Revin Rebel YB  MB  45 
Merc Tlr Olive Drab 5-spoke -1 lab, 1 loose  25 
Merc Tlr Gold/org 4-spoke  10 
Merc Tlr Gold/org 4-spoke 1 chip indented panel  12 
Merc Tlr Gold/org 4-spoke 1 whl no chrome 
Merc Tlr Gold/org 4-spoke C8 G box  MB  16 
Merc Tlr Gold/org 4-spoke C9.5+ G box  MB  30 
Merc Tlr Gold/org 4-spoke indented panel  12 
17  Merc Tlr Red Unfall Rettung 
18  Merc Tlr White/dull Org C and S 
18  Merc Tlr White/Org C and S 
Merc Tlr Gold/yel 4-spoke  13 
Merc Tlr Gold/yel 4-spoke C8.5 box  MB  18 
Merc Tlr Gold/yel 4-spoke C8.5 unglued G box  MB  18 
Merc Tlr Gold/yel 4-spoke C9 box  MB  22 
Merc Tlr Gold/yel 4-spoke C9.5 G box  MB  28 
Merc Tlr Gold/yel 4-spoke C9+ G box  MB  25 
Merc Tlr Gold/yel 4-spoke recessed panel C9+ G  MB  25 
Merc Tlr Red/yel Transcontinental 
Merc Tlr Red/Yel Transcontinental 
Merc Tlr Red/yel Transcontinental 2sc 
Merc Tlr Red/Org-yel Transcontinental  12 
Merc Tlr Red/org-yel Transcontinental  12 
Merc Tlr Red/Org-yel Transcontinental  12 
Merc Tlr dkr Olive 4TS 702K 4-spoke 
Merc Tlr ltr Olive 4TS 702K 4-spoke 1 chip 
Merc Tlr Olive 4TS 702K 4-spoke 
Merc Tlr Olive 4TS 702K 4-spoke -1 label 
Merc Tlr Olive 4TS 702K 4-spoke dk tan 1 chip 
Merc Tlr Olive 4TS 702K 5-spoke  12 
Merc Tlr Olive Drab 4TS 702K 5-spoke  45 
Merc Tlr Olive Drab K TS 702 4 5-spoke  75 
Hot Rod Jeep dk Pink/grn iv int  20 
Hot Rod Jeep lt Pink/grn iv int  20 
Hot Rod Jeep pale Pink/lt grn 2sc  22 
Hot Rod Jeep Pink/lt grn  18 
Hot Rod Jeep Pink/lt grn C10 I box w/new  MB  40 
Hot Rod Jeep Pink/lt grn C9- H w/new  MB  25 
Hot Rod Jeep Pink/lt grn C9+ H w/new  MB  28 
Hot Rod Jeep Pink/lt grn C9+ I box w/new  MB  32 
11  Hot Rod Jeep Red/wht crm int 4-spk  NMM  12 
11  Hot Rod Jeep Red/wht crm int 4-spk 1sc  15 
14  Hot Rod Jeep olive star lab  45 
14  Hot Rod Jeep olive star lab C9 H box  MB  60 
14  Hot Rod Jeep olive star lab C9+ H box  MB  65 
14  Hot Rod Jeep olive star lab w/front whl rein  45 
Hovercraft dk lime/blk red scoops am win  45 
Hovercraft ltr lt grn/tan sil air am win Rescue 
10  Hovercraft Avacado/blk 2000 pur win  10 
17  Hovercraft dk lime/blk Rescue am win C9.5 J w/new  MB  20 
Hovercraft dkr lt lime/tan Rescue C8.5 J box w/new  MB 
Hovercraft lt lime/tan Rescue 
Hovercraft ltr lt lime/tan Rescue C9- J box w/new  MB  10 
Hovercraft lt lime/beige faded Rescue label 
Hovercraft lt lime/beige Rescue 
Hovercraft lt lime/TAN Rescue C9.5 J w/new  MB  25 
Hovercraft dk lime/tan Rescue 
Hovercraft dk lime/tan Rescue  NMM 
Hovercraft dk lime/tan Rescue 1sc 
Hovercraft dk lime/tan Rescue 3sc 
Hovercraft dkr dk lime/tan Rescue 
Hovercraft ltr dk lime/tan Rescue 
Hovercraft Avacado/blk Rescue pur win C9 J w/new  MB  22 
S2 Jet blk/dkr yel am canopy 
S2 Jet blk/ltr yel am canopy 
S2 Jet blk/yel am canopy 
S2 Jet blk/yel am canopy C9 OPS  MBP 
S2 Jet lt blu/wht wht wing clr win no tam 
S2 Jet lt blu/wht wht wing hazy clr win no tam  NMM 
S2 Jet lt blu/wht wht wing clr Viper YB  MB 
S2 Jet lt Blu/wht wht wing clr win viper 
S2 Jet lt sil-Blu/wht wht wing clr win Viper 
S2 Jet lt turq-Blu/wht wht wing clr win Viper 
S2 Jet blu/wht gry wing Viper  12 
Merc Amb thk whls  NM  18 
Merc Amb off-White 5-spk THK whls C9+ G box  MB  50 
Merc Amb off-White 5-spk thn whls 3sc  22 
Merc Amb off-White v. lt. win thn whls 3sc  25 
Merc Amb thk whls dk blu sm cast flaw no stretcher  NMM  12 
Merc Amb thk whls dk blu win  NMM  14 
Merc Amb thk whls dk blu win 3sc  18 
Merc Amb dk blu win rear hatch shut DD  22 
Merc Amb dk blu win rear hatch shut DD  NMM  16 
Merc Amb Olive d-dash blk hubs  35 
Merc Amb Olive d-dash blk hubs C9.5 G box  MB  60 
  Monteverdi Hai BR15-11 Tan blu/wht tam 8-dot C8.5  MBP 
  Monteverdi Hai BR15-13 Orange red/blu tam 8-dot 
  Monteverdi Hai BR15-13 Orange red/blu tam 8-dot  MBP 
  Monteverdi Hai BR15-15 Blu 8-dot red/lime tam CHI  MBP 
  Monteverdi Hai BR15-2 Green wht/gold tam 8-dot  MBP 
  Monteverdi Hai BR15-2 Grn wht/gold tam 8-dot  MBP 
  Monteverdi Hai BR15-7 lt Tan blu/wht tam 8-dot 
  Monteverdi Hai BR15-7 lt Tan blu/wht tam 8-dot  MBP 
  Monteverdi Hai BR15-7 lt Tan blu/wht tam 8-dot C9  MBP 
  Monteverdi Hai BR15-9 mid Tan blk/wht tam 8-dot  MBP 
Monteverdi Hai brt Org unp bas 
Monteverdi Hai org unp bas 
Monteverdi Hai org unp bas 16 lab C10 I no new  MB  50 
Monteverdi Hai org unp bas 16 lab C10 I w/new  MB  50 
Monteverdi Hai org blk bas blu win  NMM 
  Porsche  NM 
16  Porsche grn org-yel int char bas  10 
16  Porsche grn org-yel int char bas C9+ BP  MBP  13 
16  Porsche grn org-yel int char bas Toy Show Demo 
Porsche brn crm int blk bas clr win C9.5 L w/new  MB  20 
20  Porsche lt red tan int blk bas clr win 
20  Porsche lt red tan int blk bas clr win YB  MB  10 
20  Porsche lt red tan int flat blk bas clr win 
21  Porsche red tan int blu-gry bas clr win YB  MB  12 
22  Porsche red tan int char bas clr win 
Porsche Sil-gry red int blk bas clr win 
Porsche Turbo gry red brn bas clr C9.5+ L w/new  MB  40 
Porsche Turbo gry red int brn bas clr win 1sc  18 
Porsche gry tan int blk bas clr win roof scratch  30 
Stake Trk org-Yel thk Spiro whls  30 
Stake Trk org-Yel thk Spiro whls  NM  13 
Stake Truck YELLOW! 4-spk 1sc C9.5+ G box  MB  400 
Stake Truck YELLOW Spiro/4-spk 3 chips C9.5 G  MB  400 
  Gruesome BR3-1 Yel blu/org tam 8-dot  MBP 
  Gruesome BR3-7 Wht red/blk tam CHI  MBP 
  Gruesome BR3-9 Gry dk Blu arrow tam CHI  MBP 
11  Gruesome Two oranger-Gold unp crm int w/f mounts 
11  Gruesome Two orangish-Gold C9.5 H -1 flp  MB  12 
Gruesome Two Gold dkr pur win crm int w/f mounts  10 
Gruesome Two Gold unp bas crm int 
Gruesome Two Gold unp bas crm int C9.5 I w/new  MB  18 
Gruesome Two Gold unp bas crm int C9.5+ H box  MB  20 
Gruesome Two Gold unp bas crm int w/front mounts 
Gruesome Two ltr Gold unp bas crm int no f mounts 
Gruesome Two dkr Gold unp bas Yel int w/f mounts  12 
Gruesome Two Gold unp bas Yel int no f mounts 3sc  10 
Gruesome Two ltr Gold unp bas Yel int w/f mounts  12 
Gruesome Two Gold unp bas White int C9+ I  MB  50 
Gruesome Two Gold sil-gry bas White int C9.5+ I  MB  125 
Pontiac Firebird dk blue DD C9.5+ J w/new  MB  22 
Pontiac Firebird dk blue DD C9+ J w/new  MB  18 
57 Chevy dkr lt purple C9.5+ L w/new  MB  22 
57 Chevy lt purple 3sc  10 
57 Chevy lt purple 5A/5A!!  100 
57 Chevy lt purple front grill flaking  NM 
57 Chevy ltr lt purple C10 L w/new  MB  25 
57 Chevy red unp bas Cherry Bomb NO SIDE TAM!! YB  MB  65 
57 Chevy red unp bas Cherry Bomb paint hood 3sc  18 
57 Chevy red unp bas Cherry Bomb plain hood YB  MB  25 
57 Chevy red sil-gry bas  20 
57 Chevy red sil-gry bas Cherry Bomb paint hood YB  MB  25 
  Europa BR9-1 Wht Red/blk tam 8-dot  MBP 
  Europa BR9-1 Wht red/blk tam 8-dot  MBP 
Lotus Eoropa blue 2 chips C9.5 F box  MB  22 
Lotus Eoropa blue C9.5 F+ box  MB  32 
Lotus Eoropa blue thn whls 3sc C9.5 F box  MB  22 
Lotus Eoropa blue thn whls C9.5+ F box  MB  32 
Lotus Eoropa blue w/box in blister sm blis slit  MBP  75 
Lotus Europa dull pink thk whls 3sc  20 
Lotus Europa pink thk whls  20 
Lotus Europa pink thk whls 2sc C9- H w/script  MB  25 
Lotus Europa pink thk whls C9+ I w/new  MB  32 
Lotus Europa pink thn whls  20 
Lotus Europa pink thn whls C9 G box  MB  30 
Lotus Europa black JPS  85 
Lotus Europa black JPS 2 chips  65 
Lotus Europa black JPS C9.5 J-2 Blk Box  MB  115 
Lotus Europa black JPS C9.5+ J-2 Blk Box  MB  125 
Lotus Europa black JPS C9+ J-2 Blk Box  MB  110 
Seafire wht/blu blk exh blu drv C9+ J w/new  MB  20 
13  Seafire Wht/brn red exh lemon drv no tlr C9.5+ J  MB  125 
13  Seafire Wht/brn red exh lemon drv no tlr C9+ card  MBP  125 
Seafire wht/blu red exh blu drv 1 exhaust 
Seafire wht/blu red exh blu drv 1sc C9+ J box  MB  10 
Seafire wht/blu red exh blu drv 2sc 
Seafire wht/blu red exh blu drv C10 J box w/new  MB  14 
Seafire wht/blu red exh blu drv C9- J box w/new  MB 
Seafire wht/blu red exh blu drv C9+ J box w/new  MB  11 
Seafire wht/blu red exh blu drv missing 1 exh (a)  NM 
Seafire wht/blu red exh blu drv unfill cyl heads 
Seafire wht/greenish-blu red exh blu drv  NMM 
Seafire wht/blu 1 loose red exh yel-org drv C9.5 J  MB 
Seafire wht/blu red ex yel-orgdrv unfill cyl heads 
Seafire wht/blu red exh yel-org drv 
Seafire wht/blu red exh yel-org drv -1 exhaust 
Seafire wht/blu red exh yel-org drv 1 loose exh 
Seafire wht/blu red exh yel-org drv 1 loose exh 
Seafire wht/blu red exh yel-org drv 1sc 
Seafire wht/blu red exh yel-org drv 2sc 
Seafire wht/blu red exh yel-org drv 3 chips 
Seafire Wht/blu red exh yel-org drv 3sc 
Seafire wht/blu red exh yel-org drv C8 Card  MBP 
Seafire wht/blu red exh yel-org drv C9 card  MBP 
Seafire wht/blu red exh yel-org drv no exh 
Seafire wht/blu blk exh yel-org drv filled cyl  12 
Seafire Boat Red/Wht no exhausts 
Seafire Red/Wht org-yel drv -1 exh w/tlr 
Seafire Red/Wht org-yel drv no ex 
Seafire Red/Wht org-yel drv no ex w/tlr 
Jeep blu sil hubs US Mail C10 L box  MB  18 
Jeep blu sil hubs US Mail C9+ L box w/new  MB  15 
RN II (1) Sleet 'n Snow Blue C8.5 blis slit  MBP 
RN II (1) Sleet 'n Snow Blue ltr red label 
RN II (1) Sleet 'n Snow Blue red label 
RN II Sleet 'N Snow Blu C10 L w/new  MB  16 
RN II Sleet 'N Snow Blue 
RN II Sleet 'n Snow Blue (NM) OPEN BP  NBP 
RN II Sleet 'n Snow Blue C10 L w/new  MB  16 
RN II Sleet 'n Snow Blue C8.5  MBP 
RN II Sleet 'n Snow Blue C9.5 L w/new  MB  13 
RN II Sleet 'n Snow Blue C9.5+ J box  MB  15 
RN II Sleet 'n Snow Blue C9.5+ L w/new  MB  15 
RN II Sleet 'n Snow Blue C9.5+ L w/new 1 loose flp  MB  11 
RN II Sleet 'n Snow Blue C9+ L w/new  MB  11 
US Mail Jeep Blue wht roof sil hubs C9.5+ L w/new  MB  17 
US Mail Jeep Blue wht roof sm win sil hubs 
US Mail Jeep Blue wht roof sm win sil hubs C10 L  MB  18 
US Mail Jeep Blue wht sil hubs 2 chips C9+ L w/new  MB  15 
11  US Mail Jeep Olive w/gun blk hubs no labels  35 
Jeep Blue wht roof sm win blk hubs C9.5+ L w/new  MB  35 
RN II Sleet 'n Snow dkr olive w/gun blk hubs 21*11  15 
RN II Sleet 'n Snow Olive w/gun blk hubs 21*11  15 
RN II Sleet 'n Snow olive w/gun blk hubs 21*11C10L  MB  28 
RN II Sleet 'n Snow olive w/gun blk hubs 21*11C9-L  MB  22 
RN II Sleet 'n Snow olive w/gun blkhubs 21*11C9.5L  MB  25 
US Mail Jeep Yel/wht sil hubs Gliding Club  NM  22 
RN II Sleet 'n Snow Yellow Gliding Club sil hubs  28 
RN II Sleet Snow Yellow Gliding Club sil hubs 2sc  25 
US Mail Jeep Blue LG WIN sil hubs 3sc C9.5 L w/new  MB  110 
4x4 Jeep dk tan 
10  Ford Pickup blk bas wht grl thk C9.5 G  MB  55 
10  Ford Pickup blk bas wht grl thk C9.5+ G NO TM  MB  70 
Ford Pickup blk bas sil grl thk whls C9 card  MBP  50 
Ford Pickup blk bas sil grl thn whls  28 
Ford Pickup blk bas sil grl thn whls C9.5 G 1 TM  MB  55 
Ford Pickup blk bas SMALL sil grl thn whls  50 
Ford Pickup grn bas sil grl thk whls  22 
Ford Pickup grn bas sil grl thn C9.5 G NO TM 1 sid  MB  55 
Ford Pickup grn bas sil grl thn C9.5 G tacky base  MB  40 
Ford Pickup grn bas sil grl thn whls  20 
Ford Pickup grn bas sil grl thn whls  NMM  12 
Ford Pickup met grn bas thk whls sil grl C9- G box  MB  45 
Ford Pickup met grn bas thn whls sil grl 2sc  40 
Ford Pickup char bas thk whls sil grl  30 
Ford Pickup gry bas sil grl thk whls C10 FLAT BOX  MB  75 
Ford Pickup grn bas misplaced int wht grl  35 
Ford Pickup grn bas thk wht grl C9- G NO TM 1 sid  MB  45 
Ford Pickup grn bas thn whls wht grl C9+ G NO TM  MB  55 
10  350SL brnz/blk unp am win lt yel int C9.5+ I w/new  MB  40 
11  350SL brnz/wht unp bas am win  14 
11  350SL brnz/wht unp bas am win C9- blis slit  MBP  15 
11  350SL brnz/wht unp bas CLR win 3 chips 
11  350SL brnz/wht unp bas CLR win C10 L w/new  MB  22 
11  350SL brnz/wht unp bas CLR win hole in blister  MBP 
11  350SL dkr brnz/wht unp bas CLR win C10 I w/new  MB  18 
11  350SL ltr brnz/wht unp bas CLR win C9.5+ I w/new  MB  16 
12  350SL Brnz/wht unp bas SMK win  20 
13  350SL Mar/wht unp bas CLR win 2sc 
14  350SL Cherry/wht unp bas clr win 5-A C9.5 L w/new  MB  38 
14  350SL Cherry/wht unp clr 5-A C9.5 I 1 loose flp  MB  30 
15  350SL Cherry/wht unp bas am win C9.5+ L w/new  MB  20 
15  350SL Cherry/wht unp bas am win Toy Show Demo 
17  350SL Blue unp bas clr win wht int no tam  50 
18  350SL Blue unp bas clr win wht int YB  MB  12 
21  350SL Plum sil-gry bas wht int clr win 5-A  15 
25  JAPANESE 1 350SL Plum unp bas wht int clr win  70 
25  JAPANESE 1 350SL Plum unp bas wht int clr win  MB  75 
350SL org/blk unp am win lt yel int C9.5 I no new  MB  16 
350SL org/blk unp bas clr misshapen win 5S  15 
dk yel/blk unp bas am win lt yel int C9 I w/new  MB  20 
350SL yel/blk unp bas clr win lt yel int 3sc C10 I  MB  18 
350SL yel/blk unp bas clrwin lt yel int C9+I nonew  MB  18 
Ford Refuse truck red-org thn 4-spk sq bas  25 
Ford Refuse org thk 1sc sq bas C8.5 G 1 loose flp  MB  22 
Ford Refuse truck org  18 
Ford Refuse truck org C9+ G box OPS  MB  20 
Ford Refuse truck org thk whls 3sc sq bas  18 
Ford Refuse truck org thk whls T base  20 
Ford Refuse truck org thn whls  18 
Ford Refuse truck org thn whls  MB  22 
Ford Refuse truck org thn whls  NMM 
Ford Refuse truck org thn whls C9 G box  MB  18 
Ford Refuse truck org thn whls C9+ G box  MB  20 
  Hairy Hustler BR13-11 Gry blk/red 5A/5C CHI  MBP 
  Hairy Hustler BR13-11 Gry blk/red 5A/5C CHI C9.5  MBP 
  Hairy Hustler BR13-12 Yell blk/red 5A/5C CHI C9.5  MBP  10 
  Hairy Hustler BR13-13 Red 5A/5C LF7 CHI  MBP 
  Hairy Hustler BR13-4 Yellow blk/red tam 5A/5C  MBP 
  Hairy Hustler BR13-4 Yellow blk/red tam 5A/5C C9+  MBP 
  Hairy Hustler BR13-9 Green yel/blk tam 5A/5C  MBP 
RN IX (1) Flamin Manta Yellow C9- BP  MBP  11 
RN IX (2) Flamin Manta dk Yellow  NMM  12 
Hairy Hustler brnz pur win blk bas  175 
Hairy Hustler brnz pur win blk bas 2 chips C9.5+ I  MB  200 
Hairy Hustler brnz pur win blk bas C9.5 I no new  MB  200 
12  Hustler brnz grn bas Scorpion 3 side labs  150 
13  Hustler brnz blk bas Scorpion 137 side labs 1 chip  200 
15  Hustler brnz am win BLK bas 3 sid labs  150 
17  Hustler brnz grn bas Scorpion sq 5 side labels  100 
19  Hairy Hustler wht blk bas am win checks 
19  Hairy Hustler wht blk bas am win checks C9- J  MB  13 
Hairy Hust brnz blk bas sq 5 yel side C9.5 I w/new  MB  22 
Hairy Hust brnz sq 5 yel side w/f lic C9- I w/new  MB  18 
Hairy Hustler brnz blk bas am win blu 5 
Hairy Hustler brnz blk bas v lt am win blu 5 
18  VW Golf Red lemon int AM win C9.5 L w/new  MB  90 
18  VW Golf Red lemon int clr win C9+ L w/new  MB  65 
VW Golf Green lg board support  15 
VW Golf Green no boards  NM 
26  VW Golf Blk 9 tampo MAC  15 
VW Golf Yellow ADAC 3 chips  45 
Rompin Rabbit Wht red int no stripe roof rub YB  MB 
Mustang White red int 3sc  175 
Mustang red-org red int  NM-  85 
Mustang red-org red int 1 chip  175 
Mustang red-org red int 2sc C9.5+ G box  MB  300 
Mustang red-org red int C9- G box  MB  250 
Mustang red-org red int C9.5 G box  MB  300 
Mustang burnt org iv int  125 
Mustang red-org iv int 3sc C9+ G box  MB  210 
10  Wildcat Dragster blk bas yel Wildcat  NM  15 
10  Wildcat Dragster blk bas yel Wildcat roof scuffs  18 
10  Wildcat Dragster Org blk yel Wildcat C9.5 G NO TM  MB  55 
10  Wildcat Dragster pale Org blk yel lab C9.5 G NO TM  MB  55 
11  Wildcat Dragster lt Org unp bas yel Wildcat  125 
Wildcat Dragster dull pink blk 2sc C8 G loose flps  MB  30 
Wildcat Dragster Orange blk bas 3 chips  22 
Wildcat Dragster Orange blk bas C9 G box OPS  MB  45 
Wildcat Dragster pink blk bas 2sc C9+ G box  MB  45 
Wildcat Dragster pink blk bas 3sc 1 lab 98%  15 
Wildcat Dragster pink blk bas blk/org Wildcat  28 
Wildcat Dragster dull Pink lt yel blk/org Wildcat  40 
Wildcat Drag pale Pink lt yel blk/org cat 3 chips  32 
Wildcat Dragster dull Pink lt yel blk/org Wildcat  40 
Wildcat Dragster pale Pink lt yel blk/org cat 2sc  35 
Wildcat Dragster Pink lt yel blk/org cat 2 chips  32 
Wildcat pale pink lt yel bas blk/org cat 3sc C9.5G  MB  65 
Wildcat Drag burnt Org org blk/org cat 1 lab 95%  25 
Wildcat Drag pale Org org blk/org cat slt fade  18 
Wildcat Dragster dk Org org bas blk/org Wildcat3sc  28 
Wildcat Dragster lt Org org bas blk/org Wildcat  38 
Wildcat Dragster Org org bas blk/org Wildcat  38 
Wildcat Dragster Org org bas blk/org Wildcat C8.5G  MB  45 
dull Org char bas blk/org Wildcat C9 G NO TM  MB  65 
Wildcat Dragster lt Org char bas blk/org Wildcat  50 
Wildcat Dragster dull Org char bas yel Wildcat  NMM  30 
Wildcat Dragster Org char bas yel Wildcat  45 
Wildcat Dragster Org char bas yel Wildcat C9+ G  MB  65 
Wildcat Drag Org dk gry yel Wildcat C9.5+ G NO TM  MB  80 
Wildcat Dragster Org dk gry yel Wildcat  55 
  Pantera BR39-1 Mar org/wht tam 5A/5C CHI  MBP 
  Pantera BR39-1 Mar org/wht tam 5A/5C CHI C9.5  MBP 
  Pantera BR39-2 Org blu/brn ACE 5A/5C CHI  MBP 
  Pantera BR39-2 Org blu/brn ACE 5A/5C CHI C8.5  MBP 
Pantera wht blu bas 8 w/sid labs 3sc C9.5+J no new  MB  13 
Pantera wht blu lt org 8 w/sid labs C10 J no new  MB  16 
Pantera wht blu lt org 8 w/sid labs C9 J w/new  MB  10 
Pantera wht blu lt org 8 w/sid labs C9.5+ J w/new  MB  14 
wht ltr blu 8 w/sid labs lt Org REV WHLS! 1 chip  50 
10  Pantera wht dkr blu bas Sunburst C9- card  MBP  35 
12  Pantera blu w/o Pantera 2 chips C9+ L -1 flp tip  MB  11 
12  Pantera blu w/o Pantera on hood HK 
12  Pantera blu w/o Pantera on hood HK 1sc C9.5 Lw/new  MB  17 
12  Pantera blu w/o Pantera on hood HK C9.5 L w/new  MB  20 
12  Pantera blu w/o Pantera on hood HK C9+ BP  MBP  11 
13  Pantera blu w/Pantera on hood HK 
13  Pantera blu w/Pantera on hood HK C9.5 J w/new  MB  17 
Pantera wht unp bas 8 lt org w/sid labs  16 
Pantera wht unp bas 8 lt org w/sid labs C9- J box  MB  20 
Pantera dkr wht ltr blu bas 8 w/sid labs dk org3sc 
Pantera ltr wht ltr blu bas 8 w/sid labs dkorg int 
Pantera wht blu bas 8 dk org int w/sid labs 3sc 
Pantera wht blu bas 8 w/sid labs whls reversed!  50 
Pantera wht blu bas dk org int 8 w/sid labs 
Pantera wht blu dk org 8 w/sid labs 1sc C8 J OPS  MB  11 
Pantera wht dkr blu bas 8 w/sid labs dk org int 
Pantera wht lt blu bas dk org no sid labs whls rev  50 
wht blu bas dk org int no sid labs roof smudge 
Pantera wht unp bas 8 no sid labs C9.5 J no new  MB  16 
Pantera wht unp bas "8" no sid labs 3sc  10 
Pantera wht blu 8 red int no sid labs 3 chipsC9- J  MB  32 
Pantera wht dkr blu bas 8 red int 1sc  25 
Pantera wht ltr blu 8 dkr red int reversed whls3sc  45 
Pantera wht ltr blu bas 8 dkr red no sid labs1chip  25 
Pantera wht ltr blu bas 8 red int 1sc  25 
wht dkr blu bas 8 ltr red no sid labsC9.5+ J w/new  MB  45 
Rover 3500 lt brnz lt tan int  10 
13  Rover 3500 wht blk beac blk/yel Pol EB  MB  15 
Rover 3500 wht lt tan int chr beac blk/yel Pol  15 
Greased Lightning HK  13 
Boat/tlr lt blu  20 
Boat/tlr lt blu center-cut whls  16 
Boat/tlr Blue  NMM  12 
Boat/tlr Blue blu boat  18 
Boat/tlr lt Blue center cut whls  18 
Boat/tlr pale Blue/wht d-dash whls  15 
10  Javelin lim LT org int unp bas 5-A  22 
10  Javelin lim yel-org int unp bas 5-arch  12 
10  Javelin lim yel-org int unp bas 5-arch C9 BP  MBP  18 
11  Javelin dk lime yel-org int sil-gry bas  18 
11  Javelin dk lime yel-org int sil-gry bas C9- BP  MBP  20 
12  Javelin met blu lem int unp 5-spk 1sc  16 
12  Javelin met blu lem int unp 5-spoke  25 
13  Javelin met blu org-yel unp 5-A doors open  NM  12 
14  met blu org-yel sil-gry 5-A drs opn C9+ I no new  MB  55 
15  Javelin met blu org-yel unp 5-A doors cast  35 
18  Jav blu org-yel int sil-gry bas 5-A Camcracker  10 
19  Jav blu org-yel int unp bas 5-A Camcracker  10 
Javelin lime lem blk scoop C10 I box no new  MB  22 
Javelin lime lem blk scoop C9.5+ I box no new  MB  22 
Javelin lime unp bas YEL int blk scoop C9 I  MB  28 
Javelin lime unp bas YEL int blk scoop C9- I nonew  MB  25 
Javelin lime YEL blk scoop C10 I box no new  MB  30 
Javelin lime YEL int blk scoop 5-spk  15 
21  Javelin grn org-yel int unp bas 5-A drs cast  65 
22  Javelin grn org-yel int sil-gry bas 5-A drs cast  70 
Javelin lime sil-gry bas lem int blk scoop  30 
Javelin lime sil-gry bas YEL int blk scoop  30 
RS2000 wht NO LABELS 2sc  18 
RS2000 wht NO LABELS C8.5 L box  MB  22 
RS2000 wht blk bas tan int clr win 
RS2000 wht blk bas tan int AM win 3sc  90 
RS2000 blu Phantom char bas  22 
Fiat Abarth Wht mar/org tam  15 
Fiat Abarth Wht red/org tam blk bas 
10  Pipe Truck red/grey pipes (NMM) C9- G box  NMB  42 
10  Pipe Truck red/grey pipes 2sc  35 
10  Pipe Truck red/grey pipes on sprue C10 box G NO TM  MB  85 
10  Pipe Truck org/yel pipes on sprue C9 G 1 flp tear  MB  45 
10  Pipe Truck org/grey pipes on sprue  20 
10  Pipe Truck org/yel pipes grey base  165 
10  Pipe Truck org/yel pipes grey base C9- G  MB  190 
10  Piston Popper Blue am win 12174/72 C9.5 J boxw/new  MB  25 
10  Piston Popper Blue am win 1424808 C10 J box w/new  MB  30 
10  Piston Popper Blue unp bas am win sht ax brc  11 
10  Piston Popper Blue unp lng ax brc 1424808  11 
10  Piston Popper Blue unp long ax brc 12174/72  11 
10  Piston Popper Blue unp lt amwin lng ax brc 1424808  11 
10  Piston Popper Blue unp v lt amwin sht ax brc C9- J  MB  22 
10  Piston Popper Blue v lt am win C9+ J box no new  MB  25 
10  Piston Popper purp-Blue am win C10 J box w/new  MB  30 
10  wht/blk unp am blu opaq Pol w/shld 1sc C9.5L w/new  MB  40 
10  wht/blk unp am blu trans Pol w/shld C10 w/new  MB  35 
10  wht/blk unp org-am blu trans Pol w/shld C10 w/new  MB  35 
10  Police wht unp blu blu lts Pol/shld C9.5+L w/new  MB  30 
10  Police wht/blk unp blu blu trans Metro  10 
10  Police wht/blk grn-blu win O12 Metro sil-gry YB  MB  30 
10  Police wht/blk unp blu Police Metro  28 
11  Scaffolding trk  15 
11  Scaffolding trk C7 unglued G box  MB  20 
11  Scaffolding trk C9+ G box OPS  MB  25 
11  Scaffolding trk no platform 
11  Scaffolding trk no platform bent plas base 
11  Scaffolding trk on sprue C9.5 G box  MB  32 
11  Scaffolding trk on sprue long frnt ax cover  18 
11  Scaffolding trk short ax brace dkr red base 1 chip  12 
11  Scaffolding trk short ax brace label wear  12 
11  Scaffolding trk short ax brace ltr yel scaffolding  15 
11  Flying Bug met Red Sq lab  25 
11  Flying Bug Sq lab C10 I box  MB  35 
11  Flying Bug Sq lab C10 I box no new  MB  35 
11  Flying Bug Sq lab C9.5 I no new  MB  32 
11  RN IV (1) Flying Beetle Org  28 
11  RN IV (1) Flying Beetle Org 1sc  25 
11  RN IV (1) Flying Beetle Org C9 blis slit  MBP  30 
11  RN IV (1) Flying Beetle Org NO TAMPO  200 
11  Flying Bug heart lab 5-spoke (NMM) OPEN BP  NBP  12 
11  Flying Bug heart lab 5-spoke C9.5+ I box  MB  35 
11  Flying Bug heart lab 5-spoke C9.5+ I box no new  MB  35 
11  Flying Bug met Red heart lab 5-spk  22 
11  Flying Bug met Red heart lab 5-spk  NMM  12 
11  Flying Bug met Red heart lab 5-spk C9- BP  MBP  25 
11  Flying Bug Sq lab 5-spoke C9.5 I box w/new  MB  30 
11  Flying Bug met Red heart lab sil-gry bas 5-spk  150 
11  Flying Bug heart lab 4-spk whls!  100 
11  Flying Bug BLUE WINDOWS C9.5 I no new OPS  MB  115 
11  Flying Bug BLUE WINDOWS C9.5 I+ no new OPS  MB  120 
11  org/beige blk bas r/ORG-YEL/b blu C9.5 L w/new  MB  22 
11  org/beige blk bas r/ORG-YEL/b blu C9.5+ L w/new  MB  25 
11  11  Transporter org blk bas r/y/b blu win 
11  Transp org blk bas r/y/dk blu blu win C9.5 L w/new  MB  22 
11  Transporter org blk bas r/y/dk blu blu win  12 
11  20  Transporter red/beige unp bas r/oy/b blu win 
11  21  Transporter red/beige unp bas r/o/b blu win 
11  23  Transporter red/beige sil-gry r/o-y/turq blu blu 
11  24  dkr red/beige unp bas r/y/blu pur win C9.5+L w/new  MB  28 
11  24  ltr red/beige unp bas r/y/blu pur win C9.5L no new  MB  25 
11  25  Transporter red/beige sil-gry bas r/y/blu pur win  20 
11  Transporter org/beige blk bas y/r/b blu win  15 
11  30  Transporter red/beige unp bas r/y/blu pur C10 L  MB  25 
11  34  red-org/gry blk bas yel/red/blu v lt blu win  10 
11  34  Transp ORG/gry blk bas yel/red/blu blu win  50 
11  34  Transp red-org/gry blk bas yel/red/blu blu win 
11  34  Transp red-org/gry UNP bas yel/red/blu blu win  25 
11  35  Transp red-org/gry blk bas red/yel/blu blu win  13 
11  Transporter org/beige blk bas r/b/b blu win C9 L  MB  22 
11  Boss Mustang org wht Boss sid tam am win YB  MB  28 
11  Boss Mustang org wht Boss sid tam ORG win YB  MB  35 
11  Boss Mustang org wht Boss sid tam ORG win YB  MB  18 
12  Safari Land Rover BLUE!!  1200 
12  Safari Land Rover Gold  55 
12  Safari Land Rover Gold C10 G box  MB  80 
12  Setra Coach gold/tan clr win  16 
12  Setra Coach gold/tan clr win C10 G box NO TM  MB  40 
12  Setra Coach gold/tan clr win thn rear rein C9+ G  MB  30 
12  Setra Coach gold/wht  11 
12  Setra Coach gold/wht C9- G box  MB  17 
12  Setra Coach gold/wht C9.5+ G box  MB  25 
12  Setra Coach gold/wht thk rear rein C9.5 G box  MB  22 
12  Setra Coach burg/wht clr win C9.5 G box NO TM  MB  45 
12  Setra Coach yellow/wht C9+ G box  MB  40 
12  Setra Coach yellow/wht thk rear rein C9 G  MB  38 
12  Setra Coach yellow/wht thn rear rein 1sc C9 G  MB  32 
12  Setra Coach burg/wht grn thk rein C10 FLAT G BOX  MB  45 
12  Setra Coach burg/wht grn win C9.5 G box  MB  32 
12  Setra Coach burg/wht grn win C9.5 G box NO TM  MB  38 
12  Setra Coach purp/wht grn win thn rear rein C9.5+ G  MB  35 
12  Setra Coach yel/wht grn win 2sc C10 G box NO TM  MB  120 
12  Big Bull org org roll vert rt dial no blade rein 
12  Big Bull org org rollers 3sc 
12  Big Bull org org rollers C10 I box w/new  MB  12 
12  Big Bull org org rollers C8.5 card  MBP 
12  Big Bull org org rollers C8.5 Card  MBP 
12  Big Bull org org rollers C9.5 I box w/new  MB  10 
12  Big Bull org. org rollers C8.5 Card  MBP 
12  Bull org org roll horiz rt dial no blad rein 1chip 
12  11  Citroen blu sil-gry bas dk yel int clr win  16 
12  12  Citroen dk blu sil-gry bas red int clr win  600 
12  18  Citroen Yel red int blk bas clr win blu Team  22 
12  18  Citroen Yel red int flt blk bas clr win blu Team  NMM  10 
12  18  Citroen Yel red int gloss blk bas clr win blu Team  22 
12  19  Citroen Yel red int blk bas clr win blk Team  22 
12  19  Citroen Yel red int blk bas clr win blk Team 2sc  18 
12  19  Citroen Yel red int blk bas clr win blk Team 3sc  18 
12  Citroen blu sil-gry bas crm int clr win 
12  Citroen dkr blu sil-grybas crmint clr C9.5+L w/new  MB  18 
12  21  Citroen Yel red int blk bas blu win blk Team  25 
12  24  Citroen Wht blu win sil-gry bas Ambulance  15 
12  26  JAPANESE 4 Citroen Wht red int unp bas Ambulance  MB  45 
12  27  Citroen Wht red int sil-gry bas Marine blu tam  20 
12  Citroen blu blk bas TAN int clr win C9.5 L w/new  MB  300 
12  Citroen dk blu sil-gy bas crm int clr win 
12  Firebird red sil-gry bas tan int clr win 
12  Firebird red sil-gry bas tan int clr win C9+ L  MB  45 
12  Firebird red sil-gry bas tan int clr win YB  MB 
12  Firebird red sil-gry bas tan int am win 5-A  35 
12  Firebird red sil-gry yel int clr win YB  MB  35 
12  Firebird red sil-gry yel int am win 1 chip  35 
12  Firebird red sil-gry yel int am win 2 chips  35 
13  Dodge Wrecker C9.5+ G box  MB  100 
13  11  Baja Buggy dk grn org int red ex org flower C9 H  MB  15 
13  12  Baja Buggy pale grn lt org int red ex org-red flow  12 
13  13  Baja Buggy pale grn org int red ex Sunburst lab  60 
13  Baja Buggy pale grn org int red ex red flow C10 H  MB  22 
13  Baja Buggy pale grn org int red ex red flow C9.5 H  MB  18 
13  Baja Buggy org int blk ex org flower 
13  Baja Buggy org int blk ex org-red flower 
13  Baja Buggy pale grn lt org int blk ex 
13  Buggy org int red ex org flower C9 H w/new w/SF  MB  22 
13  Baja Buggy pale grn org red ex Police Shield 1sc  80 
13  Buggy pale grn org red ex Police Shield C8.5Hnonew  MB  90 
13  Baja Buggy pale grn red int red ex Police Shield  100 
13  Buggy pale grn red int red ex org flow C9.5H nonew  MB  22 
13  Baja Buggy pale grn org 47B int red ex org flower  400 
13  Snorkel red unp bas blu win yel boom/bucket 
13  Snorkel red unp blu win yel boom/buck C9.5 L w/new  MB  15 
13  Snorkel red sil-gry bas yel boom/bucket C9 L  MB  22 
13  Snorkel red unp bas am win yel boom/bucket  28 
13  Snorkel red unp bas am win yel boom/bucket C9+ L  MB  35 
13  Snorkel dk red unp bas yel boom/buck C10 L w/new  MB  18 
13  Snorkel ltr dk red unp bas yel boom/bucket 
13  Snorkel red unp bas blu win WHT boom/bucket  135 
13  Snorkel red unp bas blu win WHT boom/bucket C9.5 L  MB  150 
13  4x4 Trk org unp bas pur win  14 
13  4x4 Trk org unp bas org win YB  MB  13 
13  4x4 Trk dkr org unp bas org win  10 
13  4x4 Trk ltr org unp bas org win  10 
13  4x4 Trk org unp bas red win FWD  10 
13  4x4 Trk org unp bas red win 4x4  18 
13  4x4 Trk yel unp bas 
13  4x4 Trk yel sil-gry bas red win 4x4  13 
13  4x4 Trk yel sil-gry bas red win 4x4 1sc  11 
14    Iso Grifo BR1-1 Crm red/blk tam 8-dot C8.5  MBP 
14    Iso Grifo BR1-14 met Blu pur/blk tam 8-dot C9+  MBP  10 
14    Iso Grifo BR1-18 brt Grn 8-dot wht/blk tam 57 CHI  MBP 
14    Iso Grifo BR1-20 Yel 8-dor red/blk tam CHI  MBP 
14    Iso Grifo BR1-3 pale Yel red/blk tam 8-dot  MBP  10 
14    Iso Grifo BR1-3 pale Yel red/blk tam 8-dot C8.5  MBP 
14    Iso Grifo BR1-5 Yel red/blk tam 8-dot C8.5  MBP  10 
14    Iso Grifo BR1-7 lt Blu blk/pur tam 8-dot C8.5  MBP 
14  Iso Grifo dk blu lt blu int thn whls slt win crack  15 
14  Iso Grifo med blu wht int thn 5-spk C9+ G  MB  22 
14  Iso Grifo Powder Blue 5-spk C9+ JAP J-3 blk box  MB  60 
14  Iso Grifo Powder Blue 5-spk JAPANESE J-3  30 
14  Iso Grifo Powder Blue 5-spk JAPANESE J-3 blk box  MB  60 
14  Iso Grifo Powder Blue D-D JAPANESE J-3  NMM  50 
14  10  Mini Haha dk blu win purple drv 4-col malt C9+ J  MB  50 
14  12  Mini Ha red flesh drv 4-col dk blu win choc helmet  30 
14  Mini Ha red flesh drv 2-col turq-blu win  25 
14  Mini Ha red flesh drv 2-col turq-blu win C9.5+ J  MB  35 
14  Mini Ha red flesh drv 2-col turq-blu win C9+ J  MB  28 
14  Mini Ha red pink drv 2-col blu win C9.5+ J w/new  MB  50 
14  lt blu win lt pink drv 4-col malt C9.5+ J w/new  MB  35 
14  Mini Haha lt blu win lt pink drv 4-col malt 2sc  18 
14  Mini Haha lt blu flesh drv 4-col malt choc helmet  28 
14  Rallye Royale P-sil HK 
14  Rallye Royale P-sil HK C9- BP  MBP  10 
14  Rallye Royale wht HK 
14  Leyland Tanker Blu/wht Fake 
14  Leyland Tanker red/wht ELF Labs C9.5 L 1 flp tear  MB  22 
14  83 Vette Wht/red Chef Boyardee STARBURST MAC  MBP  15 
15  VW 1500 Cream labels 2sc dec 85 C9+ F  MB  45 
15  VW 1500 Cream labels C10 G box  MB  70 
15  VW 1500 off-white 3 chips  30 
15  VW 1500 off-white frnt dec 70%  NMM  20 
15  VW 1500 labels 2 chips C9- F unglued red script  MB  90 
15  VW 1500 off-white labels 1sc C10 F box NO WINDOWS!  MB  75 
15  VW 1500 off-white labels 2sc frnt dec 90%  25 
15  VW 1500 off-white labels 3sc C9+ G box  MB  50 
15  VW 1500 off-white labels C9- F box  MB  45 
15  VW 1500 Red 1 chip C9+ G box  MB  50 
15  VW 1500 Red C8 H box w/new w/SF  MB  55 
15  VW 1500 Red labels C9 F box w/blk script  MB  55 
15  VW 1500 Red SPLIT REAR BUMPER  40 
15  VW 1500 Red cast frnt bump bent r bump(factory)2sc  22 
15  VW 1500 off-white cast front bumper  28 
15  VW 1500 off-white labs cast f bump C10 G  MB  70 
15  Fork Lift Red unp bas dk yel forks unp hoist D-D 
15  Fork Lift Red unp bas gry forks unp hoist D-D 
15  Fork Lift red unp bas yel forks unp hoist cast B 
15  Fork Lift Red UNP bas yel forks unp hoist D-D 1sc 
15  Fork Lift Red UNP bas yel forks unp hoist D-D 2sc 
15  Fork Lift Red unp bas yel forks unp hoist D-Dash 
15  Fork Lift Red blk bas gry forks yel hoist  NM 
15  Fork Lift Red blk bas gry forks yel hoist C10 I  MB 
15  Fork Lift Red blk bas gry forks yel hoist C9 I  MB 
15  Fork Lift Red blk bas gry/yel cast A C9+ I w/new  MB 
15  Red blk bas gry forks yel hoist horse to rear 
15  Red blk bas gry forks yel hoist Lans to frnt 
15  Red blk gry forks yel hoist Lans to back C9.5 I  MB 
15  10  Fork Lift Red UNP bas yel forks unp hoist OPEN BP  MBP 
15  10  Red blk bas yel/unp D-D cast A C9.5+ I w/new  MB  13 
15  11  Fork Lift dkr Red blkbas yelforks unp hoist cast B 
15  11  Fork Lift ltr Red blkbas yelforks unp hoist cast B 
15  11  Fork Lift Red blk bas yel forks unp hoist 3sc 
15  11  Fork Lift Red blk bas yel forks unp hoist cast B 
15  11  Fork Lift Red blk bas yel forks unp hoist castB C9  MBP 
15  11  Fork Lift Red blk yel forks unp hoist cast B C9 I  MB 
15  11  Fork Lift Red UNP bas yel forks unp hoist C9.5 box  MB  12 
15  11  Fork Lift Red UNP bas yel forks unp hoist C9+ L  MB  12 
15  11  Fork Lift Red UNP bas yel forks unp hoist cast B 
15  11  Fork Red blk bas yel forks unp hoist cast B 1sc 
15  11  Red blk bas yel forks unp hoist cast B C10 I w/new  MB  10 
15  11  Red blk bas yel forks unp hoist cast B Lans toback 
15  11  Red blk bas yel forks unp hoist cast BC10 I  MB  10 
15  11  Red UNP bas yel forks unp hoist cast B C8.5 OPS  MBP 
15  11  Red UNP yel forks unp hoist cast B C8.5 I w/new  MB  10 
15  11  yel forks unp hoist cast B C9 I w/new w/tape  MB 
15  12  Fork Lift Red blk bas gry forks unp hoist cast B  12 
15  12  Fork Lift Red blk bas gry/yel cast B C9- I w/new  MB  10 
15  12  Fork Lift Red blk bas gry/yel cast B C9+ L box  MB  12 
15  13  Fork Lift red blk bas red long forks 2 chips DD  10 
15  13  Fork Lift red blk bas red long forks DD  12 
15  13  Fork Lift red blk bas slt bent red long forks  10 
15  14  Fork Lift red unp bas red forks DD  22 
15  18  Fork Lift org Hi-Lift unp bas 1sc  10 
15  Fork Lift Red unp bas gry forks/yel cast A C8.5 I  MB 
15  Fork Lift Red unp bas gry/yel cast A C9.5+ I box  MB  12 
15  20  Fork Lift org Hi-Lift blk bas C9- BP  MBP  12 
15  Fork Lift Red grn bas gry forks yel hoist C7 box  MB  12 
15  Fork Lift Red grn bas gry/yel C9- I box  MB  16 
15  Fork Lift Red blk gry/yel hoist spiro/DD C9.5 I  MB  10 
15  Fork Lift Red blk gry/yel spiro/DD worn labs C9+ I  MB 
15  Lift Red blk bas gry forks yel hoist spiro/DD 1sc 
15  Red blk bas gry forks yel hoist spiro/DD C9.5 I   MB  10 
15  Fork Lift Red blk bas gry forks yel hoist DD/DD 
15  Fork Lift Red blk bas gry forks yel hoist DD/DD1sc 
15  Fork Lift Red blk bas gry/yel DD/DD C9.5+ I  MB  15 
15  Fork Lift Red blk bas lt gry forks yel hoist DD/DD 
15  Fork Lift Red unp gry forks yel hoist DD/DD 1sc 
15  Fork Lift Red unp gry forks yel hoist DD/DD C9 I  MB  15 
15  Fork Lift Red unp gry org-yel DD/DD C9.5 I  MB  18 
15  Fork Lift Red char gry forks yel hoist DD/DD C9 I  MB  22 
15  Lift Red char gry forks yel hoist DD/DD C9.5+ I  MB  25 
15  Red UNP gry forks yel hoist DD/DD C9.5+ I w/new  MB  25 
15  Hi Ho Silver  15 
15  Hi Ho Silver low Pat App  16 
15  Sierra off wht red int gry hatch pln dr posts 
15  Sierra wht red int gry hatch pln dr posts 
15  Sierra wht red int gry hatch pln dr posts 3sc YB  MB 
15  Sierra wht red int gry hatch pln dr posts EB  MB 
15  Sierra wht red int gry hatch pln dr posts SPEC EB  MB 
15  Sierra wht red int gry hatch pln dr posts YB  MB 
15  Sierra Wht/dk gry red int pln dr posts 8-dot YB  MB 
15  Sierra whtr wht red int gry hatch pln dr posts 
15  Sierra wht red int wht hatch blk dr posts 1sc 
15  Sierra wht red int off-wht hatch pln dr posts  NMM 
15  Sierra wht red int wht hatch pln dr posts 
15  Sierra wht red int wht hatch pln dr posts 2 chips 
15  Sierra wht red wht hatch pln dr posts smk win 2sc  12 
15  Sierra sil-gry red int 
15  Sierra sil-gry red int 2sc YB  MB 
15  Sierra sil-gry red int dkr org-red tam 
15  Sierra sil-gry red int ltr org-red tam 
16  Badger brnz sil ant 
16  Badger brnz sil ant C9.5 I box w/new  MB  14 
16  Badger ltr brnz sil ant w/tow brcs C9.5 I w/new  MB  14 
16  10  Badger brnz dk gry bas broke iv antenna 
16  11  Badger brnz dk gry bas blk ant 3sc 
16  12  Badger brnz dk gry bas blk ant grn win 
16  12  Badger brnz dk gry bas blk ant grn win C9 BP  MBP 
16  12  Badger brnz dk gry blk ant grn win sm t-lites 
16  13  Badger ltr brnz blk bas blk ant grn win lg t-lites 
16  13  dkr brnz blk bas blk ant grn win sm t-lites 2 chip 
16  14  Badger brnz blk blk ant pur win 1sc C9.5+ J w/new  MB  90 
16  14  Badger brnz blk blk ant pur win 3sc C9+ J  MB  80 
16  15  Badger brnz blk blk ant blu-grn win C9- J  MB  25 
16  15  Badger brnz gry blk ant blu-grn win 3sc C9- J  MB  22 
16  Badger brnz lt gry bas crm ant grn win 
16  Badger brnz lt gry bas crm ant grn win  NM 
16  Badger brnz lt gry bas crm ant grn win  NMM 
16  Badger brnz lt gry bas crm ant grn win 1sc 
16  Badger brnz lt gry bas crm ant grn win 1sc lg lts 
16  Badger brnz lt gry bas crm ant grn win sm t-lites 
16  Badger brnz lt gry crm ant grn Rolamatic insert 
16  Badger brnz lt gry crm ant grn win 1sc 1424808 
16  Badger olive drab  55 
16  Badger olive crm ant  15 
16  Badger olive crm ant 12174/72  15 
16  Badger olive crm ant 1424808  15 
16  Badger olive lt gry bas crm ant Pat App lg t-lites  20 
16  Badger brnz crm ant grn win 
16  Badger brnz crm ant grn win 2sc 
16  Badger brnz blk bas crm ant blu-grn win 3sc  20 
16  Badger brnz blk bas crm ant 
16  Badger brnz blk bas crm ant 2 chips 
16  Badger brnz blk bas crm ant grn win 3 chips 
16  Badger brnz blk bas iv ant grn win  12 
16  15  Pontiac dk Gold ol tam ltr eagle No 16 Pont bas DD  15 
16  16  Pontiac wht unp bas blu tampo DD 
16  Pontiac Tan brown lab  10 
16  Pontiac Tan brown label C9.5 L box w/new  MB  28 
16  Pontiac lt Tan olive label C9.5+ L box w/new  MB  28 
16  Pontiac lt Tan olive label DD  10 
16  Pontiac Tan choc label C9+ L box  MB  40 
16  Pontiac grn-gold olive tampo C8 BP  MBP 
16  Case Dozer Olive Drab 
17    Horse Box on sprue 
17  Horse Box Red/grn  25 
17  Horse Box Red/grn on sprue C10 G box  MB  60 
17  Horse Box Red/grn on sprue C9+ G box  MB  45 
17  Horse Box Red-org/grn  20 
17  Horse Box Red-org/grn no horses  10 
17  Horse Box Red-org/grn on sprue C9.5 G box  MB  45 
17  Horse Box Mustard/Grn 1sc on sprue C9.5+ G  MB  38 
17  Horse Box Mustard/Grn no horses  10 
17  Horse Box Mustard/Grn on sprue  16 
17  Horse Box Mustard/Grn on sprue C8.5 G box  MB  28 
17  Horse Box Mustard/Grn on sprue C9.5 G box  MB  40 
17  Horse Box red-org/lt gry on sprue  18 
17  London Bus off-Wht Charles Diana Wedding Code 3  MB  45 
17  London Bus Red "Beefeater Gin" C8.5 box  MB  15 
17  London Bus Red "Impel 79" 1 chip C9.5 box  MB  15 
17  London Bus Red Bob Thompsons Model Safari Code 3  12 
17  London Bus Red Burberrys Red 1 chip C9- I Code 3  MB  15 
17  London Bus Red char bas Drake 400th C9.5+ I Code 3  MB  15 
17  London Bus Red Chedlet Cheese Halls C8 L Code 3  MB  15 
17  London Bus Red Crich Extravaganza C9 I Code 3  MB  15 
17  London Bus Red Crich Extravaganza C9+ I Code 3  MB  15 
17  London Bus Red Guilford Model Fair C9 L Code 3  MB  15 
17  London Bus Red Hotel Thayer C9- L no new Code 3  MB  15 
17  London Bus Red Irish Transport 3 chips Code 3  12 
17  London Bus Red Milton Toys 1 dec 90% C9- L Code 3  12 
17  London Bus Red Pageant of Motoring 1978 C9 I w/new  MB  15 
17  London Bus Red Pageant of Motoring 76 Code 3  12 
17  London Bus Red Pageant of Motoring 77 C9 I Code 3  12 
17  London Bus Red Pageant of Motoring 78 C9+ L Code 3  MB  15 
17  London Bus Red Sandwell Parade Code 3  12 
17  London Bus Red Swinging London 5-spk 1 lab 98%  MB 
17  London Bus Red Swinging London 5-spk C9- I box  MB 
17  London Bus Red www.mbxroad.com  50 
17  London Bus Sil-gry char MBX Coll Club 97  50 
17  London Bus Sil-gry char MBX Coll Club 97 roof rub  40 
17  Orange Berger Paints char base  50 
17  Orange Berger Paints char base  MB  60 
17  Red char bas Chapman Mfg Code 3  25 
17  Red Charbonnier 
17  Red Selfridges 5-spk wheels 
17  Red Silver Jub Spithead Review Code 3  12 
17  Bus Red blk met bas Swingin London 1 spot C10 box  MB 
17  Bus Red blk met bas Swingin London 3 chips 
17  Bus Red blk met bas Swingin London 3sc C10 box  MB 
17  Bus Red blk met bas Swingin London C9.5+ box  MB 
17  Bus Red blk met bas Swingin London type 1 labs 
17  Bus Red blk met bas Swinging London C9+ I no new  MB 
17  Bus Red blk met bas Swinging London sht ax brcs 
17  Bus Red blk met Swinging London type 1 labs 3sc 
17  Red blk met bas Swingin London type 1 labs 3 chips 
17  10  London Bus Red blk London Kensington Hilton C9.5 L  MB  150 
17  11  London Bus red unp London Kensington Hilton  135 
17  11  London Bus red unp London Kensington Hilton C9.5 I  MB  150 
17  14  London Bus red TYPHOO TEA C9+ I  MB  275 
17  15  London Bus Red blk Impel 73  30 
17  16  London Bus red unp Impel 73  45 
17  16  London Bus red unp Impel 73 1sc  40 
17  17  London Bus red CHAR bas Neils Wheels Code 2  100 
17  18  Bus Berger brush to rear 5-spk C9+ L Berger w/new  MB 
17  18  Bus Berger Paints 5-spk  ENM 
17  18  Bus Berger Paints 5-spk C9- I  MB 
17  18  Bus Berger Paints 5-spk C9- L no new  MB 
17  18  Bus Berger Paints brush to frnt 5-spk C9.5 I w/new  MB  10 
17  18  Bus Berger Paints brush to rear 5-spk C9.5+L w/new  MB  11 
17  18  Bus Berger Paints brush to rear 5-spk C9+ I  MB 
17  18  Bus Berger Paints label wear 
17  18  Londoner Berger Paints 5-spoke 
17  18  Londoner Red blk Berger Paints 5-spoke C9 I  MB 
17  18  Londoner Red blk Berger Paints 5-spoke C9 L no new  MB 
17  19  Londoner Berger Paints unp bas 3sc C9- I  MB  20 
17  Bus Red blk met Swinging London C9.5+ I w/new  MB  11 
17  Bus Red blk met Swinging London lng ax brcs 
17  Bus Red blk met Swinging London type 2 labs 
17  Bus Red blk met Swinging London type 2 labs C10 I  MB  11 
17  Bus Red blk met Swinging London type 2 labs C9.5 I  MB  10 
17  29  London Bus Coffee/Crm blk bas Berger Brush to R  150 
17  29  London Bus Coffee/Crm blk bas Berger C9.5 I w/new  MB  170 
17  29  London Bus Coffee/Crm blk bas Berger Paints C9 I  MB  165 
17  30  Bus Impel 76 Coffee/Crm C9- I 1 loose flp  MB  25 
17  30  London Bus Impel 76 Coffee/Cream  28 
17  30  London Bus Impel 76 Coffee/Cream 1 roof scratch  MB  25 
17  30  London Bus Impel 76 Coffee/Cream 3sc  25 
17  30  London Bus Impel 76 Coffee/Cream bent axles  18 
17  30  London Bus Impel 76 Coffee/Cream C10 I w/new  MB  48 
17  30  London Bus Impel 76 Coffee/Cream C9.5 box  MB  40 
17  30  London Bus Impel 76 Coffee/Cream C9.5+ box  MB  45 
17  32  London Bus dkr red blk bas Selfridges 5-spk  25 
17  32  London Bus ltr red blk bas Selfridges 5-spk  25 
17  32  London Bus red blk bas Selfridges 5-S C9 L no new  MB  35 
17  32  London Bus red blk bas Selfridges 5-S C9.5 L w/new  MB  35 
17  32  London Bus red blk bas Selfridges 5-spk  25 
17  32  London Bus red blk bas Selfridges 5-spk  MB  35 
17  32  London Bus red blk bas Selfridges 5-spk C9+ I  MB  35 
17  34  London Bus red blk bas Santa Claus 5-spk  35 
17  35  London Bus red blk bas C AMCEL  NM  125 
17  38  London Bus red AIM Bldg fund 5-S C9.5 I  MB  20 
17  38  London Bus red AIM Bldg fund 5-spk  12 
17  38  London Bus red AIM Bldg fund 5-spk 1 chip 
17  38  London Bus red AIM Bldg fund 5-spk 3 chips 
17  39  London Bus red AIM Bldg fund DD  20 
17  39  London Bus red AIM Bldg fund DD  MB  25 
17  39  London Bus red AIM Bldg fund d-dash  MB  22 
17  40  Bus red Berger Paints char bas DD C9.5+ L w/new  MB 
17  40  London Bus red Berger Paints char bas DD  NM+ 
17  40  London Bus red Berger Paints char bas DD C9 I  MB 
17  40  London Bus red Berger Paints char bas DD C9.5 I  MB 
17  40  London Bus red Berger Paints char bas DD C9.5+ I  MB 
17  40  London Bus red Berger Paints char bas DDC9-I w/new  MB 
17  40  London Bus red Berger Paints GRY bas DD C9 BP  MBP  10 
17  41  Bus ltr red Berger blk met bas brush to r 3sc 
17  41  Bus red Berger blk met bas brush to front  NMM 
17  41  Bus red Berger blk met bas brush to r 3sc 
17  41  Bus red Berger Paints blk met bas brush to r C9.5  MB 
17  41  Bus red Berger Paints blk met bas C9.5 box  MB 
17  41  Bus red Berger Paints blk met bas DD 
17  41  Bus red Berger Paints blk met bas DD C9.5+ I  MB 
17  41  Londoner lt/dk red blk met bas Berger C9 I w/new  MB 
17  42  London Bus Red unp Berger Paints DD  12 
17  50  London Bus Red char bas Army Navy  38 
17  50  London Bus Red char bas Army Navy 1 loose lab  25 
17  50  London Bus Red char bas Army Navy C8 L  MB  40 
17  53  London Bus org blk bas Jacobs C9.5+ L box  MB  32 
17  54  London Bus Org char bas Jacobs  18 
17  54  London Bus org char bas Jacobs  18 
17  54  London Bus Org char bas Jacobs  18 
17  54  London Bus org char bas Jacobs C9-  MBP  25 
17  54  London Bus org char bas Jacobs C9 card  MBP  22 
17  55  London Bus Red BRN bas Jacobs Bisquits  75 
17  55  London Bus red char bas Jacobs  60 
17  56  London Bus red blk bas Jacobs 1sc  35 
17  56  London Bus red blk bas Jacobs disc labs C9 box  MB  40 
17  58  London Bus red blk bas Museum of London  40 
17  58  London Bus red blk bas Museum of London roof rub  30 
17  59  London Bus red unp bas Museum of London  40 
17  62  London Bus sil Silver Jub char bas  MBP 
17  62  London Bus sil Silver Jub char bas C9 BP  MBP 
17  62  London Bus sil Silver Jub char bas C9- BP  MBP 
17  62  London Bus sil Silver Jub char bas C9 SPEC BOX  MB  10 
17  62  London Bus sil Silver Jub char bas C9.5 L  MB  12 
17  62  London Bus sil Silver Jub char bas C9.5 SPEC BOX  MB  12 
17  62  London Bus sil Silver Jub char bas C9+ BP  MBP 
17  63  London Bus sil Silver Jub unp bas  25 
17  63  London Bus sil Silver Jub unp bas C9 SPEC BOX  MB  35 
17  64  London Bus sil Berger Paints C9 I w/new  MB  75 
17  64  London Bus sil Berger Paints C9.5 box Sticky Top  MB  50 
17  67  London Bus Blue Deutschlands char bas  38 
17  68  London Bus Blue Deutschlands blk bas  35 
17  69  Londoner Blue blk Matchbox 1953-1978 C8 I  MB  45 
17  69  Londoner Blue Matchbox 1953-1978 2 chips  35 
17  70  London Bus Blue char 1953-1978 C9 I w/new  MB  45 
17  71  London Bus ORANGE Matchbox 1953- char met bas  MB  75 
17  71  London Bus ORANGE MBX 1953- char bas disc labs  MB  60 
17  72  Bus red Matchbox 1953- blk met bas 1 loose lab 
17  72  Bus red Matchbox 1953-1978 blk met bas C9 I  MB 
17  72  Bus red Matchbox 1953-1978 blk met bas C9.5 L  MB  10 
17  72  Bus red MBX 1953- blk met bas C9.5+ I w/new OPS  MB  11 
17  72  London Bus red Matchbox 1953- blk met bas 
17  72  London Bus red Matchbox 1953- blk met bas C8.5  MBP 
17  72  London Bus red Matchbox 1953- blk met bas C9.5 I  MB  10 
17  72  London Bus red Matchbox 1953- blk met basC9I w/new  MB 
17  73  Bus red blk bas Busch Gardens  30 
17  73  Bus red blk bas Busch Gardens 1 loose lab  25 
17  74  London Bus Red brn bas Berger brush to F  12 
17  74  London Bus Red brn bas Berger C9+ I NO NEW  MB  30 
17  74  London Bus Red/lt red brn bas Berger brush to F  NMM 
17  75  London Bus Red char Berger brush to F met bas 
17  77  London Bus red blk metal bas Bisto 
17  77  London Bus red blk metal bas Bisto  MB  10 
17  77  London Bus red blk metal bas Bisto 1 chip C8.5 L  MB 
17  77  London Bus red blk metal bas Bisto C9 L box w/new  MB  10 
17  78  London Bus red Bisto blk plas bas 1 loose lab 
17  78  London Bus red Bisto blk plas bas labels off 
17  78  London Bus red Bisto blk plas bas labels off  MBP 
17  79  Lond Bus red Berger blk plas bas brush to F C9 BP  MBP 
17  79  Lond Bus red Berger blk plas bas brush to F C9+ I  MB 
17  79  Lond Bus red Berger blk plas bas brush to R C9 BP  MBP 
17  79  Lond Bus red Berger blk plas bas brush to R C9.5 I  MB 
17  79  London Bus red Berger Paints blk plas bas 
17  79  London Bus red Berger Paints blk plas bas C9+ L  MB 
17  79  London Bus Red char Berger brush to R plas bas 
17  80  London Bus red blk bas 3rd AIM  15 
17  80  London Bus red blk bas 3rd AIM 2 chips  10 
17  80  London Bus red blk bas 3rd AIM C9.5 I w/new  MB  22 
17  81  London Bus red Bisto brn bas  20 
17  83  London Bus Red blk MBX Coll Club 97 Hershey 
17  83  London Bus Red blk metbas MBX Coll Club 97 Hershey  18 
17  83  London Bus Red blkplastic MBX Coll Club 97 Hershey  18 
17  83  London Bus Red brn MBX Coll Club 97 Hershey  MB  25 
17  83  London Bus Red gry-brn basMBX Coll Club 97 Hershey  30 
17  83  London Bus Red UNP bas MBX Coll Club 97 Hershey  30 
17  84  London Bus Red blk met bas Busch Gardens  25 
17  85  London Bus red blk bas Deutschlands Autopartner  90 
17  London Bus red Preston Guild 1972  100 
17  London Bus red Preston Guild 1972 C9.5 L no new  MB  110 
17  London Bus red Preston Guild 1972 C9.5+ box  MB  110 
17  London Bus red Preston Guild 1972 C9+ I w/new  MB  105 
17      MB 
17  Titan Bus Red Sandweil Parade 81 Code 3  25 
17  Titan Bus Red TSB Toy Fair  15 
17  Titan Bus Berger Paints blk plas bas 
17  Titan Bus Berger Paints blk plas bas C9  MBP 
17  10  Titan Bus red Nice to Meet You YB  MB 
17  11  JAPANESE 7 Titan Bus red japanese letters  MB  22 
17  11  Titan Bus red japanese letters  18 
17  12  Titan bus red York Festival 
17  12  Titan bus Red York Festival EB  MB 
17  15  Titan Bus dk Blu Keddies 1  40 
17  15  Titan Bus dk Blu Keddies 1 EB  MB  45 
17  16  Titan Bus Maroon Rapport EB  MB 
17  17  Titan Bus Torvale Fisher EB  MB 
17  19   
17  Titan Bus Red Laker 
17  Titan Bus red Laker 
17  Titan Bus red Laker 1 chip 
17  Titan Bus red Laker 3sc 
17  Titan Bus Red Laker C9- BP  MBP 
17  Titan Bus red Laker CANADIAN Blu/Wht Card  MBP  10 
17  Titan Bus wht/pow blu MBX 1  20 
17  Titan Bus wht/pow blu MBX 1 EB  MB  28 
17  Titan Bus wht/pow blu MBX 1 smooth bas  22 
17  Titan Bus wht/pow blu MBX 1 text bas  20 
17  Titan Bus RED MBX 1 Montepna  150 
17  Titan Bus RED MBX 1 Montepna  NMM  100 
17  Titan Bus dk Green Chesterfield 
17  Titan Bus dk Green Chesterfield C9 BP  MBP 
17  Titan Bus dk Green Chesterfield C9- BP  MBP 
17  Titan Bus dk Green Chesterfield C9 CANADIAN BP  MBP  12 
17  Titan Bus dk Green Chesterfield C9.5 CANADIAN BP  MBP  13 
17  Titan Bus dk Green Chesterfield CANADIAN BP  MBP  13 
17  Titan Bus Red Matchbox London Bus 
17  Titan Bus Red Matchbox London Bus  NMM 
17  Titan Bus red Matchbox London Bus C9 Card  MBP 
17  Titan Bus red Matchbox London Bus EB  MB 
17  Titan Bus red Matchbox London Bus OEB  MB 
18      MB 
18  Field Car yellow 5-spoke  15 
18  Field Car yellow 5-spoke C9 G box OPS  MB  22 
18  Field Car yellow 5-spoke thk whls 2 chips C9 G box  MB  22 
18  Field Car yellow 5-spoke thk whls C9.5 G box  MB  28 
18  Field Car yellow 5-spoke thk whls C9.5+ G box  MB  32 
18  Field Car yellow thk 5-spk w/pat app 2sc C9.5+ G  MB  28 
18  Field Car yellow thk whls  NMM 
18  10  Field Car Olive Drab A 5-spk  75 
18  13  Field Car WHITE sil hubs checker label 2sc  500 
18  16  Field Car dkr dull Orange blk blk roof checker lab  22 
18  16  Field Car dull Orange blk blk roof checker lab  22 
18  16  Field Car ltr dull Orange blk blk roof checker lab  22 
18  Field Car yellow 4-spk C9.5+ G NO TM  MB  42 
18  Field Car yellow 4-spk thk C9- G box w/marker  MB  20 
18  Field Car yellow 4-spoke thk 1sc C9.5 I no new  MB  32 
18  Field Car yellow 4-spoke thk whls  16 
18  Field Car yellow 4-spoke thk whls 1sc C9- G NO TM  MB  32 
18  Field Car yellow 4-spoke thk whls cut card  MBP  16 
18  Field Car yellow 4-spoke thn whls 2sc C9- G box  MB  28 
18  Field Car yellow 4-spoke thn whls 3sc C8.5 G box  MB  22 
18  25  Field Car dk Org blk blk roof 179 4-spoke  12 
18  25  Field Car dk Org blk blk roof 179 4-spoke C9- BP  MBP  13 
18  27  Field Car dk Org tan roof sil-gry 179 4-spk  80 
18  27  Field Car dk Org tan roof sil-gry 179 4-spk C9+  MBP  85 
18  31  Field Car dk yel blk blk roof checker lab 4-spk  45 
18  Field Car Olive 4-spoke A  17 
18  Field Car dkr Olive 4-spoke RA391 
18  Field Car Olive blk bas 4-spk RA391  10 
18  Field Car Olive 5-spoke A  22 
18  Honda red sil hand sil mot spoke whls C10 I box  MB  18 
18  Honda red sil hand sil mot spoke whls C10 L no new  MB  18 
18  Honda red sil hand sil mot spoke whls C9.5 L nonew  MB  16 
18  red sil hand/mot shrt frame conn C9.5+ I w/new  MB  25 
18  12  Honda grn blk hand sil mot mag whls 
18  14  Honda yel sil mot mag whls no drv 2 chips 
18  15  Honda yel sil mot mag whls tan drv  10 
18  16  Honda yel blk hand sil mot mag whls brn drv 
18  16  Honda yel blk hand sil mot mag whls brn drv 3chips 
18  16  Honda yel blk hand sil mot mag whls brn drv YB  MB  11 
18  Honda brtr red blk hand sil mot spk C10 I no new  MB  15 
18  Honda dull red blk hand sil mot spk C10 I no new  MB  15 
18  Honda red blk hand sil mot spk whls C10 I w/new  MB  15 
18  Honda red blk hand sil mot spk whls C10 I w/new  MB  16 
18  Honda red blk hand sil mot spk whls no labs 3sc 
18  Honda org blk hand sil mot spk whls 1sc  13 
18  Honda org blk hand sil mot spk whls 1sc C9+ L box  MB  22 
18  Honda org blk hand sil mot spk whls C10 I boxw/new  MB  30 
18  org blk hand sil mot spk whls 1 chp C9.5+ I w/new  MB  25 
18  Hondarora olive drab no labs blk seat wire  75 
18  Hondarora olive no labs blk seat wire  18 
18  Honda red blk hand sil mot mag no lab  12 
19  Lotus Racer Burgundy -1 lab C9.5 G box  MB  70 
19  Road Dragster Red 3sc 
19  Road Dragster Red 8 horiz C9.5+ G box NO TM  MB  30 
19  Road Dragster Red 8 vert 1 chip 
19  Road Dragster Red 8 vert 1 chip C10 G box  MB  22 
19  11  Dragster pur unp bas iv int 8 1sc C9+ I no new  MB  20 
19  11  Road Dragster pur unp bas iv int 8 
19  11  Road Dragster pur unp bas iv int 8 C10 I no new  MB  28 
19  Road Dragster org-red unp bas iv int "8" bad chr  NM 
19  Road Dragster org-red unp bas iv int horiz 8 
19  Dragster org-red SIL-GRY iv int 8 vert C9+ I nonew  MB  165 
19  Road Dragster ltr org-red Scorpion C9- G w/tape  MB  85 
19  Road Dragster org-red Scorpion  75 
19  Road Dragster dull pinkish-Red large Wynns  100 
19  Road Dragster pinkish-Red large Wynns  110 
19  Cement dkr red/org-yel red str grn win 
19  Cement ltr red/org-yel red str grn win 
19  Cement red/org-yel backwards red str 3 chips  100 
19  Cement Red/org-yel red str grn win 
19  Cement red/org-yel red str grn win 2 chips 
19  Cement red/org-yel red str grn win 3 chips C9.5 J  MB 
19  Cement red/org-yel red str grn win 3sc C10 L w/new  MB 
19  Cement red/org-yel red str grn win C10 L box w/new  MB 
19  Cement red/org-yel red str grn win C9 L w/new  MB 
19  Cement red/org-yel red str grn win C9- L w/new  MB 
19  Cement red/org-yel red str grn win round cutout 
19  12  Cement red/lem red str unp grn win C9.5+ L w/new  MB  22 
19  12  Cement red/lemon red str unp bas grn win 
19  14  Cement red/org-yel red str SIL-GRY bas grn win 1sc  70 
19  Cement Red/org-yel blk str unp bas grn win 
19  Cement Red/org-yel blk str unp bas grn win 2sc 
19  red/org-yel blk str unp grnwin 3 chps C9.5+L w/new  MB  12 
19  Cement dkr red/org-yel no str unp bas GRN win  15 
19  Cement red/gry red str no win 
19  Cement red/gry red str BLU-GRN win  NMM  18 
19  Cement red/gry red str grn win 
19  Cement red/gry red str grn win 2 chips 
19  Cement red/gry red str grn win 3 chips 
19  Cement red/gry red str grn win 3sc C10 L w/new  MB  14 
19  Cement red/gry red str grn win 3sc OBP  MBP 
19  Cement red/gry red str grn win C10 L w/new  MB  15 
19  Cement red/gry red str grn win C9.5 L w/new  MB  12 
19  Cement red/gry red str grn win C9.5+ L w/new  MB  14 
19  Cement red/gry red str grn win OPS  MB  10 
19  Peterbilt Cement grn yel Big Pete 
19  Peterbilt Cement grn yel Big Pete C8.5 L  MB  35 
19  Peterbilt Cement Grn wht Big Pete 
19  Peterbilt non-met grn wht Big Pete char mounts YB  MB  35 
20    Lambro Marzal BR27-11 Yel blk/red 16 tam CHI  MBP  10 
20    Lambro Marzal BR27-13 Red blk/red 8 CHI  MBP 
20    Lambro Marzal BR27-2 Grn wht/yel 8 8-dot  MBP 
20    Lambro Marzal BR27-4 Blue wht/yel tam 8-dot 
20    Lambro Marzal BR27-5 Cream blk/gry tam 8-dot 
20    Lambro Marzal BR27-5 Cream blk/gry tam 8-dot  MBP 
20  Lamborghini Marzal dkr met red  14 
20  Lamborghini Marzal ltr met red  14 
20  Lamborghini Marzal met red  NMM 
20  Lamborghini Marzal met red 1sc C9.5+ F Box  MB  28 
20  Lamborghini Marzal met red 3sc  12 
20  Lamborghini Marzal met red C9 box  MB  22 
20  Lamborghini Marzal met red C9- F box  MB  20 
20  Lamborghini Marzal met red C9.5 F box  MB  30 
20  Lamborghini Marzal met red C9.5+ F box  MB  32 
20  Lamborghini Marzal met red C9+ F box  MB  25 
20  Lamborghini Marzal met red NMM C9.5+ I box no new  NMB  22 
20  Marzal met red sm roof scr 2sc C9- G box  MB  16 
20  Lamborghini Marzal met red w/labs  25 
20  Lamborghini Marzal met red w/labs 2sc C9- I no new  MB  35 
20  Lambro Marzal dkr Salmon thk whls C9+ H  MB  20 
20  Lambro Marzal dull Salmon thk whls 
20  Lambro Marzal dull Salmon thk whls NO INTERIOR!  35 
20  Lambro Marzal ltr Salmon thk whls C9+ G  MB  20 
20  Lambro Marzal Salmon thk whls  12 
20  Lambro Marzal Salmon thk whls C10 I no new  MB  25 
20  Lambro Marzal, Salmon pink thk whls C9.5+ I box  MB  22 
20  Lamborghini Marzal pale Yellow  NMM  45 
20  Lamborghini Marzal Yellow 2sc  70 
20  Lamborghini Marzal dull Hot Pink thn whls  15 
20  Lamborghini Marzal dull Hot Pink thn whls 1sc  12 
20  Lamborghini Marzal Hot Pink  MB  40 
20  Lamborghini Marzal Hot Pink thn whls C9.5+ G box  MB  35 
20  Lambro Marzal ltr org-pink thk 5-spk C9+ H box  MB  22 
20  Lambro Marzal org-pink thk whls 
20  Lambro Marzal org-pink thk whls 1 sm scratch 
20  Lambro Marzal org-pink thk whls 3sc 1 loose flp H  MB  10 
20  Lambro Marzal org-pink thk whls C9.5 F box  MB  15 
20  Lambro Marzal org-pink thk whls C9.5 I box  MB  15 
20  Lambro Marzal org-pink thk whls C9.5+ I box  MB  17 
20  Lambro Marzal org-pink thk whls C9.5+ I no new  MB  17 
20  Police Pat wht unp org dom/spn 3/16 Pol C9 J w/new  MB  16 
20  Police Pat wht unp org dom/spn 3/16 Police 
20  Police wht unp org dom/spn 3/16 Police C10 J w/NEW  MB  22 
20  12  Police Olive unp org dom/spn malt blk r/y Police  30 
20  14  Police olive unp org dom/spn 5-sp blk Amb  20 
20  16  Police Olive unp org dom/spn malt blk Amb  16 
20  19  Org unp org dom/spn Site Eng malt C9.5+J no new  MB  45 
20  28  Police wht unp blu dom/org spin 1/8 Pol  12 
20  28  Police wht unp blu/org spn malt 1/8 Police 3 chips 
20  28  wht unp bludom/orgspin 1/8 Pol roof spot C9J w/new  MB  25 
20  Police wht unp org dom/spn 1/8 Pol C9 J W/NEW  MB  12 
20  Police wht unp org dom/spn 1/8 Police sm letters  15 
20  30  Police wht unp blu dom/spn malt 1/8 Police  13 
20  30  Police wht unp blu dom/spn malt 1/8 Police 1 chip  10 
20  30  wht unp blu dom/spn malt 1/8 Pol AM WIN 1 lab chip  35 
20  35  Police wht blk blu/org spn malt 1/8 Police 1sc  25 
20  41  Police wht blk blu dom/spn malt check Pol 1 chip 
20  41  Police wht blk blu dom/spn malt check Police 
20  47  Police met sand blk red dom/spn Paris Dakar 
20  48  Police beige Paris Dakar  10 
20  48  Police beige Paris Dakar EB  MB  11 
20  51  JAPANESE 8 Police wht blk red dom/spn Jap Letts  MB  25 
21  Foden Cement yel C9.5 G box  MB  45 
21  Rod Roller yel met red rear hubs 1sc C10 I box  MB  40 
21  Rod Roller yel met red rear hubs 2 chips  25 
21  Rod Roller yel met red rear hubs C9 I box w/new  MB  35 
21  Rod Roller yel red plas rear hubs  ENM 
21  Rod Roller yel red plas rear hubs 1 chip C9.5+ I  MB  20 
21  Rod Roller yel red plas rear hubs 2sc 
21  Rod Roller yel red plas rear hubs 3sc C9.5 I w/new  MB  18 
21  Rod Roller yel red plas rear hubs C10 I w/new  MB  28 
21  Rod Roller Yel grn bas dkr blu lab blk rear whls 
21  Rod Roller Yel grn bas lab blk rear whls 
21  Rod Roller Yel grn bas lab blk rear whls 1sc 
21  Rod Roller yel grn bas lab blk rear whls 2sc 
21  Rod Roller yel grn bas lab blk rear whls 3sc 
21  Rod Roller yel grn bas lab blk rear whls 3sc C9- I  MB 
21  Rod Roller yel grnbas lab blk rearwhls C9+ I w/new  MB  14 
21  Rod Roller Yel grn bas no lab 
21  Rod Roller yel grn bas no lab 
21  Rod Roller yel grn bas no lab  NMM 
21  Rod Roller yel grn bas no lab 1sc 
21  Rod Roller yel grn bas no lab 3sc 
21  Rod Roller yel grn bas no lab C8.5 I box  MB 
21  Rod Roller yel grn bas no lab C9 card  MBP 
21  Renault yel sil-gry tan int clr win C9.5+ L w/new  MB  18 
21  11  Renault blu sil-gry tan int clr win C10 L w/new  MB  18 
21  Renault 5tl yel clr win tan int blk bas C9 L w/new  MB  15 
21  22  sil-gry flt BLK red int clr win no tam C10 L w/new  MB  18 
21  22  sil-gry shiny BLK redint clrwin no tam C10 L w/new  MB  18 
21  24  Renault sil-gry char red int clr win w/tam 
21  33  Renault wht blk ltr tan int clr win 
21  34  Renault wht char tan int clr win Renault 2sc 
21  GMC Wrecker wht met bas Getty w/phone NO ORIGIN  MBP 
21  GMC Wrecker wht Ace Wholesalers No Origin YB  MB  20 
21  GMC Wrecker Wht Getty NO ORIGIN OEB  MB 
22  Pontiac Grand Prix dk Purple C9.5+ G box  MB  325 
22  Pontiac Grand Prix lt Purple 1sc slt chr wearC9- G  MB  160 
22  Pontiac Grand Prix lt Purple 3sc C9.5 G box  MB  200 
22  Pontiac Grand Prix lt Purple C9.5 G box  MB  250 
22  Freeman pur unp iv int no lab 1 fact whl flaw  12 
22  Freeman pur unp iv int no lab 2sc C9.5 G box  MB  20 
22  Freeman pur unp iv int w/lab 3sc C9.5+ G dkr pic  MB  18 
22  Freeman pur unp iv int w/lab C9.5 G NO TM lt model  MB  25 
22  Freeman gold w/lab C9.5 G box   MB  48 
22  Freeman gold w/lab C9+ G dk model  MB  45 
22  Freeman magenta no lab  12 
22  Freeman magenta w/lab  10 
22  Freeman Magenta w/lab C9.5 G NO TM  MB  22 
22  10  Blaze red char yel lad wht int 
22  10  Blaze red char yel lad wht int C9+ L box no new  MB  15 
22  13  Blaze dkr dk red char bas wht int yel lad 
22  15  Blaze dull red blk am org-yel lad C9.5+ L no new  MB  22 
22  15  Blaze dull red blk bas am win org-yel lad 1sc 
22  Blaze red blk ladder C9- J w/new  MB  32 
22  Blaze red blk ladder C9.5+J w/new  MB  45 
22  Blaze red blk ladder C9+ J box w/new  MB  40 
22  Blaze Buster red unp yel lad sil int Fire 
22  Blaze red blk yel lad sil int 
22  Blaze brite red blk yel lad wht int 
22  Blaze red blk org-yel lad wht int v lt am win  12 
22  Blaze red blk yel lad wht int 
22  Blaze red blk yel lad wht int C10 J w/new  MB  16 
22  Blaze red blk yel lad wht int C9.5+ L box  MB  15 
22  Blaze red blk yel lad wht int C9.5+ L box no new  MB  15 
22  Blaze red blk yel lad wht int v lt am win  12 
22  Mini Pickup sil-gry unp bas blk rollbar 
22  Mini Pickup sil-gry unp bas step roof 
22  Mini Pickup sil-gry sil-gry bas flat roof blu win 
22  Mini Pickup sil-gry sil-gry bas flat roof YB  MB 
22  Jaguar XK120 Dk grn unp clr win 
23  10  VW Camper Wht blk hubs d-dash PIZZA VAN  17 
23  10  VW Camper Wht blk hubs d-dash PIZZA VAN C9- BP  MBP  20 
23  VW Camper Blue no labs C9.5+ G box NO TM  MB  75 
23  VW Camper Olive Blk Hubs  40 
23  Atlas blu/org unp am win sil int w/lab spiro C9 J  MB  10 
23  10  Atlas ltr red/sil-gry sil-gry clr win gry int 
23  10  Atlas red/sil-gry sil-gry clr gry int 1sc C9- L  MB 
23  10  Atlas red/sil-gry sil-gry clr gry int 2 chips C9 L  MB 
23  10  Atlas red/sil-gry sil-gry clr win gry int C8.5 L  MB 
23  10  red/sil-gry sil-gry clr win gry 1sc C9.5 L no new  MB  12 
23  10  red/sil-gry sil-gry clr win gry int C9.5+ L no new  MB  15 
23  11  Atlas red/sil-gry sil-gry clr win blk int C9.5+ L  MB  40 
23  Atlas blu/org unp am win spiro whls  NMM 
23  Atlas blu/org unp am win spiro whls 3sc  13 
23  Atlas blu/org unp am sil int no lab C9.5 J w/new  MB  10 
23  Atlas blu/org unp clr gry int DD 1sc C9.5 L no new  MB  12 
23  Atlas blu/org unp clr gry int DD 2 chips C9.5 L  MB  10 
23  Atlas blu/org unp clr win gry int 1 chip 
23  Atlas blu/org unp clr win gry int DD 
23  Atlas Blu/org unp clr win gry int DD 
23  Atlas blu/org sil-gry bas clr win gry C9.5 L w/new  MB 
23  Atlas Blu/org sil-gry bas clr win gry int 
23  Atlas blu/org sil-gry bas clr win gry int 
23  Atlas Blu/org sil-gry bas clr win gry int 
23  Atlas blu/org sil-gry bas clr win gry int 
23  Atlas Blu/org sil-gry bas clr win gry int 
23  Atlas blu/org sil-gry bas clr win gry int  NM 
23  Atlas blu/org sil-gry bas clr win gry int 3sc C8.5  MB 
23  Atlas blu/org sil-gry bas clr win gry int C9.5 L  MB 
23  Atlas blu/org sil-gry bas clr win gry int C9.5+ L  MB  10 
23  Atlas blu/org sil-gry bas clr win gry int d-dash  NMM 
23  Atlas blu/org sil-gry bas clr win gry int L box  MB 
23  Mustang GT-350 wht blu int  22 
23  Mustang GT-350 wht lt blu str 3sc C8.5 L w/tape  MB  25 
23  Audi Quattro wht char bas  10 
23  Audi Quattro wht blk bas 
23  Audi Quattro wht flat blk bas 
24  Rolls lt met red blk bas 11mm large thn whls  28 
24  Rolls met red blk bas 10mm Sm thn whls  42 
24  Rolls met red blk bas thk whls  30 
24  Rolls gry bas thk whls  28 
24  Rolls char bas thk whls  20 
24  Rolls char bas thk whls 2sc  16 
24  Rolls char bas thk whls 3sc  16 
24  Rolls char bas thk whls C10 G box NO TM  MB  40 
24  Rolls sil-gry bas 3sc   16 
24  Rolls met Green base 1 roof chip  22 
24  Rolls met Green base 3 chips  25 
24  Rolls met Green base thk whls 2 chips C9+ G box  MB  42 
24  Rolls Pink base 1sc C9 G box  MB  55 
24  Rolls Pink base C9.5 G box  MB  70 
24  Rolls Gold Japanese J-4 blk bas  28 
24  13  Team Matchbox Red 44 no tlr  12 
24  14  Team Matchbox red 44 wht drv w/tlr 
24  Team Matchbox Yellow 4 malt cross 3 chips  250 
24  Team Matchbox met grn 5 malt cross  50 
24  Team Matchbox met grn 5 malt cross 2sc  45 
24  Team Matchbox met grn 8  40 
24  Team Matchbox met grn 8 1 chip  35 
24  Team Matchbox Red 8 malt/5A rear whls!! C9.5 I  MB  125 
24  Team Matchbox Red 8 malt cross 
24  Team Matchbox Red 8 malt cross C9.5 I no new  MB  25 
24  Team Matchbox Red 8 malt cross C9.5+ I w/new OPS  MB  28 
24  Shunter Yel tan panel  NMM 
24  Shunter yel tan panel  NMM 
24  Shunter yel tan panel 2 chips 
24  Shunter yel tan panel 3sc C9 OPEN BP  MBP 
24  dk grn/red/red tan pan Rail Freight C9.5+ L w/new  MB  10 
24  Shunter dk grn/red/red tan pan Rail Freight 
24  Shunter dk grn/red/red tan pan Rail Freight 1 chip 
24  Shunter dk grn/red/red tan pan Rail Freight 2sc 
24  10  Shunter dkr dk yel/red/red plas no pan D1496-RF  10 
24  10  Shunter ltr dk yel/red/red plas no pan D1496-RF  NMM 
24  11  Shunter dk yel/blk/red plas no pan D1496-RF 1chip 
24  11  Shunter dk yel/blk/red plas no pan D1496-RF 2chips 
24  11  Shunter dk yel/blk/red plas no pan D1496-RF 3sc 
24  11  Shunter dk yel/blk/red plas no pan D1496-RF 3sc C8  MB  11 
24  Shunter dk grn/red/red D1496-RF 
24  Shunter dk grn/red/red D1496-RF C8.5 L w/new  MB 
24  Shunter dk grn/red/red D1496-RF 1 chip 
24  Shunter dk grn/red/red D1496-RF C10 L box w/new  MB  10 
24  Shunter dk grn/red/red D1496-RF C8.5 box  NMB 
24  Shunter dk grn/red/red D1496-RF C9 card  MBP 
24  Shunter dk grn/red/red D1496-RF C9.5+ L box w/new  MB 
24  Shunter dk pine grn/red/red D1496-RF 
24  Shunter lt yel/red/red tan D1496-RF 
24  Shunter lt yel/red/red tan D1496-RF 1 loose lab  NMM 
24  Shunter dk yel/red/red brn pan D1496-RF 3sc C9+ L  MB  10 
24  Shunter dk yel/red/red brn pan NMM Open BP  MBP 
24  Shunter dk yel/red/red brn panel 
24  Shunter dk yel/red/red tan D1496-RF  MBP  15 
24  lt yel/red/red no pan D1496-RF C9.5 L 1 loose flp  MB  10 
24  dk yel/red/red tan pan D1496-RF C8.5 sm blis slit  MBP 
24  Shunter dk Yel/red/red tan pan D1496-RF 
24  Shunter dk yel/red/red tan pan D1496-RF 
24  Shunter dk yel/red/red tan pan D1496-RF  MBP 
24  Shunter dk yel/red/red tan pan D1496-RF (NMM) C9  NMB 
24  Shunter dk yel/red/red tan pan D1496-RF 1sc C10 L  MB 
24  Shunter dk yel/red/red tan pan D1496-RF 2sc 
24  Shunter dk yel/red/red tan pan D1496-RF 3sc 
24  Shunter dk yel/red/red tan pan D1496-RF C9 L w/new  MB 
24  dk yel/red/red BROWN pan D1496-RF 3sc C9+ L w/new  MB 
24  dk yel/red/red BROWN pan D1496-RF C9.5 L w/new  MB  10 
24  Shunter dk yel/red/red BROWN pan D1496-RF 
24  Shunter dk yel/red/red BROWN pan D1496-RF  NMM 
24  Shunter dk yel/red/red BROWN pan D1496-RF 3sc 
24  Shunter dk yel/red/red no pan D1496-RF  NMM 
24  Shunter dk yel/red/red no pan D1496-RF 3 chips 
24  Shunter dkr dk yel/red/red no pan D1496-RF 
24  Shunter ltr dk yel/red/red no pan D1496-RF 3sc 
24  JAPANESE Fairlady Z Pearly Silver blk bas  25 
24  JAPANESE Fairlady Z Pearly Silver char-blk bas  25 
24  JAPANESE Fairlady Z Red  25 
24  Datsun 280ZX blk red int 5-spk HK 
24  Datsun 280ZX blk red int 5-spk HK  NMM 
24  Datsun 280ZX blk red int 5-spk HK 2sc 
24  Datsun 280ZX Blk red int 5-spk HK YB  MB 
25  Ford Cortina Tan  240 
25  Ford Cortina Tan 1 sm roof mark C9- F box  MB  200 
25  Ford Cortina Tan C10 F box  MB  350 
25  Ford Cortina Tan C9.5 F box  MB  325 
25  Ford Cortina Tan C9.5+ F box  MB  340 
25  Ford Cortina Tan roof rub C9- F box  MB  200 
25  Ford Cortina blue  22 
25  Ford Cortina blue C9.5+ G box  MB  45 
25  Ford Cortina blue C9+ F box  MB  38 
25  Ford Cortina dkr blue  22 
25  Ford Cortina dull blue  22 
25  Ford Cortina ltr blue 1sc  20 
25  Mod Tract W/Headlights  35 
25  Mod Tract W/Headlights 1sc C10 I w/new  MB  42 
25  Mod Tract W/Headlights C9+ I box  MB  42 
25  Mod Tractor pur blk bas malt frnt  12 
25  Mod Tractor pur blk bas malt frnt -1 stack  NMM 
25  Mod Tractor pur blk bas malt frnt 2sc  10 
25  Mod Tractor pur unp bas malt frnt  25 
25  Mod Tractor pur unp bas malt frnt 1sc C9- I box  MB  38 
25  Mod Tractor pur unp bas malt frnt C9.5+ I w/new  MB  50 
25  Mod Tractor Pur blk bas 5-crn frnt 
25  Mod Tractor pur blk bas 5-crn frnt 1 chip 
25  Mod Tractor Pur blk bas 5-crn frnt 1sc 
25  Mod Tractor pur blk bas 5-crn frnt 2sc 
25  Mod Tractor red blk bas Malt cross front  20 
25    Flat Cat MCD ENG 
25  Flat Car blu NYK  60 
25  Flat Car crm NYK blk bas 
25  Flat Car crm OCL blk bas 
25  Flat Car crm Sealand blk bas 
25  Flat Car pale red US Lines plastic crack  20 
25  Flat Car yel-tan Sealand 
25  Flat Car dk tan NYK 
25  Flat Car dk Tan NYK 
25  Flat Car dk tan NYK  MBP 
25  Flat Car dk tan NYK C10 L box w/new  MB  10 
25  Flat Car dk tan NYK C9 card  MBP 
25  Flat Car dk tan NYK C9.5 L box  MB 
25  Flat Car dk tan NYK C9.5+ L box w/new  MB 
25  Flat Car dk tan NYK C9+ L w/new  MB 
25  12  Box only blu US Lines  45 
25  12  Flat Car blu US Lines  45 
25  12  Flat Car dk turq-blu US Lines  45 
25  12  Flat Car turq US Lines  45 
25  16  Flat Car org OCL Box only  40 
25  17  Flat Car red NYK  40 
25  17  Flat Car red NYK C9 L w/new  MB  45 
25  Flat Car dk tan US Lines  10 
25  Flat Car YEL-tan US Lines C10 L box w/new  MB  25 
25  Flat Car dk tan Sealand C9.5+ L w/new  MB  14 
25  Flat Car choc NYK C9.5 L w/new  MB  28 
25  Flat Car choc NYK C9.5+ L w/new  MB  30 
25  Flat Car lt tan NYK char bas  10 
25  Flat Car dk tan NYK char bas  12 
25  Flat Car dk tan NYK char bas C9.5+ L box w.new  MB  22 
25  Flat Car dkr dk tan NYK char bas  12 
25  JAPANESE Toyota Celica XX Cream  25 
25  JAPANESE Toyota Celica XX Cream C9 J21 box  MB  42 
25  JAPANESE Toyota Celica XX Cream C9.5 J21 box  MB  42 
25  JAPANESE Toyota Celica XX Cream C9+ J21 box  MB  40 
25  JAPANESE Toyota Celica XX Red C9 J21 box  MB  45 
25  JAPANESE Toyota Celica XX Red C9+ J21 box  MB  45 
25  Celica GT Blue IV int 5-spk whls  40 
25  Celica GT Blue IV int 5-spk whls dk right door  40 
25  Celica GT Blue IV int 5-spk whls pale left door  40 
25  Celica GT Blue blu int blk roof supps C9 L OPS  MB  17 
25  Celica GT Blue blu int blk roof supps C9.5+ L  MB  22 
25  Celica GT Blue blu int C9+ OPS  MBP  13 
25  Celica GT Blue blu int crm doors  12 
25  Celica GT Blue blu int plain roof supps C9- L  MB  13 
25  Celica GT Blue blu int plain roof supps HK C9.5 L  MB  18 
25  Celica GT Blue blu int pln roof supps C9.5 L w/new  MB  20 
25  Celica GT Blue blu int wht doors  12 
25  Celica GT Blue IV int 5-spk whls BLK 78 OUTLINE  60 
25  Celica GT Yellow Fever 
25  Celica GT Yellow Fever  MB  11 
25  Celica GT Yellow Fever 3 chips C9.5+ L box  MB  11 
25  Celica GT Yellow Fever C8 OPEN BP  MBP 
25  Celica GT Yellow Fever C9- L w/new  MB  10 
25  Celica GT Yellow Fever C9.5 L box w/new  MB  13 
25  Celica GT Yellow Fever C9.5+ L box w/new  MB  15 
25  Celica GT Yellow Fever C9+ L box  MB  11 
25  Celica GT Yellow Fever C9+ L w/new  MB  11 
25  Ambulance wht Pacific HK 
25  Ambulance wht Pacific HK CODE RED   MBP  20 
26  GMC Tipper  NMM 
26  GMC Tipper (NMM) C9.5 G box  NMB  18 
26  GMC Tipper 2sc  10 
26  GMC Tipper 3 chips  10 
26  GMC Tipper C9.5+ G box  MB  28 
26  GMC Tipper C9.5+ G box NO TM  MB  40 
26  GMC Tipper No26 tank Pat to front  13 
26  GMC Tipper No26 tank Pat to front 2sc C9.5 box  MB  18 
26  GMC Tipper No26 tank Sup to front  NMM 
26  GMC Tipper No26 tank Sup to front 1 chip C9+ G box  MB  20 
26  GMC Tipper No26 tank Sup to front 1sc C9 G box  MB  18 
26  GMC Tipper pln tank Pat to front 3sc C8.5 G box  MB  12 
26  GMC Tipper pln tank Pat to front 3sc thk whls C9 G  MB  18 
26  GMC Tipper pln tank Pat to front C9.5 G box  MB  25 
26  GMC Tipper pln tank Pat to front C9+ G box  MB  22 
26  GMC Tipper pln tank Sup to front  NMM 
26  GMC Tipper pln tank Sup to front 1 chip  13 
26  GMC Tipper pln tank Sup to front C9+ G box NO TM  MB  38 
26  Tipper pln tank Sup to front 1sc thk C9 Gbox NO TM  MB  32 
26  Big Banger dkr red blu win  16 
26  Big Banger ltr red blu win  16 
26  Big Banger red blu win  15 
26  Big Banger red blu win 3sc C9.5+ I box  MB  22 
26  Big Banger red blu win C9.5 I w/new  MB  22 
26  Big Banger red blu win C9.5+ I box w/new  MB  25 
26  Big Banger red blue win C9 BROWN SUGAR BP  MBP  50 
26  Big Banger red blue win tarnished engine  10 
26  RN VII Brown Sugar Brn brn outl cher labs blk win  30 
26  Big Banger red am win  17 
26  Big Banger red am win  MB  25 
26  RN VII Brown Sugar Brn brn solid cherlabs blkwinC9  MBP  40 
26  RN VII Brown Sugar ltr Brn brn solid cher labs blk  35 
26  RN VII Brown Sugar dk Brn SOLID cher labs blu win  40 
26  12  Site Dumper org-red/sil-gry/blk 5A/5C C9+ card  MBP  20 
26  14  org-red/sil-gry/char 5A/5C yel hubs C9.5 L w/new  MB  18 
26  Site Dumper Yel/yel 5-spk/5-crn 
26  Site Dumper yel/yel 5-spk/5-crn 
26  Site Dumper Yel/yel 5-spk/5-crn 
26  Site Dumper yel/yel 5-spk/5-crn  MB 
26  Site Dumper yel/yel 5-spk/5-crn 1sc C9+ L box  MB 
26  Site Dumper yel/yel 5-spk/5-crn 2sc C10 L w/new  MB 
26  Site Dumper yel/yel 5-spk/5-crn 2sc C9 L w/new  MB 
26  Site Dumper yel/yel 5-spk/5-crn 2sc C9.5 L box  MB 
26  Site Dumper yel/yel 5-spk/5-crn 2sc C9.5 L w/new  MB 
26  Site Dumper yel/yel 5-spk/5-crn 3sc 
26  Site Dumper yel/yel 5-spk/5-crn C9 box  MB 
26  Site Dumper yel/yel 5-spk/5-crn OPS  MB 
26  Site Dumper yel/red 5A/5-crn  NMM 
26  Site Dumper yel/red/brn bas 5A/5C 2sc C9+ L w/new  MB  20 
26  Dumper ye/red/blk blk int 5-spk/5-crn C9+ L w/new  MB 
26  Site Dumper ye/red/blk 5S/5C no26 ax C9+ L  MB 
26  Site Dumper ye/red/blk blk int 5-spk/5-crn  MB 
26  Site Dumper ye/red/blk blk int 5-spk/5-crn 1sc 
26  Site Dumper ye/red/blk blk int 5-spk/5-crn C9 L  MB 
26  Site Dumper yel/red/blk blk int 5S/5C 2sc C9- L  MB 
26  Cosmic Blues wht blu win bluer tam HK  10 
26  Cosmic Blues wht blu win purpler tam HK  10 
26  10  Cable trk ltr Org blk bas dk gry cable 5-A  25 
26  Cable trk Org red bas Blue Win malt C9 L no new  MB  50 
26  Cable trk Org blk bas malt C9+ L no new  MB  38 
26  Cable trk dkr Org blk bas 5-A  20 
26  Cable trk Org blk bas 5-A C8.5 L box  MB  32 
26  Cable trk Org blk bas 5-A C9- L box  MB  35 
26  Cable trk Org blkbas 5-A 1sc C9- L nonew 1 flptear  MB  28 
26  JAPANESE 11 Cable trk Org blk bas 5-A  MB  30 
26  Volvo Trk met Blue NO TAMPO  125 
26  Volvo Trk met Blue Fresh Fruit 
26  Volvo Trk met Bluish-Aqua Fresh Fruit  NMM 
27  Mercedes 230SL crm 3 chips  18 
27  Mercedes 230SL pale org-yel blk int wide whls JP  20 
27  Mercedes 230SL pale org-yel blk int wide whls JP  MB  75 
27  Mercedes 230SL Cream 2sc  25 
27  Mercedes 230SL off-Wht 1sc  18 
27  Mercedes 230SL off-Wht 3sc C9- G box  MB  32 
27  230SL yel red int windshield brk but present 
27  Mercedes 230SL dkr yel red int thn whls 2 chips  20 
27  Mercedes 230SL yel red int thn whls  25 
27  Mercedes 230SL yel red int thn whls dull paint  18 
27  Mercedes 230SL dkr yel blk int thk whls  20 
27  Mercedes 230SL dkr yel blk int thn whls 1sc  13 
27  Mercedes 230SL ltr yel blk int thk whls  20 
27  Mercedes 230SL yel blk int thk whls  20 
27  Mercedes 230SL yel blk int thk whls C9+ H w/SF  MB  32 
27  Mercedes 230SL yel blk int thk whls dull paint 
27  Mercedes 230SL yel blk int thn 1sc C9.5+ H box  MB  32 
27  Mercedes 230SL yel blk int thn whls 1 chip  13 
27  Mercedes 230SL yel blk int thn whls 1sc  13 
27  Mercedes 230SL yel blk int thn whls dull paint  NMM 
27  Mercedes 230SL yel blk int thn whls tacky paint  NMM 
27  10  Lambro Countach Red sil int blk bas am win 
27  14  Countach red lt gry int blk blu-grn C10 J no new  MB  20 
27  15  Countach red unp bas blu-grn win lt gry lim tam  40 
27  19  Lambro Countach red brn bas blu-grn win lt gry int  38 
27  19  red BRN bas blu-grn win lt gry int w/countach tam  38 
27  19  red BRN bas blu-grn win lt gry tam not readable3sc  50 
27  20  Countach red brn blu-grn win dk gry int lim tam  25 
27  21  Countach red GRY-BRN blu-grn win lt gry int lim  15 
27  Lambro Countach yel unp red win sil int 3 lab  NM  40 
27  Countach yel blk bas red win 1sc C8 J w/new  MB  10 
27  Swing Wing Jet red am-red win 1sc C9 L w/new  MB 
27  Swing Wing Jet red am-red win 1sc C9.5 L w/new  MB 
27  Swing Wing Jet red am-red win C9+ L box  MB 
27  Swing Wing Jet red red win C10 L w/new  MB  13 
27  Swing Wing Jet red red win  MBP 
27  Swing Wing Jet red red win 3sc C10 L w/new  MB  10 
27  Swing Wing Jet red red win C9 L w/new  MB  10 
27  Swing Wing Jet red red win C9- L w/new  MB 
27  Swing Wing Jet red red win C9+ L w/new  MB  11 
27  Swing Wing Jet red/wht blk/red tam red win 3sc 
27  Swing Wing Jet red/wht blk/red tam red win C9.5 L  MB  10 
27  Swing Wing Jet red/wht blk/red tam red win C9.5+L  MB  11 
27  Swing Wing Jet red/wht blk/red tam red win YB  MB 
28  Mack Dumper detailing 
28  Mack Dumper ltr pea grn blk ax cls steps C9+ G  MB  40 
28  Mack Dumper pea grn 3 chips closed steps  15 
28  Mack Dumper pea grn blk ax closed steps  20 
28  Mack Dumper pea grn blk ax closed steps 2sc  18 
28  Mack Dumper pea grn blk ax cls stp C9- G NO TM  MB  38 
28  Mack Dumper pea grn blk ax open steps  22 
28  Mack Dumper pea grn blk ax open steps 3sc  20 
28  Mack pea grn thk whls blk ax cls steps 3sc C8.5 G  MB  28 
28  Mack Dumper pea grn red ax closed steps  20 
28  Mack Dumper pea grn red ax open steps  20 
28  Mack Dumper pea grn red ax open steps 1sc balloon  18 
28  Mack Dumper pea grn red ax open steps C8 G box  MB  25 
28  Mack Dumper Olive DRAB d-dash blk hubs  75 
28  Mack Dumper Olive DD blk hubs  ENM 
28  Mack Dumper Olive DD blk hubs  15 
28  Stoat gold unp bas sil hubs  NM 
28  Stoat gold unp bas sil hubs 3sc  15 
28  Stoat gold unp bas sil hubs C9.5 I w/new  MB  30 
28  Stoat gold blk bas sil hubs 
28  Stoat Gold blk bas sil hubs 
28  Stoat gold blk bas sil hubs 12174/72 bas 
28  Stoat gold blk bas sil hubs 1424808 3 chips 
28  Stoat gold blk bas sil hubs 1424808 bas 
28  Stoat gold blk bas sil hubs 1424808 bas C9+J w/new  MB  12 
28  Stoat gold blk bas sil hubs C10 I box w/new  MB  18 
28  Stoat gold blk bas sil hubs Pat# 
28  Stoat ltr gold blk bas sil hubs 12174/72 
28  Stoat Olive Drab  75 
28  Stoat Olive blk hubs 
28  Stoat, olive blk hubs 
28  Stoat, olive blk hubs 
28  Stoat, olive blk hubs 12174/72 bas C9- J w/new  MB 
28  Stoat, olive blk hubs C9 BP  MBP 
28  Lincoln pink-red tan int 
28  Lincoln pink-red tan int 3sc 
28  Lincoln pink-red tan int C10 L w/new  MB  16 
28  Lincoln pink-red tan int C9.5+ L box w/new  MB  15 
28  Lincoln dk red tan int 
28  Lincoln dk red tan int C10 L box w/new  MB  20 
28  Lincoln red choc int C9- L w/new  MB  32 
28  Formula Racer tan blk bas YB  MB 
28  Formula Racer tan blk bas 5A/5S YB  MB  45 
28  Form Racer tan blk 5-arch,D-Dash MAC YB  MB 
28  Dodge Daytona Maroon LAS VEGAS!  125 
28  Dodge Daytona dkr Maroon 8-dot blk insert 
28  Dodge Daytona ltr Maroon 8-dot blk insert 
28  Dodge Daytona ltr Maroon 8-dot blk insert 2 chips 
28  Dodge Daytona Maroon 8-dot blk insert 
28  Dodge Daytona, Maroon 8-dot blk insert 
28  Dodge Daytona, Maroon 8-dot blk insert 3 chips 
28  Dodge Daytona, Maroon 8-dot blk insert C9 card  MBP 
28  Daytona Maroon 8-dot dk gry Dramamine Code 3  25 
29  Fire Pumper broken plastic top  40 
29  Fire Pumper P1 D-Dash Code Red  18 
29  Fire Pumper P1 D-Dash CODE RED  MBP  25 
29  Fire Pumper P1 D-Dash CODE RED C9+ card  MBP  22 
29  Racing Mini brnz  25 
29  Racing Mini brnz C10 I box no new  MB  50 
29  Racing Mini brnz C9.5+ G box  MB  42 
29  12  Racing Mini red iv int grn labs  30 
29  Racing Mini org unp crm int org 29 1sc C9.5+ G  MB  35 
29  Racing Mini org iv int grn labs  20 
29  Racing Mini org iv int grn labs 2 chips C9.5 G box  MB  32 
29  Racing Mini org crm int grn labs 3 chips  10 
29  Racing Mini Red-org iv int org labs  38 
29  Racing Mini Red-org iv int org labs C9 G box  MB  50 
29  Shovel lt yel/red yel bas sil mot 
29  Shovel lt yel/red yel bas sil mot 3 chips 
29  Shovel lt yel/red yel bas sil mot C9.5 J w/new  MB 
29  Shovel lt yel/red yel bas sil mot C9.5+ J box  MB 
29  17  Shovel dk org/blk blk bas gry mot 
29  17  Shovel dk org/blk blk bas gry mot 1 chip 
29  19  Shovel dk yel blk blk bas blk mot "C"  MBP 
29  19  Shovel dk yel blk blk bas blk mot "C" YB  MB 
29  19  Shovel dk yel blk blk bas blk mot C 
29  19  Shovel dk yel blk blk bas blk mot C Cat YB  MB 
29  Shovel dk yel/red yel bas sil mot 1 scratch  10 
29  Shovel dkr dk yel/red yel bas sil mot  14 
29  Shovel ltr dk yel/red yel bas sil mot  14 
29  Shovel dk yel/yel blk eng red shov NMM -1 flp  NMB 
29  Tractor Shovel dk yel/yel blk eng red shov 
29  Tractor Shovel dk yel/yel blk eng red shov 3sc 
29  Tractor Shovel dkr dk yel/yel blk eng red shov 3sc 
29  Tractor Shovel ltr dk yel/yel blk eng red shov 3sc 
29  Shovel dk yel/red pale tan bas blk mot 2sc 
29  Shovel dk yel/red pale tan bas blk mot C9- J w/new  MB  12 
29  yel/red pale tanbas blkmot yel hubs 1sc C9+ Jw/new  MB  25 
30  8-wheel Crane red/gold C9+ G box  MB  45 
30  Beach Buggy pink white int C10 H no new  MB  85 
30  Beach Buggy pink yel int  MBP  12 
30  Beach Buggy pink yel int 1sc 
30  Beach Buggy pink yel int few spatters C9.5+H nonew  MB  18 
30  Beach Buggy Lavender yel int few spatter thk 3chip  15 
30  Beach Buggy Lavender yel int many spatter thk rims  18 
30  Beach Buggy Lavender yel int sm spats C10 I w/ new  MB  30 
30  Beach Buggy Lavender yel int very many spatter thk  18 
30  Buggy Lavender yel int many spatter C9- I w/new  MB  22 
30  Swamp Rat tan hull C9+ L w/new  MB  11 
30  Swamp Rat dk tan hull no labels 
30  Artic trk blu/wht, no tampo w/o Leyland cast  65 
30  11  Artic Trk blu/yel Pauls  45 
30  11  Artic Trk blu/yel Pauls SPEC C9 CARD  MBP  60 
30  12  Artic Trk blu/lemon Pauls  35 
30  12  Artic Trk blu/lemon Pauls SPEC C9- CARD  MBP  50 
30  13  Artic Trk blu/wht Pauls  30 
30  Artic trk blu/wht no tampo 
30  Artic trk blu/wht no tampo C9.5+ L box w/new  MB  15 
30  Artic trk blu/wht, no tampo slit in blister  MBP 
30  Artic trk brt blue/yel International 
30  Artic trk blu/yel yel dump International EB  MB 
30  Artic trk blu/lemon yel dump International 
30    MB 
31  Lincoln Continental 2sc C9.5+ box  MB  38 
31  Lincoln Continental thn whls 1 chip  18 
31  Lincoln Continental thn whls 2 chips C9.5+ box OPS  MB  38 
31  Lincoln Continental thn whls C9 G box  MB  35 
31  Lincoln Continental thn whls sm wells C9 box  MB  38 
31  Lincoln Continental thn whls w/box in C9.5+ blis  MBP  175 
31  RN VI (1) Lady Bug dkr Red  45 
31  RN VI (1) Lady Bug Red  45 
31  RN VI (1) Lady Bug Red 2sc  40 
31  Volksdragon red crm eyes no ribs 1sc C9.5 I w/new  MB  42 
31  Volksdragon red crm int eyes 1sc no ribs C9+ I box  MB  40 
31  Volksdragon red crm int eyes 2sc chr 80% 
31  Volksdragon red crm int eyes no ribs 3sc  20 
31  Volksdragon red crm int eyes no ribs C9.5+ I w/new  MB  50 
31  Volksdragon red crm int eyes w/ribs 2 chips 
31  Volksdragon red crm int eyes w/ribs 3 chips 
31  RN VI Lady Bug Black C9- BP  MBP  25 
31  RN VI Lady Bug Black NO TAMPO  200 
31  Volksdragon red yel int eyes  16 
31  Volksdragon red yel int eyes 1sc C9 I w/new  MB  28 
31  Volksdragon red yel int eyes 3 chips  14 
31  Volksdragon Red yel int eyes 3 chips C9- I w/new  MB  22 
31  Volksdragon red yel int eyes C10 I box w/new  MB  35 
31  Caravan wht unp iv int org dr org labs 1sc 
31  Caravan wht unp iv int org dr org labs C9 L w/tape  MB 
31  12  Caravan wht unp lt yel lt blu dr no labs C10 L OPS  MB  25 
31  12  wht unp lt yel lt blu dr no labs C9- L 1 flp tape  MB  12 
31  Caravan wht unp tan int org dr org labs  NM  10 
31  Caravan wht unp lt yel int lt blu dr blu labs 
31  JAPANESE J2 Savannah RX7 dkr Grn char-blk bas  30 
31  JAPANESE J2 Savannah RX7 ltr Grn blk bas  30 
31  JAPANESE J2 Savannah RX7 Yellow  30 
31  Mazda RX7 wht tan int 5-spk thn sid tam 1sc 
31  Mazda RX7 blk HK 
32  BP Tanker blue ARAL  NMM  60 
32  BP Tanker blue ARAL 1sc C9- G box  MB  180 
32  BP Tanker blue ARAL 2sc C9- G box  MB  180 
32  BP Tanker blue ARAL 3sc  90 
32  BP Tanker chrome bas 1sc C9.5+ G box NO TM  MB  45 
32  Leyland Tanker, purple/silver NAMC C9.5 G box  MB  300 
32  Leyland Tanker purple/silver no decs C9 G NO TM  MB  250 
32    Maserati Bora BR29-1 Yell blu/org tam 8-dot  MBP 
32    Maserati Bora BR29-1 Yellow blu/org tam 8-dot  MBP 
32    Maserati Bora BR29-12 Beige blu/blu 70 CHI  MBP 
32    Maserati Bora BR29-14 powder Blu pur/blk tam CHI  MBP 
32    Maserati Bora BR29-2 Yellow grn/org tam 8-dot 
32    Maserati Bora BR29-9 dk Blue blk/wht tam 8-dot 
32    Maserati Bora BR29-9 dk Blue blk/wht tam 8-dot C9  MBP 
32  Maserati Bora burgundy grn 5-arch  12 
32  Maserati Bora burgundy lt grn 5-arch  12 
32  Maserati Bora burg/UNP 8 5-spk  400 
32  10  Maserati Bora Gold sil-gry org-yel 5-A  120 
32  Maserati Bora burg/lt grn 5-spk 
32  Maserati Bora Burg/lt grn 5-spk C9.5+ I box w/new  MB  22 
32  Maserati Bora burg/lt grn small 5-spk C10 I w/new  MB  25 
32  Maserati Bora burg/v lt grn 5-spk  12 
32  Maserati Bora purp-burg/lt grn 5-spk 
32  Maserati Bora burg/dk grn 5-spk  12 
32  Maserati Bora burg/dk grn 5-arch  40 
32  Maserati Bora burg/dk grn 5-arch C9.5+ I box w/new  MB  55 
32  Maserati Bora burg/dk grn 5-arch win crack  22 
32  Maserati Bora burg/dk grn 5-arch 3 lab  25 
32  Field Gun no plas bas 
32  Field Gun no plas bas 
32  Field Gun w/plas bas C10 L box w/new  MB  17 
32  Field Gun w/plas bas C8 L w/new  MB 
32  Field Gun w/plas bas C9 box 1 loose flp  MB 
32  Field Gun w/plas bas C9+ L box  MB  11 
32  Field Gun w/plas bas C9+ L box w/new  MB  11 
32  Field Gun w/plas bas C9+ L w/new OPS  MB  10 
32  Field Gun w/plas bas C9+ OPS  MBP 
32  Excavator dk org/blk char plat w/Atlas 
32  Excavator dk org/blk char plat gry bas C9.5 Card  MBP 
32  Excavator dk org/blk char plat gry bas C9.5+ L  MB  13 
32  Excavator dk org/blk w/Atlas C9.5 L box w/new  MB  11 
32  Excavator lt org blk bas no Atlas 1 chip 
32  Excavator lt org char bas 2 chips 
32  Excavator lt org char bas no Atlas 3sc 
32  Excavator yel blk bas C Cat 1sc 
32  Excavator yel blk bas C Cat 3 chips 
33  Lambro Muira lt gold wide 5-spk 1sc C9.5+ J1 box  MB  70 
33  10  Lambro Muira lt gold brite fl red bas  22 
33  10  Muira lt gold thk brite fl red bas C9.5 G NO TM  MB  45 
33  Lambro Muira yellow red int 2sc C9.5 F box  MB  300 
33  Lambro Muira yellow red int 3sc  210 
33  Lambro Muira yellow red int 3sc C9 F overstrikebox  MB  280 
33  Lambro Muira yellow red int 3sc C9-F overstrikebox  MB  260 
33  Lambro Muira dk gold red int C9+ F box  MB  90 
33  Lambro Muira dk gold iv int  18 
33  Lambro Muira dk gold iv int C9- F box  MB  38 
33  Lambro Muira lt gold iv int unp bas C9+ G box  MB  38 
33  Lambro Muira lt gold dk red bas thk whls C10G NOTM  MB  60 
33    Datsun 126X BR5-1 dk Blu gld/wht tam 5A blkwin C9+  MBP 
33    Datsun 126X BR5-3 Sil 5-A grn/red tam  MBP 
33    Datsun 126X BR5-7 pow Blu 5-A wht/blu tam CHI  MBP 
33    Datsun 126X BR5-8 Beige 5-A blu/blutam CHI  MBP 
33  Datsun 126X yel/org no tampo  NM 
33  Datsun 126X yel/org no tampo  NMM 
33  Datsun 126X yel/org no tampo 1sc 
33  Datsun 126X yel/org no tampo C9- I w/new  MB  12 
33  Datsun 126X yel/org no tampo v lt am win 3sc 
33  Datsun 126X yel/org no tampo v. lt. am win 
33  yel/org no tampo w/3 ribs on eng NMM C9.5+I w/new  NMB  11 
33  RN X Golden X pale blu-grn tam 
33  RN X Golden X pale blu-grn tam 2sc 
33  21    MB 
33  RN X Golden X brt grn tam 
33  126X yel/org am win blk/red tam dif frnt 5-S whls  25 
33  Datsun 126X yel/ltr org am win blk/red tam  NMM 
33  Datsun 126X yel/org am win blk/red tam 
33  Datsun 126X yel/org am win blk/red tam  NMM 
33  Datsun 126X yel/org lt am blk/red tam 1 scratch 
33  Datsun 126X yel/org pale am win blk/red tam 
33  Datsun 126X yel/org v lt am blk/red C9+J w/new  MB  15 
33  Police Cycle wht Police dk blu rider 
33  Police Cycle wht Police dk blu rider 1 loose flp  MB 
33  11  Cycle navy rid blk mot spk whls C9.5 L w/new  MB  20 
33  12  Police Cycle wht Police paint rid blk mot spk whls 
33  14  Cycle wht Police paint dk blu rid blk mot mag EB  MB 
33  14  Cycle wht Police paint dk blu rid blk mot mag YB  MB 
33  15  Cycle wht Police blk mot mag whls lt blu no drv hd  MB 
33  15  Police Cycle wht Police blk mot mag NAVY RID 1sc 
33  15  Police Cycle wht Police blk mot mag whls 
33  18  Police Cycle blk LAPD sil mot mag whls 
33  18  Police Cycle blk LAPD sil mot mag whls C8 CODE RED  MBP 
33  18  Police Cycle blk LAPD sil mot mag whls C9 CODE RED  MBP  11 
33  18  Police Cycle Blk LAPD sil mot mag whls C9 CODE RED  MBP  11 
33  18  Police Cycle blk LAPD sil mot mag whls C9.5 L  MB  20 
33  18  Police Cycle blk LAPD sil mot mag whls CODE RED  MBP  12 
33  19  Police Cycle dk blu rid sil mot mag YB  MB 
33  19  Police Cycle Police dk blu rid sil mot mag 
33  19  Police Cycle Police dk blu rid sil mot mag 1 chip 
33  19  Police Cycle Police dk blu rid sil mot mag 2 chips 
33  19  Police Cycle Police dk blu rid sil mot mag 3sc 
33  19  Police Cycle Police NAVY RID sil mot mag 1sc 
33  Cycle wht Police paint rid silmot wire C10 L w/new  MB  18 
33  Cycle wht Police paint rid silmot wireC9.5+L w/new  MB  15 
33  Police Cycle wht Police paint rid sil mot wire 
33  Police Cycle wht Police paint rid sil mot wire 2sc 
33  20  Cycle Wht 4 lab red faring sil mot mag whls  25 
33  Cycle wht Police navy rid sil mot wire 1sc C9 L  MB  10 
33  Police Cycle wht Police navy rid sil mot wire 
33  Police Cycle wht Police navy rid sil mot wire 1sc 
33  Police Cycle wht Police navy rid sil mot wire YB  MB 
33  Police Cycle wht Police lt blu rider C9.5 L box  MB  12 
33  wht Police gry-blu rider sil mot 1sc loose lab 
33  Cycle wht Polizei blk mot spk whls 3sc C10 L nonew  MB  40 
33  Police Cycle Wht Polizei blk mot spk whls  32 
33    BULG met red red int 
34  Formula 1 met pink "16" 4-spoke 
34  Formula 1 met pink 16 4-spk 
34  Formula 1 met pink 16 4-spk C9.5+ G NO TM  MB  30 
34  10  Formula 1 dkr org malt/5-spk 16 blu  65 
34  15  Formula 1 yel blu 16 4-spoke/4-spoke 
34  16  Formula 1 yel blu 16 malt/5-spk w/sid supps  12 
34  16  Formula 1 yel blu 16 malt/5-spk w/sid supps C9.5+G  MB  25 
34  Formula 1 blue 15 malt cross/5-spoke  85 
34    Vantastic BR23-1 Beige Starfire CHI  MBP 
34    Vantastic BR23-2 Blu red/yel 51 CHI  MBP 
34  Vantastic org UNP blu-grn win w/mot fish lab  275 
34  org wht blu-grn w/mot fish lab 1 chp C9.5+ J  MB  13 
34  org wht blu-grn win w/mot fish lab C9.5+ L no new  MB  16 
34  Vantastic org wht blu-grn win w/mot fish lab C9  MB  13 
34  Vantastic org wht blu-grn win w/mot fish lab C9+ J  MB  13 
34  org wht blu-grn win no mot 34 w/sid C9.5 L no new  MB  15 
34  Vantastic org wht blu-grn win no mot 34 C9.5 J  MB  12 
34  Vantastic org wht blu-grn win no mot 34 C9.5+ J  MB  13 
34  Vantastic org wht blu-grn win no mot 34 no sid 
34  Vantastic dkr org wht blu-grn win sunburst 2 chips  25 
34  Chevy Pro Stocker wht 5A/5C 
34  Chevy Pro Stocker wht 5A/5C C9- L  MB  12 
34  Chevy Pro Stocker wht 5A/5C hi tampo 3sc YB  MB 
34  Chevy Pro Stocker wht 5A/5C lo tampo YB  MB 
34  Chevy Pro Stocker wht unp 5A/5C YB  MB 
34  Pro Stocker wht 5A/5C dkr red lightning -right tam  NMM  35 
34  Stocker wht 5A/5C ltr red lightning -right tam 3sc  45 
34  Pro Stocker wht unp 5C/5A  50 
34  Chevy Pro Stocker wht sil-gry 5A/5C C9.5+ L w/new  MB  35 
35  Merriweather Fire met red 2-clip bas C9 F RW box  MB  32 
35  Merriweather Fire met red C9.5+ G NO TM  MB  50 
35  Fire red 2 clip base thk whls C9.5+ G NO TM NO NEW  MB  50 
35  Fire red 2 clip base thk whls C9+ G NO TM NO NEW  MB  40 
35  Fire red 2 clip base thnwhls C9- I nonew 1 flptear  MB  40 
35  Merriweather Fire red 2 clip base 
35  Merriweather Fire red 2 clip base C8.5 G box  MB  20 
35  Merriweather Fire red 2 clip base thn whls C9- F  MB  28 
35  Merriweather Fire red 2 clip thn whls C9.5 G box  MB  30 
35  Merriweather Fire red 4-rivet bas 5-spk  12 
35  Merriweather Fire red 4-rivet bas 5-spk C9+ I box  MB  50 
35    Fandango BR31-2 Yell blu/red tam 5A/5C  MBP 
35    Fandango BR31-2 Yellow blu/red tam 5A/5C 
35    Fandango BR31-2 Yellow blu/red tam 5A/5C  MBP 
35    Fandango BR31-5 Maroon wht/yel tam 5A/5C  MBP 
35    Fandango BR31-7 Yel 5A/5C red/blk 217 CHI  MBP 
35    Fandango BR31-9 Gry 5A/5C gry/red 19 CHI  MBP 
35  Fandango wht/red 6 lab C9.5 J box w/new  MB  55 
35  10  Fandango red/unp clr win iv int lt blu prop 35 
35  13  red/unp pur win crm int med blu prop C9 J w/new  MB  28 
35  13  red/unp pur win crm int med blu prop C9.5+J w/new  MB  32 
35  19  red/unp pur win iv int dk blu prop C9.5+ J w/new  MB  32 
35  Fandango wht brite red clr win red int sil prop  10 
35  Fandango red/unp clr win iv int sil prop 35 
35  Fandango Red/wht clr win iv int lt blu prop 
35  Pontiac T-roof blk unp bas 
35  Pontiac T-roof blk unp YB  MB 
35  Pontiac T-roof blk sil-gry bas  11 
35  Pontiac T-roof blk sil-gry bas  MBP  12 
35  Pontiac T-roof blk sil-gry bas C9  MBP  13 
35  Pontiac T-roof blk sil-gry bas YB  MB  14 
35  13  Zoo Truck Org/blk blu cage org-yel lions 5A C9+ L  MB  50 
35  Zoo red/blk blu cage org-yel lions C9- L no new  MB  18 
35  Zoo red/blk dk blu win blu cage org-yel lions C9 L  MB  22 
35  Zoo Truck red/blk blu cage org-yel lions  15 
35  Zoo Truck red/blk blu cage org-yel lions  MBP  22 
35  Zoo Truck red/blk blu cage org-yel lions C9- L  MB  18 
35  Zoo Truck red/blk blu cage org-yel lions C9- L box  MB  18 
35  Zoo Truck red/blk blu cage org-yel lions C9.5 L  MB  28 
35  Zoo Truck red/blk blu cage org-yel lions C9+ L OPS  MB  25 
35  ZooTruck red/blk lt blu win blu cage org-yel lions  15 
35  Zoo Trk red blk bas gry cag brn lions  20 
35  Zoo Trk red blk gry cag brn lions 2sc C9.5L nonew  MB  28 
35  Zoo Trk red blk bas gry cag milky-tan lions  18 
35  Zoo Trk red blk bas gry cag tan lions  16 
35  Zoo Trk red blk bas gry cag tan lions EB  MB  18 
35  JAPANESE 13 Zoo Trk red blk gry cag lt tan lions  MB  28 
35  Zoo Trk red blk bas gry cag lt tan lions  22 
36  Opel Diplomat dk gold sil grl C9+ F w/blk script  MB  65 
36  Opel Diplomat lt gold sil grl C9.5 F w/blk script  MB  60 
36  Draguar pink am win no lab slt tacky 
36  12  Draguar pale pink wht int am win NO LAB tacky 
36  13  Draguar pink lt yel int am win no lab slt tacky 
36  14  Draguar pink lt yel int CLR WIN no lab  35 
36  15  Draguar pink lt yel int am no lab  17 
36  Draguar Met red org int no label  22 
36  Draguar Met red clr win iv int NO LAB  12 
36  Draguar Met red clr win iv int NO LAB C8 G  MB  15 
36  Draguar Met red clr win iv int w/label 2sc C9 G  MB  22 
36  Draguar Met red clr win iv int w/label C9.5G NO TM  MB  35 
36  Draguar Met red lt yel int no label  12 
36  Draguar Met red lt yel int no label 2sc C9.5+ G  MB  20 
36  Draguar Met red lt yel int no label C9.5 G box  MB  20 
36  Formula 5000 org bludrv 5000 maltcrossC9.5+J w/new  MB  18 
36  Formula 5000 dkr red yel-org drv 5000 malt 
36  Formula 5000 ltr red yel-org drv 5000 malt 
36  Formula 5000 red org-yel drv Texaco Marlboro 
36  Refuse Trk Red/org-yel sil-gry bas red trig 
36  Refuse Trk red/org-yel sil-gry bas red trig 
36  Refuse Trk Red/org-yel sil-gry bas red trig 
36  Refuse Trk Red/org-yel sil-gry bas red trig 1sc 
36  Refuse Trk blu/yel red trig YB  MB 
36  Refuse Trk blu/org red trig 
36  Refuse Trk blu/org red trig YB  MB 
37  Cattle Truck org-yel full circ on tailgate  13 
37  Cattle Truck org-yel half circ on tailgate  13 
37  Cattle Truck org-yel no cattle 
37  Cattle Truck org-yel on sprue  13 
37  Cattle Truck org-yel on sprue C9 G box  MB  28 
37  Cattle Truck org-yel on sprue C9+ G box  MB  32 
37  Cattle Truck org-yel on sprue C9+ G box OPS  MB  30 
37  Cattle Truck org-yel on sprue win fogged  10 
37  Cattle Truck org-yel thn on sprue  13 
37  Cattle trk Orange  28 
37  Cattle trk Orange on sprue 1 chip C9 G box  MB  38 
37  Soopa Coopa blu  10 
37  Soopa Coopa pink unp flower label C10 I no new  MB  55 
37  Soopa Coopa Orange JAFFA MOBILE  120 
37  15  Skip Trk org/red blk bas clr win gry int  38 
37  Skip red/yel blk bas clr win gry int C9.5 J w/new  MB  15 
37  Skip Trk red/yel blk bas clr win gry int 
37  Skip Trk Red/yel blk bas clr win gry int 
37  Skip Trk red/yel blk bas clr win gry int 2 chips 
37  Skip Trk red/yel blk bas clr win gry int C9+ J box  MB  12 
37  Skip Trk red/yel blk bas lt blu win gry int  12 
37  Sun Burner blk grn/red tampo 1 chip YB  MB  12 
37  Sun Burner blk dk yel/red tampo HK 
37  Sun Burner blk grn/red tam 
37  Sun Burner blk lt yel/red tampo HK 
37  Sun Burner blk yel/red tampo HK 
37  Sun Burner blk yel/red tampo HK C9- OPS  MBP 
37  Matra Rancho lt blu 5-A  15 
37  Matra Rancho lt blu 5-A C9.5 L box no new  MB  30 
37  Matra Rancho lt blu 5-A C9.5+ L box no new  MB  32 
37  Matra Rancho lt blu 5-A C9+ L box no new  MB  28 
37  Matra Rancho Yel red stripe EB  MB  11 
38  Honda/tlr dkr yel blu bike labels  NMM  12 
38  Honda/tlr yel blu bike 
38  Honda/tlr yel blu bike  20 
38  Honda/tlr yel blu bike  NMM  10 
38  Honda/tlr yel blu bike 1sc  18 
38  Honda/tlr yel pur bike 2sc  60 
38  Honda/tlr yel pur bike C9 G box NO TM  MB  95 
38  Honda/tlr yel pink bike 3sc  70 
38  Honda/tlr org blu-grn bike no labs  12 
38  Honda/tlr org blu-grn bike w/labs  18 
38  Stingaroo Cycle purple handlebars  18 
38  Stingaroo Cycle purple handlebars C9 I box  MB  22 
38  Stingaroo Cycle purple handlebars C9- I w/new  MB  20 
38  Stingaroo Cycle purple handlebars C9.5+ I w/new  MB  28 
38  Stingaroo Cycle blu-gry handlebars  60 
38  Jeep olive no gun w/star 5-C blk hubs w/gun rec.  10 
38  RN II Sleet N Snow Blu  14 
38  12  Jeep Blu sil hubs US Mail C9.5 #5 L box  MB  15 
38  12  Jeep blu US Mail 
38  12  Jeep blu US Mail dkr red stripe 2sc 
38  12  Jeep blu US Mail ltr red stripe 
38  12  Jeep dkr blu US Mail 2sc 
38  12  Jeep ltr blu US Mail 2sc 
38  13  Jeep powder Blu US Mail  12 
38  13  Jeep powder blu US Mail  NMM 
38  13  Jeep powder blu US Mail 1sc  10 
38  Jeep Olive Drab STAR LAB no gun blk hubs  125 
38  RN II Sleet 'N Snow olive 21*11  12 
38  RN II Sleet 'N Snow olive 21*11 C9.5 L  MB  18 
38  RN II Sleet 'N Snow olive 21*11 shiny bas  12 
38  RN II Sleet 'N Snow olive blu-grn win 21*11 C9- L  MB  15 
38  Jeep olive w/gun 21*11 blk hubs 
38  Jeep olive w/gun 21*11 blk hubs C9 box  MB  10 
38  Jeep olive w/gun 21*11 blk hubs C9+ L w/new  MB  12 
38  Jeep olive w/gun 21*11 blk hubs w/tow brace  10 
38  RN II Sleet 'N Snow yel Gliding Club sil hubs  35 
38  Jeep Yellow sil hubs Gliding Club  18 
38  Camper no. 35 bas am camper windows  225 
38  Camper org-red grn win C9.5 L box w/new  MB  14 
38     
38  Model A Blue Matchbox 1st USA 1982  12 
38  Model A Blue Matchbox 1st USA 1982  MB  15 
38  Model A Gry/Red Geoffrey Leake Concise Cat. C3?  MB 
38  Model A Kelloggs Corn Flakes Code 3?  MB 
38  Model A Blue Champion am win C9 blis splts  MBP 
38  Model A Blue Champion lt am win lg letts 
39  Clipper unp bas sil pipes C10 J box w/new  MB  60 
39  Clipper grn bas sil pipes C9.5+ J box w/new  MB  25 
39  Clipper grn bas wht pipes C10 J w/new  MB  32 
39  Silver Shadow silver unp bas red int clr DD 
39  Silver Shadow silver unp red int clr DD C10L w/new  MB  20 
39  15  JAPANESE 14 Silver Shadow plum unp bas  MB  65 
39  16  Silver Shadow plum sil-gry bas EB  MB  40 
39  16  Silver Shadow plum sil-gry bas OEB  MB  38 
39  Silver Shadow red unp bas iv int AM WIN C9- I  MB  40 
39  Silver Shadow red unp bas iv int C9+ L box w/new  MB  20 
39  Silver Shadow lt tan unp wht int clr win DD 
40  Guildsman pink unp bas blk star lab 
40  Guildsman pink unp bas blk star lab C9.5 L w/new  MB  16 
40  Guildsman pink unp bas blk star lab C9.5+ H box  MB  18 
40  Guildsman pink unp bas blu star lab blu-grn win  10 
40  Guildsman pink unp bas blu star lab C9.5 H w/new  MB  16 
40  11  Guildsman red unp bas am win 40 DD C9.5 J w/new  MB  32 
40  13  Guildsman cherry unp bas am win 40 5-spk  30 
40  Guildsman pink sil-gry bas blu star lab C9.5+ H  MB  150 
40  Guildsman red unp bas blu star lab am win  30 
40  15  Horse Box dk grn/beige unp gry-brn dr grn win 
40  27  Horse Box org/choc blk bas wht dr grn win  MBP  10 
40  27  Horse Box org/choc blk bas wht dr grn win on sprue 
40  Horse Box org/bone blk lt brn dr grn win  15 
40  31  yel/choc blk wht dr grn win on sprue C9.5L w/new  MB  20 
40  37  Horse Box org/choc blk bas lim dr grnwin blkhubsEB  MB  40 
40  Horse Box org/beige blk dk brn dr grn win on sprue 
40  Corvette T roof wht red tam 09 MAC 
40  Corvette T roof wht unp 5A/5C gry NO SIDE TAMPOS!  75 
40  Corvette T roof Wht unp 5A/5C LT AM WIN 1sc  35 
40  Corvette T roof wht unp 5A/5C tannish-gry int  NMM 
40  Corvette T roof wht unp 5A/5C YB  MB 
40  Corvette T roof Wht unp 5A/5A !!  125 
40  Corvette T Roof wht gry int sil-gry bas 
41  Ford GT wht blk bas 6 thk JAPANESE  MB  75 
41  Ford GT wht blk bas 6 thk whls 1sc C9- G NO TM  MB  40 
41  Ford GT wht blk bas 6 thk whls C9+ F w/blk SF  MB  60 
41  10  Ford GT brnz dk Grey base C9 G box  MB  60 
41  12  Ford GT wht blk bas 6 (from 62C) 1sc C9.5 G box  MB  120 
41  Ford GT wht lt grn bas 6 thn whls 3 chips C9.5 G  MB  40 
41  Ford GT wht lt grn bas 6 thn whls NMM C8.5 G NO TM  NMB  35 
41  Ford GT wht dk grn bas  10 
41  Ford GT brnz lt Yel base NMM C8.5 G box  NMB  40 
41  Ford GT brnz lt Yel base thk whls 1sc  45 
41  Ford GT brnz grn bas thk whls C9 G NO TM  MB  50 
41  Ford GT brnz grn bas thk whls C9.5 G box  MB  45 
41    Siva Spyder BR7-1 org-yel blk/wht tam 8-dot 
41    Siva Spyder BR7-1 Org-Yel Turbo 8-dot  MBP 
41    Siva Spyder BR7-1 Org-Yel Turbo 8-dot C8.5  MBP 
41    Siva Spyder BR7-10 Grey gry/blk tam 8-dot 
41    Siva Spyder BR7-10 Grey gry/blk tam 8-dot C9  MBP  10 
41    Siva Spyder BR7-12 dk Red wht/gld tam CHI  MBP 
41    Siva Spyder BR7-14 Yel 8-dot blk/red Turbo CHI  MBP 
41    Siva Spyder BR7-3 Yellow blk/red tam 8-dot 
41    Siva Spyder BR7-5 White blu/lem tam 8-dot  MBP 
41    Siva Spyder BR7-5 White blu/lem tam 8-dot C8.5  MBP 
41    Siva Spyder BR7-6 White blu/yel tam 8-dot 
41    Siva Spyder BR7-6 White blu/yel tam 8-dot C8.5  MBP 
41    Siva Spyder BR7-8 Blue wht/blk tam 8-dot  MBP 
41    Siva Spyder BR7-8 Blue wht/blk tam 8-dot C8.5  MBP 
41  RN VIII (1) Black Widow Blue clr win C9- I no new  MB  40 
41  Siva Spyder red sil strap  18 
41  Siva Spyder red sil strap C9.5 I box  MB  25 
41  Siva Spyder red blk strap crm int 
41  Siva Spyder red blk strap crm int C9- BP  MBP  12 
41  Siva Spyder red blk strap wht int  32 
41  Siva Spyder red blk strap iv int 1sc 
41  Siva Spyder red blk strap iv int 4-spk  25 
41  Siva Spyder dk blue iv int 
41  Siva Spyder blu blk strap crm int stripesC9J w/new  MB  14 
41  Ambulance wht unp gry int 3sc 
41  Ambulance wht unp gry int Amb/cross DD C9.5L w/new  MB  13 
41  15  Ambulance wht unp gry int no labs 3 chips 
41  17  Ambulance sil Paris-Dakar French card  MBP  50 
41  17  Ambulance Sil Paris-Dakar gry doors  30 
41  17  Ambulance sil Paris-Dakar gry doors  30 
41  17  Ambulance Sil Paris-Dakar gry doors  30 
41  18  Ambulance red Notarzt  60 
41  18  Ambulance red Notarzt 1sc  50 
41  21  Ambulance wht unp Pacific CODE RED C9 card  MBP  15 
41  22  Amb wht sil-gry Pacific greenish win CODE RED  NMM  18 
41  22  Ambulance wht sil-gry Pacific CODE RED  15 
41  22  Ambulance wht sil-gry Pacific CODE RED  NM 
41  22  Ambulance wht sil-gry Pacific CODE RED  NMM 
41  Ambwht unp org int amb/cross 3 chips C9- L NO NEW  MB  80 
41  Ambulance wht unp gry EMS 
41  Ambulance wht unp gry EMS 1sc 
41  Ambulance wht unp gry EMS C8.5  MBP 
41  Kenworth red wht/blk flared tam no win  15 
41  Kenworth red wht/blk flared tam clr win 
41  Kenworth red wht/blk flared tam clr win YB  MB 
41  Kenworth red wht/blk curved tam 
41  Kenworth red wht/blk curved tam Intl bas 
42  Iron Crane dk org-red lime boom 3sc  45 
42  Iron Crane dk org-red/lim 3sc C9+ G box OPS  MB  85 
42  Tyre Fryre blu yel int 5-spk C10 I box w/new  MB  22 
42  Tyre Fryre blu yel int 5-spk C9+ I box w/new  MB  13 
42  Tyre Fryre blu org-yel int 5-spk C9+ I w/new  MB  50 
42  Tyre Fryre dk blu yel int 5-spk 3sc 
42  Tyre Fryre org Jaffa Mobile  115 
42  Tyre Fryre org Jaffa Mobile  NMM  70 
42  Container Trk red/beige/red blk blu win Sealand 
42  red/beige/red blk blu win Sealand C10 L dk w/new  MB  14 
42  11    MB 
42  11  Container Trk Red/wht/red blu win Matchbox 
42  11  Container Trk red/wht/red blu win Matchbox OPS  MB 
42  14  Container Trk red/wht/red blu win Mayflower  35 
42  Container Trk red/BRN/red unp blu win NYK  15 
42  Container Trk red unp blu win OCL C9.5+ L lt w/new  MB  18 
42  Container trk yel Bundespost  20 
42  Container trk red/unp Confern  35 
42  Container trk red/unp Confern German box bp  MBP  60 
42  57 T-bird Red unp bas clr win 5-arch 
42  57 T-bird Red unp bas clr win 5-arch YB  MB 
42  57 T-bird Red sil-gry bas 
42  57 T-bird red sil-gry bas C9 card  MBP 
42  57 T-bird red sil-gry bas YB  MB 
42  Faun Crane Reynolds 
43  Pony tlr yel lt grn bas 3sc C9 G box  MB  30 
43  Pony tlr yel lt grn bas 3sc C9+ G box  MB  32 
43  Pony tlr dkr yel dk grn bas 2 chips  10 
43  Pony tlr ltr yel loose dk grn bas 3sc  10 
43  Pony tlr yel dk grn bas  15 
43  Pony tlr yel dk grn bas C9.5 G box on sprue  MB  42 
43  Pony tlr yel dk grn bas NMM C9 G box  NMB  22 
43  Pony tlr org blk bas horse head 
43  Pony tlr org blk bas horse head to front 
43  Pony tlr org blk bas horse head to rear 1sc  10 
43  Pony tlr dkr beige sil-gry bas no lab limedoor 1sc  15 
43  Dragon Wheels lt grn blk 5-spoke  13 
43  Dragon Wheels lt Grn blk 5-spoke  13 
43  Dragon Wheels lt grn blk 5-spoke 3sc C9.5 I w/new  MB  28 
43  Dragon Wheels lt grn blk 5-spoke 3sc slt tacky 
43  Drag Whls dkr dk grn blk 5-spk 3 chips C10 J nonew  MB  30 
43  Dragon Wheels dk grn blk 5-spk  18 
43  Dragon Wheels ltr dk grn blk 5-spk C10 I w/new  MB  35 
43  Dragon Wheels dk grn gry bas 5-spk whls  ENM  25 
43  Dragon Wheels dk grn blk d-dash whls  22 
43  Dragon Wheels dk grn blk d-dash whls C9.5+ J  MB  40 
43  Dragon Wheels dk grn blk d-dash whls C9.5+ J box  MB  40 
43  Dragon Wheels dkr dk grn blk DD whls C10 I w/new  MB  45 
43  Dragon Wheels ltr dk grn blk DD whls C9.5+ I w/new  MB  40 
43  040 Locomotive dkr red/blk 4345 
43  040 Locomotive Red/blk 4345 
43  040 Locomotive red/blk 4345 2 chips 
43  040 Locomotive red/blk 4345 C10 L w/new  MB 
43  040 Locomotive red/blk 4345 C9 card  MBP 
43  040 Locomotive red/blk 4345 C9.5 L box  MB 
43  040 Locomotive red/blk 4345 C9.5 L w/new  MB 
43  040 Locomotive red/blk 4345 C9.5 train card  MBP 
43  040 Locomotive red/blk 4345 C9.5+ L box  MB 
43  040 Locomotive red/blk 4345 C9.5+ L box w/new  MB 
43  040 Locomotive grn NP 
43  040 Locomotive grn NP 3 chips 
43  Peterbilt Conv Red blk/wht tampo  10 
43  Peterbilt Conv Super 
43  12  Peterbilt blk Z tampo am win 
43  Peterbilt Blk clr win wht/red tam 
43  Peterbilt blk wht/red ACE clr win in-line M.I.Eng  10 
43  Peterbilt blk Wht/red Super clr win 
43  Peterbilt blk wht/red Super clr win MBX INTL 1sc 
44  Frig trk red/turq 1sc slt tacky paint  225 
44  Frig trk red/turq slt tacky top C9.5 G red TM  MB  300 
44  Frig trk red/yel 3sc thin whls  15 
44  Frig trk red/yel dull paint  12 
44  Frig trk red/yel roof smudge C9.5 G box red TM  MB  28 
44  Frig trk red/yel thk whls 1 chip  18 
44  Frig trk red/yel thk whls C9+ G box  MB  35 
44  Frig trk red/yel thn whls  NMM  12 
44  Frig trk red/yel thn whls 3sc C9+ G box  MB  32 
44  Frig trk red/yel thn whls C9.5 G box  MB  38 
44  Boss Mustang briter lemon malt 1sc  12 
44  Boss Mustang dull lemon malt whls  12 
44  Boss Mustang lemon malt 2sc  15 
44  Boss Mustang lemon malt C10 I box w/new  MB  35 
44  Boss Mustang lemon malt C9.5+ I box w/new  MB  30 
44  Boss Mustang dk green am win  22 
44  Coach red/beige lt grn win 431-432 
44  Coach red/beige lt grn win 431-432 C9 L w/new  MB 
44  Coach red/beige lt grn win 431-432 C9.5 L w/new  MB 
44  Coach red/beige lt grn win 431-432 C9.5+ L w/new  MB 
44  Coach red/beige lt grn win thk 431-432 C10 L box  MB 
44  Coach red/beige lt grn win thk 431-432 C9+ L box  MB 
44  Coach red/beige lt grn win thn 431-432 
44  Pass Coach red/beige blu-grn win C9 train card  MBP 
44  Pass Coach red/beige blu-grn win thn nums 
44  Pass Coach red/beige blu-grn win train card  MBP 
44  Pass Coach red/beige lt grn win thk nums 
44  10  Coach Red/CRM train whls no win GWR C9- L w/new  MB  22 
44  11  Coach Red/beige train whls no win GWR 
44  11  Coach Red/beige train whls no win GWR C9.5+ L  MB  15 
44  13  Pass Coach red flat crm no win grn 5810-6102  30 
44  17  Pass Coach red flat tan no win red 431 432 labs  30 
44  Pass Coach red/beige blu-grn thk nums C8.5 box  MB 
44  Pass Coach red/beige blu-grn thk nums C8.5 card  MBP 
44  Pass Coach red/beige blu-grn thk nums C9 L box  MB 
44  21  Pass Coach grn/raised beige 5810-6102  14 
44  Pass Coach red/beige grn win C9.5+ L box w/new  MB  15 
44  Pass Coach dkr red/beige no win 431-432 
44  Pass Coach ltr red/beige no win 431-432 
44  Pass Coach red/beige no win 431-432 
44  Pass Coach red/beige no win 431-432 C10 L box  MB 
44  Pass Coach red/beige no win 431-432 C9.5 L  MB 
44  Pass Coach red/beige no win 431-432 C9.5+ L  MB 
44  Pass Coach red/beige no win 431-432 C9.5+ L OPS  MB 
44  Pass Coach red/beige no win 431-432 C9+ L w/new  MB 
44  Chevy Van lt grn WHT horseshoes YB  MB  35 
44  Chevy Van dk grn blk horse shoes YB  MB  20 
44  Chevy Van dk grn blk horse shoes wht 4x4   25 
44  Chevy Van ltr dk grn blk horse shoes wht 4x4   25 
44  Van ltr dk grn blk horse shoes wht 4x4 1 chip  20 
44  Citroen 15CV blk lt gry int 
44  Citroen 15CV blk lt gry int OEB  MB 
44  Citroen 15CV blk lt gry int tacky roof 
44  Citroen 15CV blk beige int  15 
44  Citroen 15CV blk wht int  12 
45    Ford Group 6 BR19-1 White red/blk tam 8-dot 
45    Ford Group 6 BR19-2 White red/blk tam d-dash 
45    Ford Group 6 BR19-2 White red/blk tam d-dash  MBP 
45    Ford Group 6 BR19-3 Yel red/blk 18 8-dot C8.5  MBP  10 
45    Ford Group 6 BR19-4 Red wht/yel tam 8-dot  MBP 
45    Ford Group 6 BR19-5 Red wht/yel 2 8-dot C8.5  MBP 
45    Ford Group 6 BR19-7 Gry purp/wht 2 CHI  MBP 
45    Ford Group 6 BR19-9 dk Red 8-dot blu/blk 18 CHI  MBP 
45  12  Ford Group 6 met grn blk bas 45 C9.5 G box  MB  45 
45  12  Ford Group 6 met grn blk bas 45 C9.5 G NO NEW MOD  MB  85 
45  13  Ford Group 6 met grn gry bas 45  45 
45  14  Ford Group 6 met grn YEL BAS clr win C10 FLAT BOX  MB  120 
45  14  Ford Group 6 met grn YEL BAS clr win C9.5 G NO TM  MB  115 
45  15  Ford Group 6 met grn pink bas clr win C10 FLAT BOX  MB  80 
45  16  Ford Group 6 met grn pink bas am win 45 1sc C9 G  MB  225 
45  17  Ford Group 6 lime blk bas am win 45 C10 FLAT BOX  MB  55 
45  18  Ford Group 6 lime char bas am win 45  25 
45  19  Ford Group 6 lime gry bas am win 45  22 
45  Ford Group 6 met grn unp bas rnd 7 C9.5 F box  MB  40 
45  Ford Group 6 met grn unp bas round 7  NMM 
45  Ford Group 6 met grn unp bas round 7 C8.5 F  MB  16 
45  Ford Group 6 met grn unp bas round 7 C9 F box  MB  25 
45  Ford Group 6 met grn unp bas round 7 C9- F box  MB  20 
45  Ford Group 6 met grn unp bas round 7 C9+ G box  MB  25 
45  Ford Group 6 met grn unp rnd 7 C9.5+ F box  MB  45 
45  Ford Group 6 met grn unp rnd 7 C9+ F w/blk script  MB  30 
45  21  Ford Group 6 lime pink bas am win 45 3sc dullpaint  70 
45  21  Ford Group 6 lime pink bas am win 45 C9.5 G NO TM  MB  115 
45  22  Ford Group 6 lime yel bas am win 45 C9+ G box  MB  125 
45  24  Ford Group 6 lime blk bas am win grey mot 45 C9+ G  MB  40 
45  26  Ford Group 6 lime gry bas am win gry mot 45 C9+G  MB  42 
45  26  Group 6 lime gry bas am win gry mot 45 C9.5 G NOTM  MB  45 
45  29  Group 6 purp blk bas am grey mot 45 1sc C8.5 I  MB  30 
45  Ford Group 6 met grn blk bas clr win rnd 7 C10 F  MB  45 
45  Ford Group 6 met grn blk bas clr win rnd 7 C9.5 G  MB  25 
45  Ford Group 6 met grn blk bas clr win round 7  11 
45  Ford Group 6 met grn blk bas clr win round 7 2sc 
45  30  Ford Group 6 magenta-purp blk bas amb win 45 
45  30  Ford Group 6 purp blk bas amb win 45 
45  30  Ford Group 6 purp blk bas amb win 45 2sc 
45  30  Ford Group 6 purp blk bas amb win 45 C10 I no new  MB  35 
45  30  Ford Group 6 purp blk bas amb win 45 C9.5+ I box  MB  30 
45  30  Ford Group 6 purp blk bas amb win 45 C9+ I no new  MB  22 
45  30  Ford Group 6 red-purp blk bas amb win 45 
45  30  purp amb win 45 C9 box int spot C9.5 G NO tm  MB  35 
45  31  Ford Group 6 purp turq bas amb win 45 C9.5 G NO TM  MB  40 
45  31  Ford Group 6 purp turq bas amb win 45 C9+ I box  MB  35 
45  32  Ford Group 6 purp blk bas amb win eyes lab  32 
45  32  Ford Group 6 purp lt amb win eyes lab C9.5 I nonew  MB  50 
45  Ford Group 6 met grn blk RND 7 Burmah 2sc C9- F  MB  65 
45  Ford Group 6 met grn blk bas sq 7 2sc C10 G  MB  38 
45  Ford Group 6 met grn blk bas sq 7 C10 G box  MB  40 
45  Ford Group 6 met grn blk bas sq 7 C9- G box red TM  MB  28 
45  Ford Group 6 met grn blk bas sq 7 C9.5 F box  MB  35 
45  Ford Group 6 met grn blk sq 7 Burmah C9.5 G NO TM  MB  45 
45  Ford Group 6 met grn blk bas clr win 45 Burmah 1sc  45 
45  BMW 3.0 org aqua-grn win lt yel int BMW lab  12 
45  BMW 3.0 org grn win lt yel int BMW lab 
45  BMW 3.0 wht Manhalter  135 
45  BMW 3.0 wht Manhalter  NMM  90 
45  BMW 3.0 org PALE grn win iv int 5A 3 chips  35 
45  BMW 3.0 lt org blu-green win iv int 5A  25 
45  BMW 3.0 org grn win iv int 5A  22 
45  Kenworth Wht am win ltr brn/blu stripes 
46  Mercedes 300SE blue  290 
46  Mercedes 300SE gold doors cast  18 
46  Mercedes 300SE gold doors cast  NMM 
46  Mercedes 300SE gold doors cast roof flaw 
46  Mercedes 300SE gold doors cast roof scratches 
46  Mercedes 300SE gold frnt doors cast  NMM 
46  Mercedes 300SE gold front doors cast 1sc  14 
46  Mercedes 300SE org-gold doors cast  18 
46  Mercedes 300SE Olive 5-arch  28 
46  Mercedes 300SE Olive 5-arch  NMM  18 
46  Mercedes 300SE Olive 5-arch C10 G box  MB  60 
46  Mercedes 300SE Olive 5-arch weak susp.  15 
46  Mercedes 300SE sil-gry sil hubs  225 
46  Stretcha Fetcha wht unp bas  18 
46  Stretcha Fetcha wht unp bas C10 I box no new  MB  40 
46  12  S. Fetcha lime wht bas lt yel int Viper Van  25 
46  13  S. Fetcha lime wht bas crm int Viper Van  75 
46  14  S. Fetcha lime unp bas lt yel int Viper Van  65 
46  S. Fetcha wht dkr red base blu win crm int  38 
46  S. Fetcha wht dkr red blu win crm int  38 
46  S. Fetcha wht dkr red lt blu win crm int  38 
46  S. Fetcha wht dull red blu win crm int  38 
46  S. Fetcha wht ltr red base blu win crm int 1sc  32 
46  S. Fetcha wht ltr red lt blu win crm int disc dec  28 
46  S. Fetcha wht red blu win crm int C9.5 I box  MB  60 
46  Ford Tractor blu no harrow yel F/R hubs 
46  Ford blu lt yel int yel har loose steer C10 Lw/new  MB  13 
46  Ford tractor blu lt yel int blk hub brok harrow(a) 
46  Ford tractor blu lt yel int blk hubs yel harrow 
46  Ford tractor Blu lt yel int blk hubs yel harrow 
46  tractor Blu lt yel int blkhubs yel har loose steer 
46  Ford tractor blu lt yel blk hubs org harr C9- L  MB 
46  Ford tractor blu lt yel int blk hubs org harrow 
46  Ford tractor blu lt yel int YEL hubs org harrow 
46  tractor blu lt yel int blk hubs broken org-yel har 
46  Ford Tractor Blue blk hubs no har C8 L w/new  MB 
46  Ford Tractor Blue blk hubs no harrow 
46  Ford Tractor Blue blk hubs no harrow  NMM 
46  Ford Tractor Blue blk hubs no harrow 1sc 
46  Ford Tractor Blue YEL hubs no harrow 
46  Ford tractor Blu lt yel int yel hubs no harrow 
46  Ford tractor Blu lt yel int yel hubs yel har C9+BP  MBP 
46  Ford tractor blu lt yel int yel hubs yel harr C9-L  MB  12 
46  Ford tractor Blu lt yel int yel hubs yel harrow 
46  Ford tractor blu lt yel int yel hubs yel harrow 
46  Ford tractor Blu lt yel int yel hubs yel harrow 
46  tractor blu lt yel int yel hubs pale yel harrow 
46  tractor blu lt yel int yel hubs yel harrow 
46  tractor blu dk yel int blk hubs yel harr C9.5+L  MB  18 
46  Ford Tractor blu lt yel int yel rear hubs -harr 
46  Ford Tractor blu lt yel int yel rear hubs yel harr 
46  Ford Tractor blu wht int yel rear hubs yel harr 
46  Ford Tractor Blu wht int yel rear hubs yel harr 
46  Tractor blu LT YEL int yel rear hubs C9 L w/new  MB  12 
46  Ford Tract blu unp LT YEL int yel f/r hubs no harr 
46  Ford Tractor blu unp wht int yel f/r hubs no har  NMM 
46  Ford Tractor blu unp wht int yel f/r hubs no harr.  MB 
46  Ford Tractor blu unp wht int yel f/r hubs yel har 
46  Ford Tractor lime yel hubs org harrow 
46  Ford Tractor met grn yel hubs org harrow  25 
46  Beetle Streaker Big Blue sil-Blue p-sil bas HK  15 
46  Beetle Streaker Big Blue Blue p-sil bas HK  15 
46  Beetle Streaker Big Blue lt gry bas HK  13 
46  Beetle Streaker Big Blue sil-Blue lt gry bas HK  18 
47  DAF Tipper, 1 blk hub  18 
47  DAF Tipper 3sc  18 
47  DAF Tipper yel  20 
47  DAF Tipper yel 2sc  20 
47  DAF Tipper yel 3sc  18 
47  DAF Tipper dk yel  18 
47  DAF Tipper dk Yel  18 
47  DAF Tipper dk yel 1sc  16 
47  DAF Tipper dk yel 2 chips  13 
47  DAF Tipper dk yel 2sc  13 
47  DAF Tipper dk yel 3sc C9.5 box  MB  25 
47  DAF Tipper dk yel C9 G box  MB  22 
47  DAF Tipper dk yel C9.5 G box NO TM  MB  35 
47  DAF Tipper dk yel C9+ box  MB  25 
47  10  Hopper dk blu unp lt org int tan drv  45 
47  10  Hopper dk blu unp lt org int tan drv many spatters  45 
47  10  Hopper dk blu unp lt org int tan drv v few spatter  45 
47  Beach Hopper pink bas org int tan drv windshield  10 
47  Beach Hopper pink bas org tan windshield C10 I  MB  20 
47  Beach Hopper pink bas dk org int tan drv C10 I  MB  18 
47  Beach Hopper ltr pink bas pink-tan drv  50 
47  Beach Hopper pink bas pink-tan drv  50 
47  Beach Hopper pink bas yel pink-tan drv C10 I w/new  MB  42 
47  Beach Hopper dk blu pnk yel int tan drv C9+I w/new  MB  28 
47  Beach Hopper dk blu salmon-pnk yel tan drv  20 
47  2-tone pnk many spatters yel int pink-tan drv  60 
47  Beach Hopper dk blu unp org int tan drv  12 
47  Beach Hopper fushia bas dk org int C9 J no new  MB  25 
47  Beach Hopper dk blu unp org tan drv C9.5+ J no new  MB  28 
47  Hopper dk blu unp org int tan drv C9.5 J no new  MB  25 
47  Pannier Loco dk grn blk bas 1 chip  45 
47  Pannier Loco lt grn blk bas 
47  Pannier Loco lt grn blk bas C9 L box  MB 
47  Pannier Loco lt grn blk bas C9- OPS  MBP 
47  Pannier Loco lt grn blk bas C9.5 card  MBP 
47  Pannier Loco lt grn blk bas C9.5 L box  MB 
47  Pannier Loco lt grn blk bas C9.5 L box w/new  MB 
47  Pannier Loco lt grn blk bas C9.5+ L box  MB  11 
47  Pannier Loco lt grn brn bas  22 
47  Pannier Loco lt grn brn bas  NMM  10 
47  Pannier Loco lt grn Brn bas  NMM  10 
47  Pannier Loco lt grn brn bas 1sc  16 
47  Pannier Loco lt grn brn bas 2sc  16 
47  Pannier Loco lt grn brn bas C10 L box w/new  MB  35 
47  Pannier Loco lt grn brn bas C9+ L box  MB  28 
47  Pannier Loco DK GRN char bas  18 
47  Pannier Loco DK GRN char bas C9+ L box  MB  25 
47  Jaguar SS100 red blk bas tan int 
47  Jaguar SS100 Red blk bas tan int 
47  Jaguar SS100 red blk bas tan int 1sc bent win 
47  Jaguar SS100 red blk bas tan int 2sc YB  MB 
47  Jaguar SS100 red blk bas tan int YB  MB 
48  Dodge Dumper dull blu 5-spk 3sc  20 
48  Dodge Dumper dull turq-blu thn 5S 3sc C9- G red TM  MB  38 
48  Dodge Dumper turq-blu thn 5-spk 1 chip  25 
48  Dodge Dumper 4-spk whls slt tacky  NMM  12 
48  Dodge Dumper Turq 4-spk whls 
48  RN III White Lightning  30 
48  RN III White Lightning C9- BP  MBP  35 
48  Pie-Eyed Piper blu am win C9.5 I box  MB  28 
48  Pie-Eyed Piper purp-blu am win  20 
48  Pie-Eyed Piper blu blu win  28 
48  Pie-Eyed Piper Red blu win SINGLE 26B ENGINE  425 
48  Jacklift yel blk bas yel forks 4-spoke 
48  Jacklift yel blk bas yel forks 4-spoke 3sc 
48  Jacklift yel blk bas yel forks 4-spoke C9.5L w/new  MB  20 
48  Jacklift Yel blk bas ltr yel forks 5-arch 
48  Jacklift yel blk bas yel forks 5-arch 
48  Jacklift Yel blk bas yel forks 5-arch 
48  Jacklift yel blk bas yel forks 5-arch 
48  Jacklift Yel blk bas yel forks 5-arch 
48  Jacklift yel blk bas yel forks 5-arch 3 chips 
48  Jacklift yel blk bas yel forks 5-arch 3sc 
48  Jacklift yel blk bas yel forks 5-arch C9.5 L box  MB 
48  Jacklift yel brn bas yel forks  NMM 
48  Jacklift yel brn bas yel forks 2sc C8.5 L no new  MB  10 
48  Jacklift yel brn bas yel forks 2sc C9.5 L box  MB  15 
48  Jacklift yel brn bas yel forks C8 card w/staples  MBP 
48  Jacklift yel brn bas yel forks C9.5+ L box w/new  MB  22 
48  Jacklift yel char bas yel forks  12 
48  Jacklift yel yel hubs C9.5 L box w/new  MB  25 
48  Jacklift yel blk forks yel arm 2sc lt spray 1 side  25 
48  Red Rider Red HK 
48  Red Rider Red malt/5C flt blk bas 1 chip 
48  Unimog yel/yel plow blk stripes 
48  Unimog yel yel-org bas 
48  Unimog yel yel-org bas 1sc 
48  Unimog yel yel-org bas no Rescue on hood!  20 
48  Unimog yel yel-org bas no canopy 
49  Unimog med blue pln grl C9+ G box  MB  50 
49  Unimog blu sil grl 1sc C9+ G red TM 1 flp taped  MB  22 
49  Unimog slt tacky blu sil grl 3 chips  15 
49  Unimog blu-grn pln grl 1sc  25 
49  Unimog blu-grn pln grl 2sc  25 
49  Unimog blu-grn pln grl C9.5 G box  MB  45 
49  Unimog brite blu pln grl  28 
49  Unimog brite blu pln grl 1sc  25 
49  Unimog brite blu pln grl spiro  NM+  15 
49  Unimog met blu pln grl  25 
49  Unimog met blu pln grl balloon tires  25 
49  Unimog met blu pln grl spiro brk tow  NM 
49  Unimog met blu pln grl thk tires  25 
49  Unimog met blu sil grl  25 
49  Unimog met blu sil grl 1sc C9.5 G box  MB  40 
49  Unimog met blu sil grl C9+ G box red TM  MB  40 
49  Unimog slt tacky met blu sil grl 3sc C9+ G box  MB  25 
49  Unimog olive star no shellbox  100 
49  Chop Suey Cycle magenta red handlebars 3sc  MB  20 
49  Chop Suey Cycle magenta red handlebars C10 I w/new  MB  28 
49  Chop Suey Cycle magenta red handlebars C9.5 I  MB  25 
49  Chop Suey Cycle purp-magenta red handlebars  15 
49  Chop Suey Cycle magenta dk red handlebars  22 
49  ltr magenta dk red handlebars broken chrome  10 
49  10  Crane Trk yel/blk A1 Crane 
49  10  Crane Trk yel/blk A1 Crane (NMM) OPEN BP  NBP 
49  Crane Trk dk yel/dk org yel dk grn C9.5 L no new  MB  10 
49  Crane Trk dk yel/dk yel dk grn 3sc C9.5 L no new  MB 
49  Crane Trk yel/org yel dk grn no lab C9+ L no new  MB 
49  Crane Trk yel/org-yel dk grn no lab C9.5 L nonew  MB  10 
49  Crane Trk yel/org-yel dk grn no lab C9.5 L w/new  MB  10 
49  Crane Trk yel/org-yel dk grn win no lab 1sc C9.5+L  MB 
49  Crane Trk yel/org-yel dk grn win no lab 2sc C9+ L  MB 
49  Crane Trk yel/org-yel dk grn win no lab C9 L nonew  MB 
49  Crane Trk yel/yel dk grn win no lab 
49  Crane Trk yel/yel dk grn win no lab C9- L no new  MB 
49  Crane Trk yel/yel dk grn win no lab C9- L w/new  MB 
49  Crane Trk yel/yel dk grn win no lab C9+ box  MB 
49  Crane Trk yel/yel-org dk grn win no lab C9+ L  MB 
49  yel/org-yel dk grn win no lab 1chp C9.5+L w/new  MB  10 
49  Crane trk red clr win C9- card  MBP  60 
49  Crane trk red clr win C9.5+ L box w/new  MB  60 
49  Crane trk ltr yel/blk dk grn win 3sc C9.5+L NO NEW  MB  12 
49  Crane trk yel/blk dk grn win no lab  MB 
49  Crane trk yel/blk dk grn win no lab 3sc C10 box  MB 
49  Crane trk yel/blk dk grn win no lab C9.5 L w/new  MB 
49  Crane trk yel/blk red win no lab 3 chips  35 
49  Crane trk yel/blk pur win 1sc C9- L loose flp  MB  50 
49  Crane trk yel/blk A1 C (NMM) OPEN BP  NBP 
49  Crane trk yel/blk A1 C C9- OPS  MBP 
49  Crane trk yel/blk A1&C  MBP 
49  Crane trk yel/blk A1&C 1sc 
49  Crane trk yel/pale yel/blk A1 C  NMM 
50  Kennel trk ltr met grn blk bas sil grl  NM  12 
50  Kennel trk met grn blk bas sil grl C9.5+ G NO TM  MB  80 
50  Kennel trk met grn blk bas sil grl C9+ G box NO TM  MB  70 
50  Kennel trk met grn blk bas sil grl thk whls 1 chip  40 
50  10  Kennel trk apple grn char wht grl dull paint -dogs  20 
50  Kennel met grn gry bas sil grl thk whls on sprue  MBP  75 
50  Kennel trk met grn char bas thk whls  45 
50  Artic Trk org-yel/blk ltr org labs C9.5+ I w/new  MB  10 
50  Artic Trk org-yel/blk org labs C9.5+ I w/new  MB  10 
50  Artic Trk org-yel/blk org-yel bas pur win w/lab 
50  Artic Trk org-yel/blk org-yel pur w/lab C9.5+ I  MB  10 
50  13  Artic Trk Red/Blue pur win no hook  MB  100 
50  Artic Trk org-yel/blu <-> on axle cover 
50  Artic Trk org-yel/blu = in yellow on axle cover 
50  Artic Trk org-yel/blu = on axle cover 
50  Artic Trk org-Yel/blu = on axle cover  NMM 
50  Artic Trk org-yel/blu 1sc 
50  Artic Trk org-yel/blu 2 rivets on axle cover 
50  Artic Trk org-yel/blu org-yel bas pur win no lab 
50  Artic Trk Org-yel/blu org-yel bas pur win no lab 
50  Artic Trk Org-yel/blu org-yel bas pur win no lab  NM 
50  Artic Trk org-yel/blu org-yel bas pur win no labC9  MB 
50  Artic Trk org-yel/blu org-yel pur win no labC8.5 I  MB 
50  Artic Trk yel org-yel <-> on axle cover 
50  Trk org-yel/blu org-yel bas pur win no lab C9+ L  MB 
50  Artic Trk ltr yel/blk org tlr bas purwin w/lab riv 
50  Artic Trk yel/blk org tlr bas pur w/lab C9 I w/new  MB  13 
50  Artic Trk yel/blk org tlr bas pur w/lab C9.5Lnonew  MB  15 
50  Artic Trk yel/blk org tlr bas pur w/lab C9+I w/new  MB  14 
50  Artic Trk yel/blk org tlr bas pur win w/lab riv 
50  Artic Trk yel/blk org tlr bas purwin w/lab riv 2sc 
50  Artic Trk yel/blk org-yel tlr bas purwin w/lab <-> 
50  Artic yel/blk org tlrbas pur w/lab C9.5+L nonewOPS  MB  16 
50  Artic Trk lt org-yel blu tlr org tlr bas purwinriv 
50  Artic Trk yel blu tlr org tlr bas pur win <-> 
50  Artic Trk org-yel org-yel tlr bas no lab 
50  Artic Trk org-yel lemon tlr baspur win <-> 2sc  12 
50  Harley Cycle lt tan 
50  Harley Cycle lt Tan 
50  Harley Cycle lt tan C10 L box  MB  20 
50  Harley Cycle lt tan C9- L box  MB  12 
50  Harley Cycle lt tan C9 L box w/new  MB  14 
50  Harley Cycle lt tan C9.5 L box  MB  16 
50  Harley Cycle lt tan C9.5+ L box  MB  18 
50  Harley Cycle lt tan C9+ box w/new  MB  15 
50  Harley Cycle dk tan C9+ L w/new  MB  25 
50  Harley Cycle copper brn rider 
50  Harley Cycle copper tan rider C9.5 L w/new  MB  16 
50  Harley Cycle copper tan rider C9.5+ L w/new  MB  18 
50  Harley Cycle copper tan rider C9+ L w/new  MB  14 
50  Harley Cycle copper tan rider YB  MB  10 
50  Harley Cycle dk copper brn rider EB  MB  10 
50  Harley Cycle dk copper brn rider YB  MB  11 
50  Harley Cycle lt copper tan rider 
50  Harley Cycle lt copper tan rider 3 chips 
50  Harley Cycle mid tan C9.5+ L w/new  MB  30 
51  8-wheel Tipper disc turq labels C9- G box  MB  25 
51  8-wheel Tipper Pointer 2sc C9.5 G box  MB  38 
51  8-wheel Tipper Pointer C9 G box  MB  35 
51  8-wheel Tipper Pointer C9- unglued G box  MB  30 
51  8-wheel Tipper Pointer disc turq labs  20 
51  8-wheel Tipper Pointer disc turq labs  NMM 
51  8-wheel Tipper Pointer grn labs  25 
51  8-wheel Tipper Pointer grn labs  NMM  12 
51  8-wheel Tipper Pointer grn labs 1 loose  NMM  12 
51  8-wheel Tipper Pointer grn labs 1sc  22 
51  8-wheel Tipper Pointer grn labs 1sc C9+ G  MB  35 
51  8-wheel Tipper Pointer grn labs NMM C9+ G box  NMB  25 
51  8-wheel Tipper turq labels  NMM  15 
51  8-wheel Tipper turq labels 3 chips  20 
51  10  Citroen SM blu 8 iv int 5-S fishtail tam brk tow 
51  11  Citroen SM blu 8 Lemon int 5-spk sq tam  30 
51  13  Citroen SM blu 8 Org-Yel int D-D C9- card  MBP  22 
51  13  Citroen SM blu 8 Org-Yel int D-D fishtail 1sc  13 
51  13  Citroen SM blu 8 Org-Yel int D-D whls C9.5+ J  MB  28 
51  14  Citroen SM blu 8 tan int 5-spk sq tam C9+ J w/new  MB  30 
51  15  Citroen SM blu dk yel-org int DD roof rack  45 
51  Citroen SM Brnz unp Yel int C9+ I box w/new  MB  55 
51  Citroen SM lt brnz unp tan int 
51  Citroen SM lt brnz unp tan int 3sc 
51  Citroen SM lt brnz unp tan int C10 I box  MB  20 
51  Citroen SM lt brnz unp tan int C9.5 I no new  MB  16 
51  Citroen SM met blu lt tan int dkr tam 1sc  14 
51  Citroen SM met blu lt tan int ltr tam  15 
51  Citroen SM met blu dk yel DD fishtail tam C10 J  MB  50 
51  Citroen SM met blu dk yel DD square tam  NMM  22 
51  Combine Red solid whls 2 chips C9.5 L no new  MB 
51  Combine Red solid whls C8.5 card  MBP 
51  Combine Red solid whls C9 L box w/new  MB 
51  Combine Red solid whls w/bas 
51  Combine Red solid whls w/base 
51  Combine Red solid whls w/base 3sc 
51  Combine v lt Red solid whls C9.5 L box no new  MB  10 
51  Combine Red SF whls blk bas  10 
51  Combine Red SF whls blk bas C9.5 L box no new  MB  25 
51  Combine Red SF whls yel hubs blk bas 
51  Combine Red SF whls yel hubs blk bas 1sc C9 L  MB 
51  Combine Red SF whls blk hubs no bas  10 
51  Combine Red SF whls yel hubs no bas  20 
51  Midnight Magic blk HK YB  MB 
51  Midnight Magic blk unp bas HK  18 
52  Charger MKIII pale red grn bas C9+ J8 BLK BOX  MB  50 
52  Charger MKIII pale red grn bas J8 BLK BOX  MB  55 
52  Charger MKIII pinkish red  20 
52  Charger MKIII pinkish red 2sc  18 
52  Charger MKIII pinkish red 3 chips C9 G box  MB  25 
52  11  Charger MKIII lime brite red base C9+ G OPS  MB  28 
52  11  Charger MKIII lime brite red base hole filled in  14 
52  11  Charger MKIII lime brite red cls hole C9.5 G OPS  MB  35 
52  11  Charger MKIII v dk lime brite red base C9.5 Inonew  MB  40 
52  11  Charger MKIII yel-lime brite red base NMM C9- G  NMB  20 
52  12  Charger MKIII lime red bas 2sc C9.5 I no new  MB  28 
52  12  Charger MKIII lime red bas C10 I box no new  MB  35 
52  12  Charger MKIII lime red bas C9 I no new  MB  25 
52  12  Charger MKIII lime red bas C9+ I no new  MB  28 
52  12  Charger MKIII lime red bas sm hd flaw  15 
52  Charger MKIII pale red grn bas C10 G box  MB  32 
52  Charger MKIII pale red grn bas C9.5 G  MB  28 
52  Charger MKIII pale red grn bas C9.5+ G box  MB  30 
52  Charger MKIII pale red grn bas C9+ G box  MB  25 
52  Charger MKIII pale red grn bas no labs  15 
52  Charger MKIII pale red w/labels  35 
52  Charger dk met red grn bas no lab  30 
52  Charger MKIII dk red yel/blk hood lab C9.5 G box  MB  40 
52  Charger Magenta grn bas  16 
52  Charger MKIII purple 1sc C9- G NO TM  MB  65 
52  Police Launch wht/blu blu fig w/horns 1sc 
52  Police Launch wht/blu blu fig w/horns dirty 
52  Police Launch Wht/blu blu figures horns cast 
52  Police Launch wht/blu blu figures horns cast 
52  Police Launch Wht/blu blu figures horns cast 
52  Police Launch wht/blu blu figures horns cast  NMM 
52  Police Launch wht/blu blu figures horns cast 1sc 
52  Police Launch Wht/blu blu figures horns cast 2sc 
52  Police Launch wht/blu blu figures horns cast C8.5  MBP 
52  Police Launch wht/blu blu figures horns cast C9  MB 
52  Police Launch wht/blu blu figures horns cast C9.5+  MB 
52  Police Launch wht/blu blu figures horns cast C9+ L  MB 
52  Police Launch wht/blu blu figures horns castC9.5 L  MB 
52  Police Launch wht/blu LT BLU WIN w/horns C9.5+ L  MB  20 
52  Police wht/blu blu figures horns cast 3sc C10 box  MB 
52  Police wht/blu blu figures horns cast C9.5 L w/new  MB 
52  Police Launch wht/blue hatch cast C8 loose flp  MB 
52  Police Launch wht/blu blu fig opaque win 2sc C9.5+  MB  45 
52  Police Launch wht/dk blu blu fig C9 L w/new  MB  28 
52  Police Launch wht/dk blu blu fig hatch lt blu win  25 
52  Police Launch wht/red LA Fire lt org-yel fig C9+  MBP  13 
52  PoliceLaunch wht/red LAFire lt org-yel fig CODERED  MBP  14 
52  Police Launch wht/red LA Fire lt lt blu fig 1sc  50 
52  BMW M1 sil-gry blk bas clr red int C9.5+ L w/new  MB  20 
52  BMW M1 sil-gry blk bas pink-red int C9.5 L w/new  MB  16 
52  BMW M1 sil-gry gloss blk bas pink-red int 
53  Ford Zodiac lt blue  750 
53  Ford Zodiac lt blue v. s. tacky C9.5 F box  MB  750 
53  Ford Zodiac lt grn 3sc  25 
53  Ford Zodiac lt grn roof rubs C9- F blk script w/SF  MB  38 
53  Ford Zodiac lt grn thn whls C9+ F  MB  45 
53  Ford Zodiac dkr mid grn thn whls  25 
53  Ford Zodiac mid grn smaller thn whls tacky paint  18 
53  Ford Zodiac mid grn tacky paint  NMM  12 
53  Ford Zodiac mid grn thk whls 3sc  22 
53  Ford Zodiac dk Green thk whls  25 
53  Ford Zodiac dk Green thn whls  NMM  12 
53  Ford Zodiac dk Green thn whls C9 G  MB  42 
53  Tanzara org unp blu-grn win  10 
53  Tanzara org unp blu-grn win 1 chip C10 I w/new  MB  18 
53  Tanzara org unp blu-grn win C9.5+ I w/new  MB  18 
53  Tanzara dkr org unp sil int dkr am win 
53  Tanzara ltr org unp sil int ltr am win 
53  Tanzara org unp sil int am win 
53  Tanzara Org unp sil int am win C10 I box no new  MB  18 
53  Tanzara wht unp sil int am win org stripes  14 
53  Tanzara wht unp sil int am win org stripes 2sc  10 
53  Tanzara wht unp sil int am win org stripes 3sc  10 
53  Tanzara wht unp sil int am win red str 1sc C10 J  MB  16 
53  Tanzara wht unp sil int am win red stripes 
53  CJ6 Jeep Red org-yel int unp bas 
53  CJ6 Jeep Red org-yel int unp bas  NMM 
53  CJ6 Jeep Red org-yel int unp bas 1sc 
53  CJ6 Jeep Red org-yel int unp bas C9- L w/new  MB 
53  CJ6 Jeep Red org-yel int unp CJ6 Jeep base 
53  14  CJ6 Jeep yel flt blk int brn top blk bas  
53  CJ6 Jeep Red LT tan org-yel int unp bas   25 
53  CJ6 Jeep Red tan blk int unp bas C9.5+ L no new  MB  45 
53  CJ6 Jeep grn/tan unp org-yel int C10 L w/new  MB  16 
53  CJ6 Jeep grn/tan unp blk int  35 
53  Flareside Pickup Blue blk bas  10 
54  Cadillac Ambulance wht sil grl C9.5+ G box  MB  135 
54    Capri BR37-1 Crm red/brn 48 5A CHI  MBP 
54    Capri BR37-2 Blu red/wht 8 5A CHI  MBP 
54  Capri lt peach blk hood C10 H no new w/blk script  MB  50 
54  Capri lt peach blk hood slt bent rear ax  18 
54  Capri dk peach blk hood  NMM  15 
54  Capri dk peach blk hood C9.5+ H w/new  MB  55 
54  Capri dk peach blk hood C9+ H w/new s/SF  MB  50 
54  Capri purple iv int  14 
54  Capri dkr Org  28 
54  Personnel Carrier sil hubs C10 L w/new  MB  38 
54  Personnel Carrier sil hubs C8.5 L box w/new  MB  18 
54  Personnel Carrier sil hubs C9 L w/new  MB  22 
54  Personnel Carrier sil hubs C9.5 L red  MB  28 
54  Personnel Carrier sil hubs C9+ L w/new  MB  25 
54  Personnel Carrier blk hubs grn win C9.5+ L lt blue  MB  14 
54  Personnel Carrier blk hubs blu-grn win  14 
54  Mobile iv blk bas dk brn door 2sc C9.5 L w/new  MB  20 
54  10  Mobile Home wht blk bas lt brn dr 1 chip 
54  10  Mobile Home wht blk bas lt brn dr 3sc 
54  10  Mobile Home wht blk lt brn dr 1 sm scr C9 L w/new  MB  12 
54  11  Mobile Home wht blk bas dk brn dr C9.5 L w/new  MB  22 
54  Mobile Home Ivory char bas  10 
54  Mobile Home Ivory char bas C9.5 L w/new  MB  22 
54  Mobile Home cream blk bas 
54  Mobile Home cream blk bas  MB  15 
54  Mobile Home cream char bas dk brn door 
54  Mobile Home cream char bas dk brn door 3sc 
54  Mobile Home cream char bas dk brn door OPS  MB 
54  Mobile Home cream char bas LT brn door 
54  Mobile Home Wht char bas lt brn dr 
54  Mobile Home wht char bas lt brn dr 
54  Mobile Home Wht char bas lt brn dr 
54  Mobile Home dkr wht gry-brn bas 
54  Mobile Home dkr wht gry-brn bas 3sc 
54  Mobile Home wht browner gry-brn bas 3sc 
54  Mobile Home Wht gry-brn bas 
54  Mobile Home wht gry-brn bas C9+ L w/new  MB  12 
54  Mobile Home whtr wht gry-brn bas 
54  Mobile Home White gry-brn dk brn door C9.5 L w/new  MB  12 
54  NASA Tracking wht blk bas no side tampo  18 
54  NASA Tracking dkr wht blk bas red dr 2sc 
54  NASA Tracking wht blk bas red dr 
54  NASA Tracking wht blk bas red dr 2sc 
54  NASA Tracking wht char bas red dr 
54  NASA Tracking wht char bas red dr 3sc 
54  NASA Tracking wht char bas red dr YB  MB 
55  Mercury Police red dome lt C9+ G box red TM  MB  75 
55  Mercury Police Wagon shield labels 1sc  18 
55  Police Wag red/yel Pol hd labs C9.5+ H w/SF OPS  MB  38 
55  Hellraiser wht unp red int 5-crn frnt AM WIN  45 
55  11  Hellraiser Blu sil-gry iv int 3 lab  25 
55  11  Hellraiser blu sil-gry iv int 3 lab C10 J w/new  MB  55 
55  Hellraiser blu unp stars lab 
55  Hellraiser blu sil-gry iv int stars lab 1sc 
55  Hellraiser blu sil-gry iv int stars lab 2 chips 
55  Hellraiser blu sil-gry iv int stars lab AM WIN  50 
55  Hellraiser blu sil-gry red int stars  NMM 
55  Hellraiser blu sil-gry red int stars C9+ J w/new  MB  32 
55  Hellraiser blu sil-gry IV int am win 1sc  65 
55  11  Ford Cortina red sil-gry wht int iv-opaq win 3chip  20 
55  12  Ford Cortina red unp bas wht int opaque win  50 
55  12  Ford Cortina red unp bas wht int opaque win 3sc  18 
55  16  Ford Cortina red sil-gry bas wht int w/tam 1sc  30 
55  17  Ford Cortina red unp bas wht int w/tam  45 
55  Ford Cortina met grn red int 
55  Ford Cortina brite met grn lt yel int  45 
55  Cortina lt tan unp lt yel int clr win blk stripe  45 
55  Cortina lt tan unp lt yel int clr win blk stripeYB  MB  50 
55  Cortina lt tan unp wht int clr win blk stripe 
55  Cortina lt tan unp wht int SMOKE win blk stripe DD  50 
55  Cortina tan unp wht int clr win no sid tam DD  35 
56  Pininfarina gold 
56  Pininfarina gold 1 chip 
56  Pininfarina gold C10 F box  MB  35 
56  Pininfarina gold C9- F  MB  18 
56  Pininfarina gold C9.5 F box  MB  25 
56  Pininfarina gold C9.5+ F box  MB  30 
56  Pininfarina gold C9.5+ G box  MB  30 
56  Pininfarina gold no label w/box in blister C9 card  MBP  75 
56  Pininfarina gold smaller r view mir 
56  Pininfarina gold hood/sid labs slt rear win crack  22 
56  Pininfarina peach C9.5 F  MB  42 
56  Pininfarina peach thn whls 2sc  18 
56  org unp bas no lab thk whls C9- H box w/new w/SF  MB  17 
56  Pininfarina dk org unp bas no lab thn whls C8.5 G  MB  30 
56  Pininfarina org unp bas no lab 1sc thk whls 
56  Pininfarina org unp bas no lab C9- G box  MB  17 
56  Pininfarina org unp bas no lab thk whls  10 
56  Pininfarina Org unp bas no lab thk whls  10 
56  Pininfarina org unp bas no lab thk whls C10 H w/SF  MB  28 
56  Pininfarina org unp bas no lab thk whls C9- G box  MB  17 
56  Pininfarina org unp bas no lab thk whls C9.5 H box  MB  25 
56  Pininfarina pale org unp bas no lab  12 
56    Hi Tailer BR33-2 Yel blk/red Super 61CHI  MBP 
56    Hi Tailer BR33-2 Yel blk/red Super 61CHI C9.5  MBP 
56    Hi Tailer BR33-3 Wht blk/red 45 5A/5C CHI  MBP 
56    Hi Tailer BR33-3 Wht blk/red 45 5A/5C CHI C9.5  MBP 
56  Hi Tailer wht unp blu drv dkr org MB5  NMM 
56  Hi Tailer wht unp blu drv ltr org MB5 2sc 
56  Hi Tailer wht unp blu drv MB5 
56  Hi Tailer wht unp blu drv MB5 1sc 
56  Hi Tailer wht unp blu drv MB5 1sc C10 box  MB  13 
56  Hi Tailer wht unp blu drv MB5 3 chips 
56  Hi Tailer wht unp blu drv MB5 C8.5  MBP  10 
56  Hi Tailer wht unp blu drv MB5 faded labels 
56  Hi Tailer wht unp yel-org drv MB5  NMM 
56  Hi Tailer wht unp yel-org drv MB5 C9.5+I box w/new  MB  16 
56  Hi Tailer wht red yel-org drv MB5  NM 
56  Hi Tailer wht red yel-org drv MB5 3sc C9.5 box  MB 
56  Hi Tailer wht red Lemon drv Martini 1sc  30 
56  Hi Tailer wht red Lemon drv Martini 3sc  30 
56  Merc 450SL Blue tan int 
56  Merc 450SL Blue tan int 1 chip 
56  Merc 450SL Blue tan int C9.5 L box no new  MB  15 
56  Merc 450SL Blue tan int Toy Show Demo  35 
56  11  Merc 450SL Wht/LT grn sil-gry bas blk beac Polizei  30 
56  Merc 450SL beige unp bas tan int Taxi 3sc 
56  Merc 450SL beige unp bas tan int Taxi C10 L w/new  MB  30 
56  Merc 450SL beige unp bas dk tan int Taxi  12 
56  Merc 450SL beige sil-gry bas dk tan int  14 
56  450SL Wht no tam sil-gry tan blu win chr beac  70 
56  450SL Wht no tam sil-gry tan blu win chr beac EB  MB  80 
56  Merc 450SL Wht/lt grn sil-gry chr beac Polizei  28 
56  Merc 450SL Wht/lt grn sil-gry chr beac Polizei 1sc  25 
56  Merc 450SL Wht/LT grn unp bas chr beac Polizei  22 
56  Merc 450SL Wht/LT grn unp bas chr beac Polizei EB  MB  32 
56  Blu/wht York Fair 83 Code 3  15 
56  Peterbilt Tanker Blue red Milk door tam  20 
56  Peterbilt Tanker dkr Blue wht Milk door tam  15 
56  Peterbilt Tanker ltr Blue wht Milk door tam  15 
56  Peterbilt Tanker blu am win no dr tam  15 
56  Peterbilt Tanker blu clr win no dr tam  25 
57  Land Rover Fire  50 
57  Land Rover Fire C9 G box OPS  MB  75 
57  Eccles Caravan crm w/stripe blk ax  18 
57  Eccles Caravan crm w/stripe blk ax C9 G box  MB  32 
57  10  Eccles Caravan Beige dk org blk stripe/flow  15 
57  12  Eccles Caravan Wht Sunset wht int  45 
57  Eccles Caravan crm w/flow blk ax 1 loose labC8.5 G  MB  20 
57  Eccles Caravan crm w/flower blk ax  12 
57  Eccles Caravan crm w/flower blk ax rear bas ridge  NMM 
57  Eccles Caravan crm w/flower red axle cov  45 
57  Eccles Caravan lt yel brn stripe  22 
57  Eccles Caravan lt yel brn stripe C9 G  MB  42 
57  Eccles Caravan lt yel brn stripe/flower 3sc C9- G  MB  42 
57  Eccles dk yel dk org roof blk str/flow lab  15 
57  Wildlife yel/unp red win am can 1sc C9.5+ I w/new  MB  22 
57  16  Wildlife wht red win smoke can brn lion C9+J nonew  MB  25 
57  yel/unp redwin lt blu can org lion C9.5 I w/new  MB  22 
57  22  Wildlife Trk wht unp pur win lt blu can brn 2sc  25 
57  25  Wildlife wht unp org clr can red-brn lion  18 
57  Wildlife yel/unp red win clr can org lion  14 
57  Wildlife yel unp red win lt blu can brn lion 1sc  15 
57  Wildlife Trk yel/unp red clr can brn C9.5+J nonew  MB  28 
57  4x4 Pickup org 
57  4x4 Pickup org C9+  MBP  10 
57  4x4 Pickup org YB  MB  10 
57  4x4 Pickup dk red unp bas  15 
57  4x4 Pickup dk red sil-gry bas YB  MB  14 
57  4x4 Pickup sil-gry unp blu win Bigfoot  375 
57  4x4 Pickup dk powder blu HK 
57  4x4 Pickup dk powder Blu HK 
57  4x4 Pickup dk powder blu HK YB  MB 
57  Carmichael Commando wht blk bas  25 
57  Carmichael Commando wht blk bas C10 L no new  MB  45 
57  Carmichael Commando wht blk bas C9.5+ L no new  MB  42 
57  Carmichael Commando wht blk bas C9+ L box  MB  38 
57  Carmichael Commando dk red blk bas  18 
57  Carmichael Commando dk red blk bas 1sc  15 
57  Carmichael Commando lt red blk bas  20 
57  Carmichael Commando red blk bas  18 
57  Carmichael Commando red blk bas EB  MB  20 
57  Carmichael Commando red blk bas OEB  MB  18 
57  Carmichael Commando Red blk bas OEB  MB  18 
58  DAF Girder Trk Cream (NMM) C9 box  NMB  70 
58  DAF Girder Trk Cream 2 chips C8 G box  MB  70 
58  DAF Girder Trk Cream C9- G  MB  100 
58  DAF Girder Trk Cream on sprue C9 G box  MB  110 
58  DAF Girder Trk Cream w/Pat App 3sc C9.5 crm G  MB  125 
58  DAF Girder Trk grn-gold C7  MBP  25 
58  DAF Girder Trk grn-gold on sprue  25 
58  Woosh yel red int red flower dkr outline malt  22 
58  Woosh-n-Poosh yel red int flower malt C9+ I box  MB  38 
58  Woosh-n-Poosh Yel red int red flower malt  22 
58  Woosh-n-Poosh Yel red int red flower malt 1sc  20 
58  Woosh-n-Poosh yel red int "2" malt cross 
58  Woosh-n-Poosh yel red int "2" malt cross 3sc 
58  Woosh-n-Poosh yel red int 2 malt cross 
58  Woosh-n-Poosh yel lt yel int 2 malt 1sc C8.5 I  MB  65 
58  Woosh-n-Poosh yel lt yel int 2 malt cross 3 chip  55 
58  Woosh-n-Poosh met Red lt yel int 2  40 
58  Woosh-n-Poosh magenta lt yel int 2  35 
58  Woosh-n-Poosh magenta lt yel int 2 1sc  30 
58  Woosh-n-Poosh magenta lt yel int 2 C9.5+ I nonew  MB  55 
58  Faun Dumper dk org-yel/org-yel 
58  Faun Dumper ltr org-yel  NMM 
58  Faun Dumper ltr org-yel 3 chips 
58  Faun Dumper org-yel 
58  Faun Dumper org-yel  NMM 
58  Faun Dumper org-yel 1sc 
58  Faun Dumper org-yel 3 chips 
58  Faun Dumper org-yel dump C9 L w/new  MB 
58  Faun Dumper yel body/dump 
58  Faun Dumper Yel body/dump 
58  Faun Dumper yel body/dump  NM 
58  Faun Dumper Yel body/dump 1 chip 
58  Faun Dumper yel body/dump 1 chp C9- L no new  MB 
58  Faun Dumper yel body/dump 2sc 
58  Faun Dumper yel body/dump 3sc C9+ L w/new  MB 
58  Faun Dumper yel body/dump C10 L box w/new  MB  10 
58  Faun Dumper yel body/dump C9- L w/new  MB 
58  Faun Dumper yel body/dump C9.5 box  MB 
58  Faun Dumper yel body/dump C9.5 L w/new  MB 
58  Faun Dumper yel body/dump C9.5+ L w/new  MB 
58  Faun Dumper yel body/dump C9+ L no new  MB 
58  Faun Dumper yel/red 1sc C9+ L box w/new  MB  32 
58  Faun Dumper yel C  NMM 
58  Faun Dumper yel C 2sc 
58  Faun Dumper yel Cat NMM YB  NMB 
59  Galaxie Fire hood label C9+ G box red TM  MB  85 
59  10  Mercury Fire Red bar light Fire sid labs d-d whls  18 
59  13  Mercury Fire wht unp LAPD CODE RED  MBP  18 
59  26  Mercury Fire wht/blk sil-gry blu win DD Metro  35 
59  26  Mercury Fire wht/blk sil-gry blu win DD Metro  40 
59  Mercury Fire Red 59 bas Axes hood & sides 5-S  35 
59  Mercury Fire Red 59/73 bas Axes hood & sides 5-S  12 
59  41  Fire wht unp clr win DD Police sid labs 1sc  18 
59  45  Mercury wht/blk unp dk wht int smok win DD Metro  25 
59  Planet Scout met grn/lime am win 
59  Planet Scout met grn/lime am win 3sc C9+ J w/new  MB  12 
59  Planet Scout red/beige am win 
59  Planet Scout avoc/blk pur win  20 
59  Planet Scout avoc/blk pur win 1sc  16 
59  Planet Scout avoc/blk pur win C9.5 J box w/new  MB  30 
59  Planet Scout dk Blue/blk pur win stapled blister  MBP  135 
59  Porsche 928 
59  Porsche 928 lt tan blk iv int clr win 2 chps  15 
59  Porsche 928 lt tan blk iv int clr win 3scC9+Lw/new  MB  28 
59  10  Porsche 928 dk gold-tan blk brn int clr win C9.5+L  MB  30 
59  12  928 DARK tan char bas brn int org win C9- L w/new  MB  35 
59  13  928 Tan char bas brn int AM win C9.5+ L w/new  MB  40 
59  14  Porsche 928 dk tan char bas brn int clr win   12 
59  16  Porsche 928 dk tan char bas BRN int am win  12 
59  17  928 ltr dk tan brn bas brn int am C9.5+ L w/new  MB  25 
59  18  Porsche 928 dk tan brn bas tan int am C9- L w/new  MB  25 
59  Porsche 928 lt tan blk crm int disc f. win C9 L  MB  25 
59  23  Porsche 928 blu char bas brn int  13 
59  23  Porsche 928 blu char bas brn int C9 L w/new  MB  22 
59  23  Porsche 928 blu char bas brn int C9.5+ L w/new  MB  28 
59  23  Porsche 928 blu char bas brn int YB  MB  15 
59  24  Porsche 928 blu sil-gry bas 3sc YB  MB  11 
59  24  Porsche 928 v dk blu sil-gry bas NMM C8 L w/new  NMB  18 
59  25  Porsche 928 lt blu sil-gry bas tan int 
59  25  Porsche 928 lt blu sil-gry bas tan Toy Show Demo 
59  28  Porsche 928 Blk sil-gry bas red int w/sid str 
59  28  Porsche 928 blk sil-gry bas red int w/sid str YB  MB 
59  Porsche 928 dkr lt tan blk bas brn int clr win 
59  Porsche 928 lt tan blk bas brn int clr win 
59  Porsche 928 ltr lt tan blk bas brn int clr win 
59  Porsche 928 mid tan blk bas brn int am win 
59  Porsche 928 mid tan blk bas brn int am win 2 chips 
59  928 mid tan flat blk bas tan int am C9.5 L w/new  MB  18 
59  Porsche 928 mid tan blk bas tan int am win 
59  Porsche 928 mid tan blk bas tan int am win C9.5+ L  MB  20 
59  Porsche 928 mid-tan blk bas brn int org win 2sc 
60  Site Hut Trk  13 
60  Site Hut Trk 2 rivet base rev PAT APP  13 
60  Site Hut Trk 3 chips  13 
60  Site Hut Trk Blu 2 rivet bas PAT APP same  13 
60  Site Hut Trk dkr Blu 2 riv bas PAT APP opp 1 chip  15 
60  Site Hut Trk lt Blu 1 rivet bas PAT APP opposite  15 
60  Site Hut Trk rev PAT APP C9.5 G  MB  35 
60  Lotus Super 7 org 86 LAB from 69B 3sc  125 
60  Lotus Super 7 org flames  ENM 
60  Lotus Super 7 org flames  12 
60  Lotus Super 7 org flames  NMM 
60  Lotus Super 7 org flames 1 bent ax C9- I no new  MB  10 
60  Lotus Super 7 org flames 1sc  19 
60  Lotus Super 7 org flames 1sc C9+ I box  MB  18 
60  Lotus Super 7 org flames 2sc C9.5+ I box no new  MB  22 
60  Lotus Super 7 org flames 3sc C9-  MBP  12 
60  Lotus Super 7 org flames C10 I box w/new  MB  25 
60  Lotus Super 7 org flames C9.5+ I box  MB  22 
60  Lotus Super 7 ltr yel checkers C9- J box  MB  14 
60  Lotus Super 7 yel checkers 
60  Lotus Super 7 yel checkers 1sc 
60  Lotus Super 7 yel checkers C10 J box w/new  MB  16 
60  Lotus Super 7 yel checkers C8 blis  MBP 
60  Lotus Super 7 yel checkers C8.5 box  MB  10 
60  Lotus Super 7 yel checkers C9 J box  MB  12 
60  Lotus Super 7 yel checkers C9.5 J box  MB  14 
60  Holden Pickup mar yel cyc 500 lt yel int Chevron  75 
60  Holden mar org int am win C9+ L purp w/new  MB  45 
60  Holden Pickup mar org int am win C9.5+ L NO NEW  MB  60 
60  11  Holden red red int am win olive cycles Sunburst  85 
60  14  crm red am red cyc Superbike C9- L blu nonew  MB  18 
60  14  Holden crm red int am win red cyc Superbike 1sc  10 
60  15  Holden crm red int org win red cyc Superbike  18 
60  19  Holden crm red int am win red cyc HONDA  65 
60  Holden mar yel cyc 500 lt yel int C9.5+L blu w/new  MB  25 
60  Holden red lt yel int am win Lemon cycles 3sc  25 
60  Holden Pickup red lt yel int yel cycle am win Star  65 
60  Piston Popper yel no trunk tampo 
60  Piston Popper yel w/trunk tam 5-spk C9- BP  MBP  30 
60  Piston Popper yel w/trunk tam 5-spk YB  MB  30 
60  Piston Popper yel w/trunk tam WHT INT 5-spk  100 
60  Piston Popper yel no side OR TRUNK tampo YB  MB  75 
60  Piston Popper org blk Sunkist HK  12 
61  Blue Shark Blu unp clr win 86 3sc 
61  Blue Shark purp-Blu unp clr win 86 
61  Blue Shark unp clr win 86 C10 I box  MB  20 
61  Blue Shark unp clr win 86 C10 I box w/new  MB  24 
61  Blue Shark unp clr win 86 C9.5+ I box no new  MB  22 
61  10  Blue Shark dk blue unp Scorpion am win  160 
61  Blue Shark dk Blue unp bas am win 86  20 
61  Blue Shark sil-gry bas clr win 86 1 chip  16 
61  Blue Shark sil-gry bas clr win 86 C9.5 I box nonew  MB  38 
61  Blue Shark dk blue unp bas am win 86  20 
61  Blue Shark dk blue unp bas am win 86 C8.5 I w/new  MB  22 
61  Blue Shark dk blue unp bas LT YEL win 86  75 
61  Blue Shark unp bas am win 86 1 chip C9.5 I no new  MB  25 
61  Wreck Trk red blk am wht boom 1 scratch C9+ L  MB  10 
61  Wreck Trk red blk am win wht boom 
61  Wreck Trk red blk am win wht boom 
61  Wreck Trk red blk am win wht boom C10 L box  MB  15 
61  Wreck Trk red blk am win wht boom C9 L w/new  MB  11 
61  Wreck Trk red blk am win wht boom C9.5+ L w/new  MB  13 
61  Wreck Trk red flt blk am win wht boom 
61  Wreck Trk red flt blk am win wht boom C9.5+ box  MB  12 
61  10  Wreck Trk yel char bas am win grn/red  22 
61  11  org-yel shiny BLK bas am win grn/red C9.5+ L w/new  MB  35 
61  11  Wreck Trk org-yel char bas am win green/red  22 
61  11  Wreck Trk org-yel gloss blk bas am win green/red  18 
61  12  Wreck Trk ltr org-yel gloss blk bas am green/blk  22 
61  13  Wreck Trk org-yel gloss blk bas am green/blk 3sc  20 
61  15  Wreck Trk ltr org-yel char bas am win green/blk  16 
61  15  Wreck Trk org-yel char bas am win green/blk  16 
61  15  Wreck Trk org-Yel char bas am win green/blk  16 
61  16  Wreck Trk yel blk bas am win red/red  22 
61  16  Wreck Trk yel flat blk bas am win red/BLK  18 
61  17  org-yel flat blk bas am win red/red hk C10 L w/new  MB  35 
61  17  Wreck Trk org-yel flat blk bas am win red/red hk  18 
61  18  Wreck Trk yel char bas am win red/BLK HKS  20 
61  19  Wreck Trk org-Yel char bas am win red/BLK  16 
61  19  Wreck Trk org-yel char bas am win red/BLK C9+ box  MB  25 
61  Wreck Trk red blk BLUE win wht boom red hk C9+ L  MB  65 
61  20  Wreck Trk Yellow blu-gry bas am red boom red hook  25 
61  22  Wreck Trk Yellow unp bas am win brite red/blk 1sc  22 
61  22  Wreck Trk Yellow unp bas am win dull red/blk 1chip  22 
61  22  Wreck Trk Yellow unp bas am win red/blk  25 
61  24  Wreck Trk red blk am win wht boom 24 hours 
61  red char am win wht boom red hk C9- L w/new  MB  14 
61  Wreck Trk red char am win wht boom red hk  11 
61  Wreck Trk red char am win wht boom red hk C9.5 L  MB  20 
61  Wreck Trk Red char LT YEL win wht boom red hk  25 
61  Wreck Trk red GRY-BRN?am win wht boom red hk  11 
61  Wreck Trk red blk bas wht boom blk hk  14 
61  Wreck Trk red blk am win red boom red hk C9+ box  MB  20 
61  Peterbilt Wrecker org am win blk Eddies 
61  Peterbilt Wrecker org am win blk Eddies C8 BP  MBP  10 
61  Peterbilt Wrecker dkr org blk clr win Eddies 1sc  15 
61  Peterbilt Wrecker ltr org blk clr win Eddies  17 
61  Peterbilt Wrecker org wht Eddies 
61  Peterbilt Wrecker org wht Eddies C8 BP  MBP 
61  Peterbilt Wrecker org wht Eddies lt am win 
62  Mercury Cougar Green  40 
62  Mercury Cougar Green C9 F box w/blk Superfast  MB  55 
62  Mercury Cougar Green C9+ F box  MB  60 
62  Mercury Cougar yel-grn  45 
62  Rat Rod yel-grn 5-spk rear (NMM) C9- G box  NMB  25 
62  Rat Rod yel-grn 5-spk rear 1sc  25 
62  Rat Rod yel-grn 5-spk rear 3sc C9.5+ G box  MB  40 
62  Rat Rod dk lime 4-spk rear unp bas C9 G NO TM  MB  50 
62  Rat Rod Lime unp base Wildcat labels C9 G NO TM  MB  135 
62  Rat Rod Lime unp base Wildcat labels C9 G OPS  MB  135 
62  Renault 17TL ltr dk red 9 5-spk  15 
62  Renault 17TL dkr org-red 9  NMM 
62  Renault 17TL ltr org-red 9 
62  Renault 17TL org-red 9  MB  12 
62  Renault 17TL org-red 9 C10 I box w/new  MB  18 
62  Renault 17TL org-red 9 C9- I w/new  MB  10 
62  Renault 17TL dkr org-red 6 C9- I w/new  MB  12 
62  Renault 17TL ltr org-red 6 C9- I w/new  MB  12 
62  Renault 17TL org-red 6 
62  Renault 17TL dkr org-red Fire // \\ base  28 
62  Renault 17TL ltr org-red Fire \\ \\ base  28 
62  Renault 17TL org-red Fire C9.5 I w/new  MB  35 
62  Renault 17TL org-red Fire C9.5 I w/new w/tape  MB  32 
62  Renault 17TL org-red Fire C9.5+ I w/new  MB  38 
62  Corvette red unp gry int clr win wht hood/side tam 
62  red unp gry clr wht hood/side tam C9.5 L w/new  MB  18 
62  red unp gry int clr win wht hood/side tam C9.5+L  MB  20 
62  Corvette red unp gry int clr win wht hd tam C10 L  MB  16 
62  red unp gry int clr win wht hd tam C9+ L -1 flp  MB 
62  Corvette red unp WHT int clrwin wht hood tamC9.5 L  MB  45 
62  red unp WHT int clrwin wht hood tam C9.5 L w/new  MB  45 
62  Corvette blk unp gry int clr grn/org tampo C9- L  MB 
62  Corvette blk unp gry int clr win pale yel/org tam 
62  Corvette blk unp gry int clr win YB  MB 
62  Corvette blk sil-gry grn/org tampo  12 
62  Corvette blk sil-gry grn/org tampo error card  MBP  30 
62  Corvette blk sil-gry yel/org tampo wht win 1sc  30 
62  Rolls Silver Cloud sil-Gry DD James Bond  15 
63  Crane Truck blk ax covers 3 chips  15 
63  Crane Truck blk ax covers C9.5+ G box NO TM  MB  35 
63  Crane Truck org-Yel blk ax covs 2sc  15 
63  Crane Truck red/blk ax covers 1sc C9- G OPS  MB  35 
63  Freeway Tanker Castrol 1 chip no hole 2 rivet  65 
63  Freeway Tanker Castrol 2sc no hole C9- I w/new  MB  65 
63  Freeway Tanker Castrol 3sc w/hole C10 I w/new  MB  70 
63  Freeway Tanker Castrol C9.5 L box no new  MB  75 
63  Freeway Tanker Castrol C9.5+ L no new  MB  80 
63  10  Freeway Tanker red/blk pur Chevron 3 chips 
63  11  Freeway Tanker Shell wht/yel pur OPEN FRENCH BP  MB  30 
63  11  Freeway Tanker Shell wht/yel pur win 
63  11  Freeway Tanker Shell wht/yel pur win 3sc 
63  11  Freeway Tanker Shell wht/yel pur win blk ax cov 
63  11  pur sm win flange 3 chips yel = ax cov C9.5 L  MB  22 
63  11  Shell wht/yel pur win blk = ax cov C9.5+ L  MB  18 
63  13  Freeway Tanker Shell wht/yel pur win w/tow hk  NMM  30 
63  14  Freeway Tanker Shell wht/yel red win  15 
63  14  Freeway Tanker Shell wht/yel red win 1 chip  12 
63  14  Freeway Tanker Shell wht/yel red win 2sc C10 L  MB  22 
63  Freeway Tanker Burmah 
63  Freeway Tanker Burmah <-> no hole C10 I w/new  MB  12 
63  Freeway Tanker Burmah <-> w/hole C10 I no new  MB  12 
63  Freeway Tanker Burmah C9.5+ L no new  MB  11 
63  Freeway Tanker Burmah C9+ I box no new  MB  10 
63